Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Архитектурно и строително проектиране
бр. 8, 2008

AllPlan BIM 2008: нови творчески възможности за инженерите - конструктори

С помощта на системата в значителна степен се оптимизират дейностите, свързани с инженерното проектиране на сградите и съоръженията - много по-лесно се създават кофражни и армировъчни планове, постига се оптимум при изчисляване на конструкциите на сградите по отношение на тяхната техническа и икономическа обезпеченост. Същевременно решението осигурява двустранна връзка с архитектурната част на проекта

от , 15 септември 2008 0 15270 прочитания,
Страница 1 от 2

доц. д-р инж. Йордан Милев,
управител на “Йода”ООД

Фирма „ЙОДА” ООД е създадена в началото на 2005 г. Основната й дейност е фокусирана в две направления - проектиране на уникални сгради и съоръжения с висока степен на трудност от конструктивна гледна точка и възстановяване и усилване на носещите конструкции на вече съществуващи сгради и съоръжения чрез прилагане на съвременни иновативни методи и материали.

Цели

Иновациите са приоритет за фирмата, в която работят млади, амбициозни и талантливи инженери, чиито брой постоянно расте. Дружеството залага на постоянното развитие и професионално усъвършенстване на екипа си, следвайки мотото: „Отговорност, професионализъм, иновации в проектирането!”.

Работата върху сложни проекти и спецификата на инженерното проектиране налагат разработването на 3D пространствени модели на конструкциите на сградите, което е свързано с решаването на следните задачи:

  • изчисляване на конструкцията по пространствена схема с цел отчитане на всички възможности и резерви, за да бъде получено оптимално решение от гледна точка на техническите и икономическите показатели;
  • пространствено разработване на конструкцията с цел по-лесното изграждане на кофражните планове;
  • осигуряване на ефективна комуникация с архитектите и отделните специалности (ВиК, ОиВ, електро и т.н.);
  • разработване на планове на изкопите и укрепването им при сложни терени;
  • пространствено детайлиране на армировката в сложни възли от конструкцията;
  • оптимизиране на количеството и качеството на работата в процеса на проектиране

За постигането на посочените цели е необходим CAD/CAM софтуер, който да дава възможности за пространствено изграждане на носещата конструкция на сградата и лесно разработване на кофражните планове от изградения преди това пространствен модел на конструкцията. Софтуерът трябва да осигурява и пространствено изчертаване на армировките и лесно получаване на различните армировъчни планове и детайли, както и да разполага с удобен интерфейс с други изчислителни софтуери, които да могат да ползват директно разработения в CAD/CAM системата пространствен модел на конструкцията. От голямо значение за успешната реализация на проектите е и наличието на двустранна връзка с архитектурната част на проекта, позволяваща ефективното използване на архитектурния проект при разработване на конструктивния и експортиране на обратна информация за промени, доработки и др. от конструктивната в архитектурната част.

Решението

За периода 2005-2007 г. в компанията бе натрупан значителен опит в ползването както на специализиран софтуер (SAP 2000 – Версия 10, Tower 5 Professional, DRAIN-2DX, DRAIN-3DX, CANNY 2000, GGU Retain), така и на CAD/CAM продукти (AutoCAD 2004, AutoCAD 2008, ArmCAD, PC Проектант). Използването на тези програмни продукти обаче беше до голяма степен самостоятелно, без наличие на достатъчна взаимовръзка между тях като изключим опитите за експорт на схеми, разработени в AutoCAD към SAP2000.

След подробно проучване на различни софтуерни платформи в началото на 2008 г. се ориентирахме към CAD системата на Немечек - AllPlan. Процесът на избор на система бе свързан с консултации и опити с демо версии на софтуера. Закупени бяха 10 работни места на AllPlan BIM 2008 Reinforced Concrete, като линцензите, с които разполагаме, включват пълни конструкции и архитектурa.

С помощта на AllPlan се осъществява обмен на данни с изчислителните софтуери SAP 2000 и Tower 5 Professional. Засега обменът е едностранен – от CAD/CAM софтуера към изчислителните програмни продукти.

1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов