Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Съдържание
бр. 5, 2001

Данъчната политика поставя в опасност животозастраховането

от , 10 декември 2001 1 9636 прочитания,
Асоциацията на българските застрахователи предлага варианти, целящи излизането на сектора от кризата, в която се намира Развитието на животозастраховането е пряко свързано с макроикономическите показатели на страната. Дългият процес на преструктуриране на българската икономика се отрази негативно върху доходите на преобладаващата част на населението, което от своя страна неизбежно рефлектира върху животозастраховането. Цифрите са красноречиви. Обемът на животозастрахователния пазар у нас през 1995 г. възлиза на 90 млн. долара, през 1998 г. спада до 16 млн. долара, а през 2000 г. леко се покачва на 20 млн. долара. Делът му в застрахователния сектор като цяло също намалява – от 33,5 % през 1995 г. до нищожните 11% през миналата година. За сравнение делът в Европа е 55%. През последните години непрекъснато спада и делът на животозастраховането в БВП – от 0,8% през 1995 г. до 0.16% през 2000 г. Разбира се, освен макрорамката сериозен фактор за развитието на животозастраховането е данъчната система. 

 Много важни са Преференциите на “входа” при сключването на животозастрахователните договори. “По традиция през последните 55 години съществуване на животозастраховането в България е приета схемата на изхода при изплащане на застрахователните суми те да бъдат освободени от данък. Що се отнася до входа до последните измения в Закона за облагане на доходите на физическите лица и Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ бр.105, 2000 г.) на входа не са се ползвали данъчни облекчения върху вноските. Едва с тези изменения се въвеждат преференции на входа, но за съжаление текстовете не са написани ясно”, споделя г-жа Надежда Вънтова, член на комисията по животозастраховане в Асоциацията на българските застрахователи. Форумировката “ вноски за доброволно социално, пенсионно, здравно осигуряване и/или застраховане” е непрецизна и води до тъкувания при прилагането на законите. 

Едното тъкувание е, че данъчните облекчения се отнасят до всички разновидности на застраховката “Живот” съгласно раздел I от Приложение 1 към чл. 6, ал. 1 от Заскона за застраховането и Раздел I към Списъка на Заповед 66/19.06.2000 г. на Държавния застрахователен надзор. Второто, което се оказа и възприетото от данъчните органи, е че преференциите са единствено само до застраховка за пенсия или рента и постоянна здравна застраховка. “Имайки предвид необходимостта от постъпления към държавния бюджет АБЗ предлага решение – на входа да не бъдат освободени всички застраховки Живот, а само тези със срокове над 6 години и до 2000 лв. годишна премия. Предложихме и друг вариант – да се освободят на входа застраховките над 10 години. Проекто измененията в данъчните ставки обаче ни изненадаха неприятно. Схемата е завъртяна на 180 градуса. Всички застрахователни суми на изхода, т.е. при изтичане на срока по договора се облагат с данък и то 20%, който е окончателен и ще се удържа от самите застрахователни дружества”, обяснява г-жа Вънтова. 

Предложението на Асоциацията е да се осигурят данъчни облекчения за дългосрочните застраховки и сумите при изтичане на договорите за лично застраховане , които са поддържани поне 10 години да не подлежат на данъчно облагане. Освен това данъчната ставка на изхода би трябвало да се намали, в противен случай средните и бедните слоеве от населението, които са основен клиент на животозастраховането, няма да имат стимул за отделяне на средства за застраховки “Живот”. Освен това в Закона трябва изрично да се подчертае, че измененията важат за застрахователните договори, сключени след 01.01. 2002 г. Причините са няколко: вноските (премиите) по личните застраховки живот са направени със суми, които за лицата вече са обложени веднъж данъчно. С оглед доверието в държавата и институциите не бива да се се отнемата предоставени облекчения, от които лицата вече са се възползвали; При пипса на такова указание до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на ЗОДФЛ, ще бъдат прекратени действащите договори за лични застраховки по живот със спестовен характер , като ще бъдат откупени огромна част от набраните застраховки по тях и така ще се подкопае животозастрахователния сектор в страната. 

С оглед стимулиране на животозастраховането АБЗ предлага застрахователните дружества да се изравнят с банковите институции по отношение на доходността от инвестиране на застрахователните резерви. “Доходите от лихви по банкови влогове не подлежат на данъчно облагане съгласно чл.12, ал.1,т.3 от ЗОДФЛ, а доходите от инвестиции, разпределяни от пенсионно осигурителните компании съгласно чл. 92, ал. 2 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. В тази връзка ние предлагаме и доходите от инвестиции на застрахователни резерви да се освободят от данък”, обяснява г-жа Вънтова. “Най- добрата схема е старата – изходът е свободен, а на входа ясно и точно се определя кои застраховки позват данъчни облекчения. Така хората ще си направят точна сметка как да се погрижат сами за себе си и ще запазят доверието в институциите”, обобщава тя. Най- добрата схема е изходът да е свободен, а на входа ясно и точно да се определи кои застраховки ползват данъчни облекчения. Така хората ще си направят точна сметка как да се погрижат сами за себе си и ще запазят доверието в институциите. Надежда Вънтова, член на комисията по животозастраховане в Асоциацията на българските застрахователи

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов