Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Стратегии и модели
бр. 4, 2008

COSO & CobiT – за бизнеса, технологиите и всичко останало

Все по-често ръководствата от висшите етажи на фирмените управления у нас демонстрират зрялост, променяйки фокуса на интереса си от търсене на отговор на стандартния въпрос „Как да осигуря по-голяма и по-бърза печалба?” към по-далновидния въпрос – „Как да гарантирам по-продължителна печалба и по-широк пазар?”. Две широко наложили се в глобален мащаб методологии съдействат за намиране на правилния отговор

от , 09 април 2008 0 13083 прочитания,
Страница 1 от 2

Найден Неделчев - CISM, CEH, ITSM

Днес не са много хората, които все още помнят как само преди близо две десетилетия финансите се управляваха с помощта на молив, калкулатор „Елка” и масивни счетоводни дневници, а годишното отчитане на финансовите резултати отнемаше близо едно тримесечие усилена работа. Проблемите на днешните финансисти са от съвсем различно естество - широкото навлизане на компютрите и комуникациите затрудненията са свързани с големия обем от данни, който трябва да бъде обработен, с качеството на данните, както и с големите потребности от справки от всевъзможен род, предназначени за всички бизнес звена. За тази цел през последните години усилията на много специалисти бяха насочени към обобщаване на съществуващи доказали се практики и формализирането им в методологии. Две широко наложили се в глобален мащаб методологии от този тип са COSO и CobiT. Някой от по-големите предприятия у нас, пред които през изминалата година възникна задачата за покриване на изискванията по американското законодателство и в частност тези по закона SARBANES OXLEY, вече ги приложиха на практика.

Приложимост

Опитът показва, че малка част от моделите се реализират напълно. Това не е и необходимо освен ако не го налагат едни или други правни изисквания. В зависимост от характера на индустрията и спецификата на основните бизнес процеси фирмите имат възможност да избират каква част, от кой модел и конкретно кои процеси да бъдат реализирани. Един такъв основен процес еднакво важен както от оперативна, така и от финансова гледна точка е процесът по управление на промените. Друг важен процес от финансова гледна точка е този за гарантиране непрекъсваемостта на бизнес дейностите на организацията.

За пълноценното управление и отчетност на разходите е съществено и създаването на процес за контрол на покупките и снабдяването, и свързаните с това схеми на одобренията. Всеки от тези процеси подлежи на задължителна автоматизация. Свързващият елемент на всеки от тях е генералната политика, подчинена на стратегията на организацията.

COSO и CobiT дават възможност за свързване и синхронизиране на всеки от процесите идентифицирани като важни със стратегията. Методологиите подпомагат ръководството и вземането на информирани решения, основани на качествени данни за характера и състоянието на бизнеса във всеки момент. По този начин успехът на всяко ръководство се гарантира не еднозначно въз основа на индивидуални качества и евристичен опит, а се основава на колективната работа, утвърдени практики и контрол.

CobiT

Първата публикация на CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) е през 1996 г. Тя представлява набор от най-добри практики за проверка и обвързване на целите на ИТ с тези на бизнеса. В последствие методологията продължава да се развива и днес тя се приема като полезен инструмент, осигуряващ съответствие с изискванията в редица нормативни и законови регулации.

Днес CobiT съдържа 215 контролни практики, събрани в 34 процеса, които от своя страна са групирани в 4 области на действие и с които се гарантира „ръководство на ИТ, позволяващо организацията да се възползва максимално от наличната информация и по този начин да увеличи ползите, капитализирайки предоставящите им се възможности и придобивайки конкурентно предимсто.”

Методологията цели да помогне на ИТ подразделенията да вникнат в потребностите на бизнеса и да разработи необходимите за удовлетворяването им средства по оптимален начин. Целите на методологията включват:
  • свързване с бизнес задачите
  • подчиняване на ИТ дейностите на утвърдени модели на процеси
  • установяване на основните ИТ ресурси за употреба
  • определяне на управленските контролни цели, за които трябва да се следи

COSO


Методологията COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) се формира по инициатива на компании от частния сектор в САЩ. Разработена е през 1992 г.
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов