“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи
бр. 10, 2007

»“ инвестициите във финансови€ сектор Ц обемите растат, приоритетите се смен€т

–азходите за информатизаци€ на финансови€ сектор през последната година са над $500 млрд. «начителна част от тези средства са похарчени за оптимизаци€ на бизнес процесите

от , 19 октомври 2007 0 20796 прочитани€,
—траница 1 от 3

¬ъв все по-гол€ма степен високите технологии се превръщат в конкурентно предимство. «атова и по света, и у нас банките продължават да влагат все повече средства в »“. “енденциите към свиване на разходите, произтичащи от отминаването на „гол€мата вълна” в информацизаци€та на сектора и от неговото физическо съкращаване след поредица от сливани€ се компенсират от нови информационни потребности. »“ приоритетите се смен€т.

ћилиарди за информатизаци€

Ѕанкови€т сектор неизменно е сред лидерите по »“ разходи. —поред н€кои източници, бюджетът за информационни технологии на една организаци€ като Deutsche Bank е съпоставим с »“ бюджета на една ц€ла държава като ≈гипет. ¬ъпреки това под вли€нието на конкурентната среда, финансовите институции продължават интензивно да увеличават разходите за технологии.

¬ ≈вропа, по показател€т разходи за »“ на първо м€сто е финансови€т сектор на ¬еликобритани€. —поред проучване на Datamonitor, от 2004 г. до 2007 г. инвестициите на английските банки и застрахователни компании в информационни технологии са нараствали съответно с 8,1% и 4,1% годишно, достигайки $23 млрд. и $16 млрд. — най-гол€м част от »“ бюджетите си банките в UK харчат за е-банкиране и информационна сигурност. ¬прочем тази тенденци€ е в сила за ц€ла «ападна ≈вропа. јналитиците от Datamonitor очакват, че през 2008 г. разхосите за електронно банкиране в този регион ще достигнат $3 млрд.

—поред Gartner инвестициите за информатизаци€ на финансови€ сектор през последната година са над $500 млрд. «начителна част от тези средства са похарчени за оптимизаци€ на бизнес процесите и за внедр€ване на специализирани информационни системи. —тартът на нови продукти и услуги на финансовите пазари в повечето случаи е свързан с ивестиции в софтуер и хардуер. — разходи за »“ са свързани и различни глобални тенденции в развитието на финансови€ сектор.

ѕредпочитани€та към функционалността

на реализираните информационни решени€ имат сво€та специфика в различните институции. ¬с€ка банка има сво€ стратеги€ и за развитие и свое разбиране за приоритетите при въвеждане на едни или други системи. ¬се пак напоследък финансовите институции масово инвестират в платформи, поддържащи работата с големи обеми данни и в развитие на комуникационната инфраструктура. Ќа преден план са също така инвестициите в осигур€ване на непрекъснатата работа на информационните системи, като сервизното обслужване се обвързва със споразумение за нивото на услугите (т.нар. SLA – Service Level Agreement). »зграждането на отдалечени резервни центрове за данни и различни системи предназначени да гарантират отказоустойчивост все още е актуална задача за много банки, а наред с това продължават инвестициите в системи за мониторинг и управление на »“ ифраструктурата, приложени€та и бизнес процесите.

«начителна част от »“ бюджетите се насочва за изграждане на решени€, даващи съзможност за по-ефективно обслужване на клиентите и защита на информационните ресурси.

¬ много страни по-света банките внедр€ват особено активно решени€ за управление на документооборота. ¬ —јў например хората отдавна имат опит в използването на кредити, и банковите продукти от този тип са доста попул€рни. ќбикновенно, когато избират кредитен продукт американците ползват услугите на финансови брокери, които изпращат запитвани€ до н€колко институции и проучват кое е оптималното предложение. ¬ подобна ситуаци€, дали ще бъде предпочетена дадена банка в гол€ма степен зависи от времето, за което т€ ще успее да подготви сво€та оферта. Ќаличието на съвременна система за управление на документооборота може да сведе сроковете за вземане на решени€ по запитвани€ за кредити от 15 дни на 3 дни. “ози факт напрактика не остав€ възможност за избор дори на банките с консервативно отношение към »“ инвестициите, защото е €сно, че ако клиентът получи приемливо предложение след 3 дни, той н€ма да чака още 10 -12 дни без да има сигурност, че ще има по-добра оферта.
1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов