“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нтервю
бр. 2, 2019

»нтеграци€та на дроновете и безопасността тр€бва да върв€т ръка за ръка

»нтервю с јнтон ѕулийски, председател на асоциаци€ Уќбединено дрон обществоФ и управл€ващ проекта УDrone ARENAФ

от , 01 март 2019 0 713 прочитани€,

 акво се промени в сферата на дроновете през последната година по отношение на приемането на технологи€та и нейните спецификации?

¬ сфератa на безпилотните въздухоплавателни средства определено се наблюдава доста динамично развитие. ќсновната причина за това е повишената достъпност, ко€то доведе и до по-гол€ма обществена попул€рност. »нтересът към интеграци€ на технологи€та от страна на бизнеса също нарасна и продължава да расте. ¬ много сектори има желание и €сно за€вена амбици€ за интеграци€ на дрон технологи€та, а необходимостта от регулации става все по-належаща, тъй като бизнесът има нужда от сигурност за своите инвестиции.јко компаниите зна€т как ще бъде регулиран този сегмент в бъдеще, те ще имат възможността да планират по-добре своите бизнес процеси, в които възнамер€ват да интегрират подобен род технологии. ќбщата нагласа на бизнеса е изключително положителна към потенциалните ползи, които се кри€т в дрон интеграци€та. »ма множество концептуални решени€, които забав€т сво€та реализаци€ именно в очакване на законовите разпоредби.

Ќа какъв етап е регулаторното развитие към днешна дата в глобален мащаб, а и в рамките на Ѕългари€?

ƒо н€колко месеца се очаква влизането в сила на регламент, който да постави началото на регулирането на дронове с полетно тегло под 150 кг на територи€та на ≈—. “ази уредба ще е първата по рода си, но т€ ще се нуждае и от допълване и прецизиране на ниво национални законодателства. ÷елта на общностни€ акт е да даде основната насока.

 ъм момента на национално ниво н€ма разработена и вл€зла в сила детайлна уредба в областта на безпилотните въздухоплавателни средства, но в рамките на тази година ще започне да се работи активно в тази област. —ега операторите на дронове имат единствено задължението преди полет да искат разрешение от √ƒ на √¬ј (√лавна дирекци€ “√ражданска въздухоплавателна администраци€”) към ћинистерството на транспорта, информационните технологии и съобщени€та.

ѕреди 4-5 години от ≈вропейската комиси€ б€ха отчетени две особености, които са свързани с масовото разпространение на дроновете.  ато начало на общностно ниво се осъзна, че за пръв път във въздухоплавателната истори€ сме изправени пред навлизането на толкова много нови участници наведнъж във въздушното пространство. “ова се дължи както на достъпността от гледна точка на пилотиране, така и заради непрекъснатото поевтин€ване на този вид летателни апарати.

Ќа второ м€сто беше отчетено, че основната характеристика на дроновете може да застраши безопасността във въздуха. “ъй като са безпилотни устройства, операторите им са заплашени от много по-малко рискове, което според комиси€та, а и според нормалната логика може да се превърне в причина за безотговорно отношение.  лючово тук е поддържането на висока степен на информираност за рисковете и мерките, които могат да се предприемат по повод на т€хното смекчаване.


 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов