“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 1, 2009

√»— Ц начин да наложите системен подход в териториалното управление

¬ десетки хил€ди големи и малки градове по света, √»— системите игра€т важна рол€ в прехода на общинските администрации към по-висока производителност и по-ефективна работа

от , 09 €нуари 2009 0 12653 прочитани€,
—траница 3 от 3

Ќапример:

 • 77% от анкетираните използват √»— за интегриране и използване на данни от аерозаснемане;
 • 70% използват √»— при поддръжката и управлението на данни за недвижими имоти и във връзка с данъчното облагане;
 • 57% използват средствата на √»— при осигур€ване на обществен достъп до информаци€;
 • 41% прилагат √»— при решаването на задачи за разпределение на инвестициите за развитие на общинската инфраструктура и планиране на застро€ването;
 • 38% - при поддръжка на процедури по издаване на разрешителни;
 • 38% - при планирането и реализаци€та на меропри€ти€ за реагиране в извънредни ситуации;
 • 33% - ползват √»— в интеграци€ със системи за автоматизирано проектиране (CAD/CAM);
 • 28% - при поддръжка дейността на органите на реда.

Ќаред с това, повечето участници в проучването за€в€ват, че осигур€ват на други ведомства достъп до наличните в т€хната администраци€ картографски данни за земеползване, планове за бързо реагиране при извънредни ситуации и т.н.

ѕредизвикателствата

 ато основни трудности в процеса на внедр€ване на средства за работа с пространствена информаци€, анкетираните откро€ват:

 • ценови€ аспект (разходите за създаване и поддръжка на системите);
 • неадекватното финансиране;
 • недостатъчната осведоменост относно възможностите на √»— технологиите;
 • недостига на квалифицирани кадри.

јдминистрациите с най-добри резултати при внедр€ването на √»— технологии са успели да реализират регионални проекти, в които гол€м брой местни организации участват съвместно в обмена на ибформаци€ и данни и съответно във финансирането. Ќо примерите от този род съвсем не са много. 64% от участниците в проучването зачв€ват, че независимо от безспорната им заинтересованост от изграждането на градски и регионални √»— решени€, не могат да планират т€хната реализаци€ заради недостатъчно финансиране, а 42% - заради недостига на специалисти. ѕовечето от анкетираните сподел€т мнението, че за реализаци€та на подобни инициативи за необходими програми на национално ниво, включително такива, които са насочени към обучение, към поддръжка на реализираните по места проекти, към осигур€ване на достъп до √»— инструменти и ресурси през »нтернет. ќще една м€рка, ко€то участниците в проучването препоръчват е запознаването на ръководителите на администрациите с добрите практики в приложението на √»—, осигур€ващи най-гол€ма възвръщаемост на инвестициите и най-висока ефективност.

123
≈“» ≈“»:
√»—GIS

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов