“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 6, 2008

 ак да открием компетентни специалисти по »“ сигурност?

¬ резултат на повишеното внимание към защитата на информационната среда значително нараства търсенето на професионалисти по »“ сигурност. ћениджърите, които се опитват да откри€т опитни специалисти в тази сфера, често стигат до извода, че те не са толкова много, колкото биха искали. ¬се пак какви са основните канали за търсене на служители за отдела, отговар€щ за защитата на информаци€та?

от , 11 юни 2008 0 9492 прочитани€,
—траница 1 от 2

‘акт е, че навс€къде по света, компаниите изпитват затруднени€ при намирането на служители с подход€ща квалификаци€ в една или друга сфера. ¬ъпреки това на пазара на труда винаги има добри специалисти, които имат желание да смен€т работата си. ¬ повечето случаи проблемите при наемане на нови служители са породени от необоснованите пренции на кандидатите от една страна, и завишените изисквани€ на работодателите – от друга.

–азминаване с реалността

≈дин типичен пример – в об€вата за свободната позици€ се постав€ ограничение за възрастта на кандидата: «до 35 години». ј какво се случва ако кандидатът е на 37, 40 или 42 години? ћоже би той забрав€, това което е знаел или пък губи навици, които е изградил до 35 годишната си възраст? —поред авторитетни научни изследвани€ при хората на тази възраст не се наблюдава регрес на мозъчната дейност. Ѕезмисленото възрастово ограничение в об€вата води до това, че работодател€т получава по-малко кандидатури и възможностите му за избор намал€ват.

ќще един пример, който веро€тно ще ви прозвучи познато е следни€т - за позици€та «началник на отдел» от кандидата се изисква не само образование и значителен опит в конкретна професионална сфера, съпроводени с блест€щи организационни способности, но и перфектно владеене на английски език. ¬същност, за перфектно владеене на чужд е необходимо кандидатът да има филологическо образование (вместо споменатото в об€вата) или да е жив€л в чужбина години наред (което доста стесн€ва кръга от подход€щи кандидати). ѕри това в повечето случаи необходимостта от комуникаци€ на английски (или друг чужд език) възниква доста р€дко и наемането на преводач за подобни случаи не е свързано с почти никакви затруднени€.

«а необосновани изисквани€ от страна на работодателите могат да бъдат дадени и други примери. —ъщевременно, всеки който е разглеждал кандидатури за определена позици€ е попадал на «специалисти», които не могат да се похвал€т със значителни професионални постижени€, но претендират за заплата, ко€то не получават много способни и дългогодишни сътрудници на компани€та.

“рудностите във връзка с наемането на специалисти по информационна сигурност не се свеждат само до изброените общи проблеми. ¬ резултат на повишеното внимание към защитата на информационната среда значително нараства търсенето на компетентни кадри в тази сфера, което допълнително усложн€ва задачата. ћениджърите, които се опитват да откри€т опитни специалисти по »“ сигурност, често стигат до извода, че те не са толкова много, колкото биха искали. –азминаването между търсенето и предлагането в тази област е доста гол€мо.

–азличните подходи

ѕо неофициални данни, 28% от специалистите по защита на информаци€та работ€т на позиции, на които са били назначени по препоръка от свои познати, а малко над 1% са назначените със съдействието на агенци€ за подбор на персонала. ¬се пак какви са основните канали за търсене на служители за звеното по »“ сигурност?

1. ѕокана на специалисти, препоръчани от хора, които ги познават, включително от служители на компани€та. ¬прочем, така наречената система «доведи при€тел», предполагаща и финансово възнаграждение за служител€, съдействащ за намирането на подход€щи кадри се оказва доста ефективна и напоследък печели попул€рност на «апад.

2. »зползване на агенци€ за подбор на персонала. ѕри наемането на специалисти по »“ сигурност този подход е толкова по-ефективен, колкото по-продължително и интензивно е сътрудничеството с избраната агенци€. ѕовече шансове за удачен избор на кандидат има и когато агенци€та е специализирана в подбора на специалисти по защита на информаци€та, сочи чуждестранни€т опит.

3. »зползване на агенции, специализирани в привличане на висококвалифицирани специалисти от други компании (т. нар. «хедхънтинг»). » у нас този метод вече се прилага, макар и не толкова активно, колкото на «апад.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов