Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Фирмите представят
бр. 7, 2006

ТЕТРА – професионални мобилни комуникации за националната отбрана от ПроУейв

от , 19 юли 2006 3 13400 прочитания,
ТЕТРА технологията се различава от аналоговите мобилни мрежи, както и от GSM мрежите по степента на сигурност, надеждността, бързината на установяването на връзка между абонатите, която по стандарт е под 0,3 секунди. Благодарение на ТЕТРА всички професионални организации разполагат с единен комуникационен инструмент, който им позволява да взаимодействат помежду си и да са по-ефективни.
Нуждата от високо засекретена единна мобилна комуникационна система е все по-ясно осъзната и в тази връзка ТЕТРА комуникационни услуги, предоставяни от ПроУейв, гарантират: Надеждност - устойчивост при природни бедствия и терористични актове независимост от обществените мобилни мрежи (на практика гарантира непрекъсваема работа при различни събития - спортни прояви, концерти, бедствия и аварии, – които водят до претоварване в обществените мрежи). Използването на алгоритми за засекретяване на пренасяната информация на практика гарантира невъзможността за подслушване и вмешателство и осигурява безкомпромисна сигурност. Всички структури на клиента могат да ползват единна мрежа за взаимодействие и свързаност, без да се налага да градят собствени скъпоструващи мрежи или да използват ненадеждните такива на обществени мобилни оператори, които са предназначени за индивидуалните граждани. Организацията може да има свой собствен команден център и независимо да управлява ежедневните си дейности.
Многофункционалност на ТЕТРА
Благодарение на възможността за разработване на допълнителни приложения, които отговарят на специфичните нужди на отделните организации, като следене местоположението на всеки служител или автомобил; мобилен достъп до информационни системи на клиента през ТЕТРА терминал; динамично създаване на комуникационни групи при необходимост с участие на служители от различни структури; свързаност със съществуващите комуникационни мрежи на клиента; всеки ТЕТРА терминал комбинира в едно крайно устройство мобилен телефон, радиостанция, GPS, терминал за предаване на данни и всичко това високо засекретено.
Ценова ефективност
Използването на абонаментен принцип на ТЕТРА услуги, предоставени от ПроУейв, е свързано със следните предимства:
Липса на инвестиции за закупуване на собствено скъпоструващо ТЕТРА телекомуникационно мрежово оборудване
Липса на необходимост от периодична подмяна на морално остаряло мрежово оборудване
Липса на оперативни разходи, свързани с поддръжката и оперирането на собствена ТЕТРА мрежа
Липса на ангажимент към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) за опериране на лиценз и заплащане на периодични лицензионни такси
Лесно бюджетиране на база на плоски месечни такси
Унифицирана комуникационна свързаност с други организации
Бързо стартиране на ТЕТРА услугата, поради това че ПроУейв вече изгражда своята национална ТЕТРА мрежа
Освобождаване от нехарактерната дейност на телекомуникационен оператор


TETRA (Terrestrial Trunked Radio) е име на световен стандарт за кодирана, цифрова, мобилна, клетъчна, радиокомуникационна система, специализирана за професионални потребители, и е разработен от Европейския стандартизационен институт (ETSI). ТЕТРА е създадена за работа при екстремни/кризисни ситуации и позволява високо надеждна защита на предаваната информация. ТЕТРА не е конкурент на обществените мобилни мрежи (GSM, UMTS) и е технология, оптимизираща разходите.
ТЕТРА се използва за нуждите на военните министерства като инструмент за гласова комуникация, пренос на данни и средство за управление на ресурси.


За повече информация относно технологията и решенията, които ProWave предлага:
www.prowave.bg и customers@prowave.bg

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов