“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт

∆ените в »“ сектора у нас са на път да се откажат от кариера в сферата заради неравенство в заплащането

—поред ново проучване на жените им липсва подкрепа в професионален план и често стават обект на дискриминаци€ по време на кариерното си развитие в сферата

от , 10 май 2019 0 1779 прочитани€,

∆ените в »“ сектора у нас са на път да се откажат от кариера в сферата заради неравенство в заплащането

≈дна на всеки пет жени (19.3%) в »“ сектора у нас е на път да се откажа от кариера в сферата заради неравенство в заплащането и полови предразсъдъци, показват данните от ново международно проучване на “ек ≈кспъртс. —ъщевременно обаче този процентe po-нисък в сравнение с останалите държави, участвали в изследването. “ова означава, че все пак »“ индустри€та в Ѕългари€ полага усили€ да елиминира проблема и тези усили€ не остават напразни.

„ огато говорим за разнообразие в »“ индустри€та, пром€ната вече се случва и именно жените са нейни€т двигател. —танали сме много по-гъвкави, по-амбициозни и се разграничаваме от традиционни€ стереотип на жената домакин€”, сподел€ ∆ен€ ‘илева-ƒобри€нова, главен оперативен директор в “ек ≈кспъртс —офи€.  омпани€та системно прилага устойчиви политики за многообразие и приобщаване и се стреми да осигур€ва равни възможности на всички професионалисти в екипа си.

—амото проучване е проведено сред 2000 жени в петте държави, където компани€та за изнесена софтуерна и техническа поддръжка оперира – Ѕългари€, ¬иетнам,  оста –ика, Ќигери€ и —јў. ѕроцентът на жените, които обмисл€т да напуснат »“ индустри€та поради неравенство в заплащането в Ќигери€ е подобен (20.3%), докато в останалите държави участвали в проучването той е значително по-висок. ¬ъв ¬иетнам например вс€ка четвърта жена (26.5%) е обмисл€ла такова решение, в —јў – вс€ка трета (31%), а в  оста –ика близо половината (43%) от жените в »“ обмисл€т пром€на в кариерни€ път, като биха потърсили реализаци€ извън »“ индустри€та.

∆ените в »“ сектора у нас са на път да се откажат от кариера в сферата заради неравенство в заплащането

—поред данните шансът на повишение при жените в  »“ индустри€та също е по-малък. Ѕлизо половината от жените в сектора в Ѕългари€ (44%) см€тат, че възможностите за кариерно развитие са по-неблагопри€тни. ƒокладът също така установ€ва, че 81% от над 590 жени у нас, взели участие в проучването, са убедени, че училищата не са достатъчно активни в насърчаването на момичетата да се стрем€т към кариера в областта на »“. ћного от жените сподел€т, че са изпадали в ситуации на неравенство и че не са усетили необходимата подкрепа по път€ на професионалното им развитие в »“ сферата. “ези ситуации възникват още в образователни€ процес, с избора на кариерен път, продължават при подбора на кадри за »“ сектора, в работната среда в технологичните компании, свързани са с достъпа до обучени€ и възможности за развитие и не на последно м€сто с назначени€та на ръководни позиции в организациите – споделеното от дамите, участвали в изследването, показва, че дискриминаци€та все още е на дневен ред във всички посочени държави.

— цел да повиши информираността за предизвикателствата пред жените в »“ индустри€та, както и да инициира обществен диалог по темата за приобщаването и равните възможности, “ек ≈кспъртс публикува б€ла книга „ѕостигане на баланс между половете: възгледи от ц€лата »“ индустри€”, базирана на проучването. –езултати, инфографики, интервюта с експерти и други полезни материали вече са достъпни на www.questioningdiversity.com.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов