“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ за управление на персонала
бр. 3, 2019

10 »“ специалности, които се цен€т най-високо

ќт ERP и съвместимост до визуализаци€ на данни Ц най-бързо раст€щите премии през миналата година според данни от Foote Partners

от , 01 април 2019 0 284 прочитани€,

—ара  . ”айт, CIO, —јў

10 »“ специалности, които се цен€т най-високо

ѕазарното търсене на конкретни »“ специалисти се промен€ бързо, тъй като новите тендеции и интересът към по-стари системи се покачва и спада динамично. » докато заплащането за конкретна рол€ като специалист по данни може да скочи поради липса на квалифицирани кандидати, н€кои ниши остават горещи за по-продължителен период от време, когато организациите промен€т отрасъла, в който работ€т, или ц€лостни€ си бизнес.

ќрганизаци€та Foote Partners прослед€ва данните за премиите по »“ специалности от 1999 година, за да анализира кои специалности и сертификации отчитат най-гол€мо увеличение във всеки момент. “римесечни€т доклад за индекса за »“ специалности и сертификации на Foote Partners използва информаци€, предоставена от 3305 работодатели в частни€ и публични€ сектор в 83 града в —јў и  анада, за да проследи покачвани€та и спадовете на пазарна стойност и заплащани€та за над 1000 технически специалности и сертификации.

“ъй като »“ специалностите стават все по-сложни, съществува по-гол€ма не€снота около това как се дефинират длъжностите в различните компании и как работодателите могат да компенсират кандидати на една и съща длъжност с различни квалификации. «аплащането на премии позвол€ва на работодателите да след€т стойността на конкретни специалности, така че те зна€т колко конкурентен е пазарът за кандидати с тези специалности и колко да предложат над основната заплата.


«а да прочетете ц€лата стати€, е нужен абонамент.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов