Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 2, 2008

Специализиран софтуер за управление на процесите в строителството – решения за строителя и за проектанта

от , 12 февруари 2008 1 15269 прочитания,
Страница 1 от 4

Дейностите по организацията и управлението на строителния процес в рамките на инвестиционния проект следва да се постигнат целите на инвеститора, които в повечето случаи са различни от тези на строителя. Тази разлика се отразява и на софтуерните продукти, ориентирани към нуждите на строителя или на проектанта. Най- вероятно в близко бъдеще ще сме свидетели на обединяване на CAD и AVA системите в единни програмни продукти, обслужващи целия процес, наричан "инвестиционен проект".

снимка: Арх. Васил Вълев

Организацията и управлението на инвестиционния процес са същността на понятието "инвестиционен проект" в неговия европейски смисъл. Така например от разходите, които германският инвеститор прави за своя архитект, 45% са за дейности, свързани с организацията и управлението на строителството. Този факт трудно може да се разбере от българския инвеститор, тъй като през последните няколко десетилетия смисълът на понятието "инвестиционен проект" у нас беше непрекъснато стесняван, за да се стигне до днес, когато една сграда може да бъде изцяло построена, без да има изискване водещият проектант - архитектът, дори да бъде информиран за започването на строителството. Това твърде стеснено разбиране на понятието "проект" и "проектант" у нас създава сериозни проблеми, особено при контактите ни с европейските финансиращи институции. Това ни пречи и да разберем смисъла на критиките, отправяни от европейските структури към нашите проекти и призивите им да се научим да ги изготвяме качествено.

Нормативна база и практика в България и в ЕС

В нашата нормативна база няма определение за понятието инвестиционен проект, но от отделни текстове на Закона за устройство на територията можем да обобщим неговото съдържание така: Комплект чертежи, сметки и обяснителна записка, предназначени за издаване на разрешение за строеж, по които се изпълнява строителството. Разликата с европейското разбиране за инвестиционен проект може да се разбере от пръв поглед, като се сравни с определението, синтезирано в DIN 69901, според което инвестиционен проект е инвестиционно "намерение, при което в продължение на определен период от време трябва да бъде постигната определена цел и което се отличава с това, че е неповторимо по своя характер".

Така европейският инвеститор поставя пред проектанта задачата да разработи проект, с който да постигне неговите цели, т.е. в резултат на този проект да се построи за определен период от време функционална, конструктивно и технически издържана и естетична сграда и то на разумна цена. За постигане на тези цели европейският проектант работи по проекта през цялото време от възникване на идеята до завършване на обекта и въвеждане на сградата в експлоатация. Например германските архитекти разделят работата си на 9 фази, като първите 5 от тях отговарят в общи линии на това, което у нас се разбира под инвестиционен проект, а останалите 4 са свързани с подготовката, организацията и управлението на строителния процес, в които проектантът е активен участник. Именно в тези фази на работа той доказва, дали е постигнал целите, поставени от инвеститора, включително и с работата си по първите 5 фази.

Тук е мястото ясно да разграничим подготовката, организацията и управлението на строителния процес в рамките и за целите на инвестиционния проект от организацията и управлението на строителния процес за нуждите на строителната фирма. Често у нас тези две дейности се смесват и се счита, че след като строителната фирма извършва организация и управление на строителния процес, то не е необходимо инвеститорът да управлява от своя страна строителството. От определението за инвестиционен проект по DIN 69901 е ясно, че с дейностите по организацията и управлението на строителния процес в рамките на инвестиционния проект следва да се постигнат целите на инвеститора, които в повечето случаи са различни, а понякога и коренно противоположни на тези на строителя.

1 234

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов