“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 7, 2006

»нформационен дизайн Ц нещо повече от данни и достъп до т€х

от , 19 юли 2006 0 10754 прочитани€,
—траница 1 от 4

УѕовечеФ не винаги означава Упо-добреФ. “ова важи с особена сила, когато става дума за информаци€.  ак можете да накарате сложните данни да дават прости отговори на мениджърските въпроси? ¬ тази стати€ ви предлагаме 7 стъпки към овлад€ването на това изкуство.

«а никого не е тайна, че за »“ директорите не е лесно винаги да бъдат в крак с темповете и сложността на бизнеса. ћного компании се опитват да отговор€т на нарастващите си потребности от информаци€ като създават огромни Ускладове за данниФ и реализират все нови и нови инициативи насочени към събиране на допълнителна информаци€. ƒруги вече изпробваха този начин на действие и започват да осъзнават, че той трудно ще ги доведе до желаните резултати. Ќеобходим е подход, който да извлече максималното от съществуващи€ компютъризиран хаос.
ѕретрупаните със задачи мениджъри биха могли да работ€т много по-експедитивно, ако разпокъсаните данни са събрани под формата на €сни анализи и заключени€. Ќо как? „рез дизайн на информаци€та. “ова е изкуството да накараш сложните данни да дават прости отговори на мениджърските въпроси. «адачата не е лесна, защото дизайнерът тр€бва да разбира въпроса, контекста, данните и т€хното значение и как да ги представи графично, за да придаде смисъл на хаоса от разпокъсани данни и да получи т. нар. УполезнаФ информаци€.
¬сичко това звучи чудесно, но истината е, че компаниите страдат от остър недостиг на полезна информаци€. »“ професионалистите са убедени, че т€ е важен елемент в процеса на вземане на решение, но повечето от т€х не зна€т как да € постигнат. ѕред т€х сто€т три пречки:
не познават дизайна на информаци€;
не се занимават със съдържание;
не мисл€т графично.
Ќай-просто казано, »“ професионалистите не са в крак с дизайна на информаци€. ћного от т€х считат, че това означава данните да бъдат правилни, изчистени от грешки и достъпни. “е в€рват, че добри€т дизайн на данните означава просто да е €сно къде се създават, къде се използват, как се поддържат, какви са правилата за проверката им и какъв е техни€т поток.
”правлението на данни на това ниво е много важно за повечето организациии, но то не води до получаването на полезна информаци€. —ъздаването на верни, надеждни данни и инфраструктура за предаване на съобщени€ е само началото. —лед консолидирането на откъслечните данни, тр€бва да можете да си представите как да извлечете полезна информаци€, ко€то да доведе до подобр€ване на работата на всички нива.
Ќ€кои »“ професионалисти см€тат, че т€хната отговорност се изчерпва с това да осигур€т на потребителите достъп до информаци€та, но не и полезна информаци€. “е са погълнати от управлението на инфраструктурата от хардуер и данни Ц входните параметри на уравнението Ц вместо да се съсредоточат върху резултатите, от които компани€та има нужда. √овор€т запалено за вездесъщи мрежи, интегрирани платформи за транзакции и богат архив от данни.  огато ги попитат обаче каква информаци€ ще им даде предимство на пазара, отговар€т: У“ова е работа на отдел ћаркетингФ. ƒизайнерите на информаци€ от друга страна са единодушни, че не може да проектираш данни, ако не разбираш еднакво добре поставените пред теб въпроси и данните, които използваш, за да им отговориш.
»“ специалистите не само, че не познават процеса на дизайн на информаци€ и не жела€т да се занимават със съдържание, но и не съзнават силата на визуални€ анализ и общуване. Ќа въпроса какви графични средства използват промърморват нещо за PowerPoint и Excel. «а истинските дизайнери на информаци€ графично представ€не не означава подготв€не на слайдове, където с тиренца са изброени разни неща. «а т€х информаци€та тр€бва да бъде организирана по начин, който предава визуално именно тази конкретна информаци€, а това налага да се разчуп€т рамките на масовите колонки и кръгови диаграми. »“ професионалистите използват визуални€ анализ предимно при проектирането на »“ инфраструктура и софтуер, но не и когато става дума за взимане на бизнес решени€.

[special][title]јрми€та на —јў прилага визи€та за Уполезната информаци€Ф на практика [/title][content]—ъздаването на полезна информаци€ е сложна задача, но не и неосъществима.
1 234

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов