Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини ИТ инфраструктура
бр. 7, 2006

Българската армия ползва съвременни средства за моделиране и симулации

За тренировка на командирите и техните щабове, експериментиране, планиране, проиграване вариантите за действие и тестване на въоръжението и бойната техника е внедрена системата JCATS

от , 19 юли 2006 0 6243 прочитания,
подпoлковник Георги Иванов
старши пом.-началник в отдел “Политика за учения и симулации”
в управление „Съвместна подготовка” – ГЩ

В съответствие с “Плана за модернизация на БА” от месец септември 2005 г. е изграден “Национален център по моделиране и симулации”, ползващ стимулационна система JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation)

В Българската армия системата JCATS се използува за тренировка на командирите и техните щабове, експериментиране, планиране, тренировка за мисия, проиграване вариантите за действие и тестване на въоръжението и бойната техника. Тя симулира целия спектър от операции – бойни, операции различни от война, операции в градски условия и антитерористични операции.

Системата JCATS е съвместна, многостранна, взаимодействаща, многоелементна симулация използвана от военни институции и организации за сигурност на стратегическо, оперативно и тактическо ниво.
Симулационната система JCATS има следните възможности:
- Широк обхват от операции:
а) операции различни от война:
по укрепване и поддържане на мира
прекратяване на военни действия и разрешаване на конфликти
б) бойни действия:
крупномащабни бойни действия
- Околна среда – динамично изменяща се околна среда и време, триизмерна цифрова карта на терена с висока разрешаваща способност.
- Разузнаване – прехващане на цели с пълния спектър от датчици.
- Дейности – излитане/отплаване и връщане на самолети и кораби; преодоляване/проникване през бариери.
- Човешки характеристики - здравен статус, намаляване на ефективността на изпълнение на задача поради умора, потискане/подавяне, лоши климатични условия и несмъртоносни оръжия по време на бойните действия и др.
- Оръжия и ефекта от тях.
- Връзка с C4I системите и с други симулационни системи.
- Лесни за използване редактори на системата, които дават възможност на потребителя за бързо създаване на сценарии и нови системни модели.
- Динамични аналитични инструменти за анализ и разбор на ученията.
Симулационната система JCATS е сложен модел и за по-добро разбиране на неговите възможности можем, макар и условно, да го разделим на три основни части (фази): подготовка на данните за симулацията, провеждане на симулацията в реално време и разбор и анализ на действията на обучаемите.
Първата фаза - подготовката на изходните данни - се състои от редактори, чрез които изгражда базата с данни.
Във втората фаза - провеждане на симулацията в реално време - информацията, създадена чрез редакторите, се използва за симулиране на съответната обстановка и провеждане на учението.
Третата фаза, която е свързана с подготовката на разбора на учението и неговия анализ, изисква информация за това как е протекла отделна част от учението или цялото учение.
Ако е необходимо да се отпечатат някои материали, JCATS дава възможност за това по всяко време на подготовката, провеждането на учението или неговия анализ.
Всяко учение започва с разработване на сценарий, съдържащ необходимите данни за провеждането му. Всички участници, теренът и изходните данни са част от този сценарий. Той от своя страна може да бъде разделен на страни, обикновено обозначени с различни цветове.
Ефективното прилагане на симулационната система JCATS ще допринесе за повишаване натренираността на командирите и техните щабове, от тактическо до стратегическо ниво, чрез използване на командно – щабни процедури на НАТО, с цел планиране, организиране и провеждане на различни видове операции, укрепване на оперативната съвместимост с НАТО, усъвършенстване на цялостната специална подготовка и бойна готовност.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов