Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 1, 2008

Порталът – инструмент за управление

Внедряването на портално решение носи предимства при работата с информация, подпомага контрола върху дейността на организацията и дава възможност да бъдат редуцирани разходите по администриране и поддръжка на потребителите. Качеството на порталното решение обаче зависи от избора на подходяща платформа

от , 11 януари 2008 0 13448 прочитания,
Страница 1 от 5

Важен фактор, влияещ върху ефективността на работата във всяка организация е създаването на единно вътрешно информационно пространство, предоставящо широки възможности за използване на корпоративните данни и знания.

Типична ситуация, която е налице в не малък брой крупни компании и държавни ведомства е наличието на множество информационни системи, които са слабо свързани помежду си. Като следствие от това за достъп до информацията се ползват множество различни интерфейси, налице е изобилие от формати за данните, липсват универсални механизми за търсене. Често организацията не разполага с единен склад за данни - информацията е разпръсната в различни бази данни, което създава допълнителни неудобства при търсенето.

Накрая, но не на последно място, едновременно с електронните процеси, текат и други - «документирани на хартия» и не поддържани от информационните системи. Ситуацията се усложнява още повече, ако действието се развива в организация с разпределена териториална структура.

Едно решение за преодоляването на изброените трудности е създаването на единно приложение - портал.

Порталът е едновременно и среда за създаване и стартиране на различни Web приложения, и среда за унифициран, управляем и администриран достъп на потребителите до различните ресурси и услуги. Информационните ресурси могат да бъдат най-различни - от системи за управление на документите, ERP и CRM системи, до специализирани приложения, разработени за специфични цели. Порталът осигурява персонализиран и настройваем интерфейс, който дава възможност за взаимодействие на сътрудниците на организацията, както и на нейните партньори и клиенти.

Класификация

Съществуват няколко класа портални решения, изпълняващи различни задачи и ориентирани към различни потребители. Например:

 • B2E решения, осигуряващи взаимодействието на организацията с нейните сътрудници, чрез изграждането на единно информационно пространство;
 • B2C - за взаимодействие на организацията с нейните клиенти, чрез предоставяне на различни услуги на външни потребители;
 • B2B - за взаимодействие между различни компании и осигуряване на съвместната работа с партньори;
 • G2C (държава-гражданин, Government to Citizen) - идеята на модела е да предостави на гражданите определен набор услуги на държавната администрация по Интернет;
 • G2B (държава-бизнес, Government to Business) - модел за оптимизирано взаимодействие между държавните ведомства и бизнеса;
 • G2G (държава-държава, Government to Government) - решения от този тип се създават за обмен и интеграция на данни постъпващи от регионални и областни администрации. Внедряването им има за цел чрез оптимизация на документооборота и механизмите за вземане на решения, да направи по-ефективна работата на държавната администрация;
 • IEE (вътрешна ефективност и продуктивност на държавната администрация, Internal Efficiency and Effectiveness) - много популярна напоследък е идеята в структурите на държавната администрация да се ползват в адаптиран вид най-добрите управленски практики на комерсиалните организации. IEE системите са насочени към адаптацията на аналитични системи, решения за управление на човешките ресурси, финансите и т.н.

Корпоративните портали могат да бъдат хоризонтални - т.е. обхващащи целия обем от информация, приложения и процеси в организацията или вертикални - фокусирани върху конкретен бизнес процес, функции или приложемия.

Друга класификация на порталните решения може да бъде направена на базата на решаваните от тях задачи - например: изпълнителни портали, портали за управление, портали за разработчици, портали за знания, комерсиални портали.

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов