“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ¬ глобален мащаб

SAP: »нтелигентните технологии са решаващи за дигиталната трансформац€

93% от компаниите разглеждат иновативните технологии като ключ към успешната дигитална трансформаци€ в своите предпри€ти€.

от , 22 март 2019 0 2882 прочитани€,

SAP: »нтелигентните технологии са решаващи за дигиталната трансформац€

—поред 93% от компаниите интелигентните технологии са решаващи за дигиталната трансформаци€ в предпри€ти€та, това показва резултатите на проучването, организирано от SAP и проведено от водещи€ анализатор в индустри€та Forrester Consulting. ¬ изследването са се включили над 740 участници, подадени от SAP, като за избирането им са следвани два основни критери€: да са в активен процес на дигитална трансформаци€ и да са внедрили поне две иновативни технологии като machine learning, Internet of Things (IoT), изкуствен интелект (AI), блокчейн технологии и добавена или виртуална реалност.

ѕроучването показва, че компаниите, които търс€т конкурентни предимства, извеждат на преден план използването на иновативни технологии. “акива компании или вече са внедрили, или са в процес на внедр€ване на иновативни технологии по път€ на дигиталната си трансформаци€:

  • IoT: 92%

  • AI: 78%

  • Machine learning: 77%

  • ƒобавена/¬иртуална реалност: 70%

  • Ѕлокчейн технологии: 68%

ѕроучването показва още, че докато дигиталната трансформаци€ продължава да бъде приоритет, компаниите все повече оптимизират съществуващи процеси, за да увеличат ефективността си, разшир€ват процеси, за да създадат нова стойност на продуктите си и преобразуват бизнес модели, за да генерират нови потоци от приходи. ќказва се, че 92% от компаниите имат гол€м интерес към платформите, които обедин€ват данни, събрани и използвани от интелигентните технологии и бизнес процеси.

—поред резултатите, различните индустрии имат специфични приоритети и използват множество интелигентни технологии, в зависимост от нивото им на дигитална зр€лост и конкретните им бизнес цели. ѕример за това са малките производители, чи€то основна цел е да внедр€т или да разшир€т използването на предсказуема поддръжка. ¬ сравнение с т€х, търговците на дребно са фокусирани върху използването на Big Data и инструменти за прогнозни анализи, за да взимат решени€ за асортимента, който предлагат.  омпаниите за комунални услуги пък организират дигитални заседателни зали, в които ръководствата могат да виждат капацитета и темповете на ефективност на организациите си в реално време.

„ѕартнирайки си с Forrester в това проучване за интелигентните предпри€ти€, усп€хме да разкрием н€кои от възможностите и предизвикателствата, свързани с внедр€ването на нови технологии. ѕроучването показа, че в търсенето на конкурентни предимства, компаниите слагат приоритет върху иновативните технологии. ¬иждаме, че все повече бизнеси използват IoT, AI, разширена реалност, ML, и блокчейн технологии, за да подобр€т процесите си, да стимулират иновациите и да изпълн€т целите на дигитална трансформаци€,“ коментира »рфан  ан, президент на подразделението ѕлатформи и технологии на SAP и на √лобалните операции с клиенти.

»нтелигентните предпри€ти€ печел€т в дигиталната ера. ≈дно интелигентно предпри€тие е организаци€, ко€то свърза хора, процеси, данни и технологии, за да ускори дигиталната трансформаци€, тоест „да постигнеш повече с по-малко усили€, да повишиш ангажираността на клиентите си, да създадеш нови потоци от приходи“.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов