“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нтервю
бр. 3, 2019

”спешните »“ проекти тр€бва да решават конкретен проблем

от , 04 април 2019 0 588 прочитани€,

јлександър —танков заема длъжността VP IT Production Operations в Paysafe Group, където работи от кра€ на 2015. “ой е професионалист със 7-годишен управленски опит и в момента подпомага работата на над 10-те глобални офиса на компани€та, включително в —офи€,  алгари, Ћондон, ћонреал, ¬иена, Џрвайн ( алифорни€), ’юстън, ’айдерабад и √ибралтар.

”спешните »“ проекти тр€бва да решават конкретен проблем

√-н —танков вие б€хте отличен в категори€ „≈фективност“ в конкурса „»“ мениждър”. Ѕихте ли разказали как проектът за консолидаци€ на »“ услугите на Paysafe доведе до оптимизиране и подобр€ване на работните процеси в компани€та?

 ато фирма Paysafe обхваща над 10 стартъпа, които са започнали в различен момент във времето и в различни точки по света да се занимават с онлайн плащани€. —ъответно след всички придобивани€ и сливани€ се оказахме с почти 10 различни среди, 10 различни имиджа на лаптопите, 10 различни антивирусни системи, както и различни модели преносими компютри. ¬сички решени€ б€ха самосто€телни и не можеха да общуват помежду си.  огато н€кой от американските колеги дойдеше в —офи€, не можеше със собствени€ си лаптоп да има достъп до мрежите тук, да си разпечатва файлове и да изпраща имейли. ѕаралелно с това плащахме за н€колко вида Microsoft лицензи, тъй като във вс€ка една локаци€ вс€ко поделение имаше сво€ »“ среда. —умарно около 25-26 души поддържаха ц€лата среда на компани€та.

«а да подобрим ефективността, ние обединихме всички 8 легаси домейна в един корпоративен домейн, изнесохме всички имейли в облака и спестихме 80% от ресурсите, които се използваха в наследените системи. Ќавс€къде вече инсталирахме еднакви лаптопи, с еднакъв имидж, с еднаква антивирусна програма и еднакви политики за сигурност.  огато американските колеги сега пристигнат в —офи€, те автоматично се свързват към ц€лата мрежа, разполагат с една и съща среда и с еднакви права за достъп. ќсвен това свързахме средите и офисите в една обща система през модерни съоръжени€ за видео- и аудиосътрудничество. “ова доведе до драстично намал€ване на разходите за пътувани€, тъй като служителите вече могат да общуват и работ€т с€каш са в един офис, независимо къде се намират. ¬ъв вс€ка заседателна зала има екрани на Microsoft Hub, при които само с едно натискане на бутона могат да се свържат служители от три държави – например от »нди€, ¬еликобритани€ и Ѕългари€.

Ќе на последно м€сто - работата на мрежовите администратори, системните администратори и експертите по сигурност в компани€та намал€ значително. јко преди т€ се вършеше от над 20 души, сега спокойно може да се изпълн€ва само от 10. —лед като унифицирахме ц€лата тази среда, тикетите и инцидентите намал€ха драстично. –егистрират се над 80% по-малко проблеми, защото вече всички достъпи са уеднаквени и хората имат по-малко нужда от подобна поддръжка.


«а да прочетете ц€лата стати€, е нужен абонамент.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов