Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Актуални проекти
бр. 2, 2008

FM Center гарантира ефективно управление на “Бизнес Парк София”

Системата осигурява възможности за бюджетиране и планиране на наемите за бъдещи периоди, индексиране и изготвяне на справки за целите на мениджмънта. Тя спомага за цялостното планиране, отчитане и контрол на общите разходи за управление на сградите, като едновременно с това предоставя инструментариум за тяхната оптимизация. Предстои внедряване на модули за управление на мероприятията по превантивна поддръжка и за обработка на индексациите

от , 12 февруари 2008 0 6568 прочитания,
Страница 1 от 2

Антония Дойчева

"Бизнес Парк София" е построен на терен от 220 хил. кв. м. и разполага с обща разгъната застроена площ от 300 хил. кв. м. Комплексът включва 35 бизнес сгради, в които се помещават близо 200 компании. Проектът по изграждане на съоръжението стартира през 2001г., като се очаква при неговото цялостно завършване капацитетът му да достигне 400 компании. От края на 2006 г. комплексът е собственост на американската инвестиционна компания "Грамърси", а управлението на съоръжението е поверено на "Алфа Пропърти Мениджмънт" ЕАД, част от структурата на "Алфа Дивелопмънтс". Създадена през 2006 г., компанията се специализира в управлението на мащабни инвестиционни проекти и е сред водещите фирми в сектора на недвижимите имоти.

Решението

За цялостното управление на сградите и недвижимата собственост в "Бизнес Парк София" е въведена системата FM (Facility Management) Center, разработена от Немечек България. Решението е базирано на модулен принцип и осигурява разнообразни средства за контрол на активите, договорните отношения, управление на разходите и системите в сградите, инвентаризацията и др.

Системата отразява цялата информация във връзка с управлението на бизнес сградите - връзки с наемателите, отчитане, контрол и анализ на видовете разходи, планиране и извършване на ремонти и мероприятия. С помощта на решението се управляват и взаимоотношенията с подизпълнителите. С всеки подизпълнител се подписва индивидуален договор, в който подробно са дефинирани дейностите и заданията, които трябва да бъдат извършени, както и сроковете за тяхната реализация.

Потребностите

"Бизнес Парк София е голямо съоръжение, което поставя редица предизвикателства във връзка с неговото управление и изисква голяма ресурсна ангажираност. Комплексът разполага с над 200 наемателя, като за всеки един от тях се изготвя отделен договор с конкретни условия и срокове - индексиране, дейности, ремонти, като всички тези параметри са много трудно проследими по класическия начин. За целите на управлението и потребностите на мениджмънта са нужни различни справки, като някои от тях трябва да бъдат генерирани регулярно, което налага решението да се отличава с определена гъвкавост. При избора на продукт важни предимства бяха той да работи на български език, екипът, който разработва решението, да е базиран в България, което би спомогнало каквито и проблеми да възникнат, те да бъдат отстранени в кратки срокове", Тошо Киров, изпълнителен директор на "Алфа Пропърти Мениджмънт".

Property Management

"В областта на Property Management дейността FM Center се ползва при изготвянето на договорите и анексите с наемателите, както и за генерирането на всякакъв вид справки по отношение управлението на бизнес площите. Цялата информация, свързана с управлението на взаимоотношенията с наемателите - следене на валидността и изпълнението на условията по договорите, финансови параметри, срокове, информация за броя работни места и тяхното разпределение, се отразява в системата, което позволява във всеки един момент да бъдат изведени и групирани нужните справки. С помощта на системата не се налага да се въвеждат поотделно данните за всеки един наемател, като самият договор се генерира автоматично. По този начин решението оптимизира управлението на договорите, улеснявайки работата на служителите от Property Management отдела", коментира Мая Балтаджиева, мениджър "Наеми" в "Алфа Пропърти Мениджмънт".

Facility Management

"Специфичното за продукта по отношение на Facility мениджмънта е възможността да се калкулират индивиуалните разходи на всички клиенти (наематели и собственици) по видове, като чрез заложените в продукта механизми се определя т.нар. разход на услуга (Service charge) и се правят анализи.

1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов