“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини –едакционна
бр. 2, 2007

»нформатизаци€та Ц основен инструмент за осъществ€ване на реформите

от , 09 февруари 2007 0 5316 прочитани€,
Ќарастващото проникване на информационните и комуникационните технологии, предполага промени, зас€гащи не само технологиите. “о е свързано с нови начини на комуникаци€ и взаимодействие между гражданите, бизнеса и държавата, с възникването на нови социални и икономически структури и нови методи на управление.
–азвитието на »“ инфраструктурата във ведомствата на държавната администраци€ и у нас и по света отраз€ва тези реалности. ¬ «ападна ≈вропа разходите за е-правителство през 2003 г. надхвърлиха $3 млрд., през 2004 г. те б€ха на стойност $4 млрд., а през 2007 г. ще достигнат $6 млрд., сочат проучвани€та на IDC. ѕо цели€ св€т инвестициите на държавните ведомства и в информационни технологии стават все по-мащабни и комплексни. ѕроектите са най-разнообразни - от ц€лостна зам€на на базови платформи, до въвеждане на приложени€ подобр€ващи финансовата отчетност или реорганизаци€ на схемите за закупуване на лицензи. ¬ъзвращаемостта от т€х може да бъде значителна или съвсем малка, очевидна или съмнителна. “€ може да идва от н€колко спестени минути за изпълнението на даден тип транзакции или от повишаване на доверието в институциите. ¬се пак протичащите процеси, във връзка с реализаци€та на концепци€та е-правителство можем да класифицираме най-общо в 2 големи групи: реформи на административните структури и информатизаци€, ко€то се разглежда като основен инструмент за постигане на реформаторските цели.
¬ този брой на списание CIO, посветен на приложението на »“ в ƒържавната и местната администраци€ във фокус са актуалните »“ проекти в българските държавни организации и общински администрации.
«а състо€нието и перспективите на изграждането на е-правителство у нас разговар€ме с ёрий јлкалай, директор на дирекци€ У≈лектронно правителствоФ в ћƒјј–. »нициативите представени в рубриките Ујктуални проектиФ и У≈-общинаФ илюстрират посоката на развитие на информационната инфраструктура в българските административни структури.
¬ рубриката Ујнализи & тенденцииФ ви предлагаме две публикации обобщаващи резултатите от специализирани локални и глобални проучвани€. —тати€та Уќнлайн присъствието на администраци€та Ц с отличен по дизайн и слаб по маркетингФ представ€ обобщена преценка за качественото ниво на онлайн-присъствието на българската администраци€, подготвена на базата на изследване на ‘ондаци€ "ѕриложни изследвани€ и комуникации". ¬тората публикаци€ в рубриката представ€ данни за стойностите на показател€ Уелектронна готовностФ и инвестициите в е-правителства според ранг-листата на Economist Intelligence Unit и проучвани€ на “ехнологични€ ÷ентър на американското правителство (CTG).
ѕри значителните мащаби на разходите свързани с реализаци€та на концепци€та е-правителство основно предизвикателство към държавните и местните администрации е вс€ка инициатива да бъде оцен€вана от гледна точка на възвращаемост на инвестициите и ползи за обществото. “ази тематика разглеждат статиите, които ви предлагаме в рубриката УћениджмънтФ.
Ќад€ваме се, че представената информаци€ ще ви бъде полезна.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов