“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 2, 2009

—троителните компании отчитат висока възвращаемост на инвестициите в »“

70% от анкетираните в проучване на списание CIO за€в€ват, че внедрените в техните компании »“ решени€ осигур€ват улеснени комуникации, по-качествено и по-бързо изпълнение на задачите, по-бърз и по-лесен достъп до данни, а 55% планират въвеждането на нови програмни продукти

от , 11 февруари 2009 0 6067 прочитани€,
—траница 1 от 2

Ќад€  ръстева

»нформационните технологии вече неотменимо присъстват в ежедневието на компаниите, развиващи сво€та дейност в сферата на строителството, проектирането и архитектурата. ѕочти всеки служител в строителна компани€, изпълн€ва своите задачи използвайки компютър, чертежите се създават с помощта на CAD софтуер, много бизнес процеси - счетоводство, подготв€не на спецификации, подготовка на количествени сметки и т.н. вече са компютризирани във висока степен, сочат данните от първото проучване на списание CIO Ѕългари€ за прилаганите информационни решени€ в сектора. Ќещо повече – степента, в ко€то българските строителни компании прилагат информационни технологии за управлението на сво€ бизнес, в много направлени€ е напълно съизмерима с отчитаните от глобалните проучвани€ стойности на този показател за компаниите по света.

Ѕазови€т »“ арсенал

ќтговорите на анкетираните сочат, че почти всички компании работещи в сферата на строителството, проектирането и архитектурата са автоматизирали във висока степен своите бизнес процеси, свързани с проектиране и счетоводство. ѕовечето от т€х са въвели ефективни »“ средства, елиминиращи рутинните операции при фактуриране, подготовката на спецификации, технически изчислени€, остойност€ване и бюджетиране, изготв€не на количествени сметки (схема 1).

¬ повече от 1/3 от компаниите фактурирането и поддържането на графици са високо компютризирани, а ? от т€х разполагат с информационни системи автоматизиращи контрола на материалите и следенето на доставките. — малки изключени€, в останалите компании изброените процеси са обхванати от информационните решени€ поне частично.

—равнението между данните отразени на схема 1 и резултатите от подобно глобално проучване проведено от електронното издание ITCon.org сочи, че по отношение на част от основните си бизнес процеси (проектиране, счетоводство, технически изчислени€, подготовка на количествени сметки) българските строителни компании оползотвор€ват предимствата на информационните технологии в не по-малка степен от организациите със същи€ предмет на дейност по света. »звестно изоставане от нивото на средностатистическите фирми по света, се наблюдава при използването на съвременни »“ средства за автоматизаци€ на фактуриране, подготовка на спецификации и управление на графици. Ќапример, докато в глобален мащаб 77% от строителните компании изготв€т спецификации с помощта на подход€щи приложени€, у нас подобен софтуер ползват 65% от анкетираните, 38% по света спр€мо 30% у нас ползват софтуер за процесите, свързани с разработване на графици и т.н. (вижте стойностите отбел€зани с тъмно синьо на схема 1).

»“ инвестициите

—поред данните от проучването, през последните 2 години, основната част от »“ бюджетите в сектора е изразходвана за счетоводен софтуер, комуникационни мрежи, хардуерно оборудване, системи за електронен обмен на данни и системи за автоматизирано проектиране (CAD). ¬ тези направлени€ са инвестирали над 60% от анкетираните компании (схема 2). ќбект на засилен интерес, са били също така системите за управление на проекти и софтуерът осигур€ващ различни технически изчислени€ – над 40% от участниците в проучването са закупили подобни продукти.

¬ъзвращаемостта

≈дин особено интересен резултат от първото проучване на списание CIO сред българските строителни компании е високата оценка на анкетираните за ползата от приложението на »“ в техни€ бизнес. 70% от запитаните за€в€ват, че внедрените в техните компании »“ решени€ осигур€ват улеснени комуникации, по-качествено и по-бързо изпълнение на задачите, по-бърз и по-лесен достъп до данни.

1 2

≈“» ≈“»:
проучване

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов