Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Фирмите представят
бр. 2, 2009

Управление и оптимизиране на бизнес процесите с BORA Business Solution

от , 11 февруари 2009 0 4953 прочитания,
Страница 1 от 2

Управлението и контролът на най-важните бизнес дейности се осъществява на база прецизно моделиране, автоматизиране и управление на бизнес процесите.

За постигане на максимална ефективност се използва интегритетът на принципи, данни и функционалности.

BORA Business Solution е българската ERP система, доказала възможността си да оптимизира бизнеса и всички фирмени ресурси, на базата на реинженеринг.

BORA Business Solution – пакeт от системи, който осигурява ефективно управление на:

 • Финансите
 • Връзките с клиентите
 • Веригата на доставките
 • Счетоводната отчетност
 • Документооборота
 • Контактите
 • Документирана система по качество, съгласно ISO 9001:2000

Този пакет осигурява информация на мениджърите за ключовите фирмени дейности и е база за навременни и точни управленски решения.

Един път въведена, информацията е вече налична и се спестяват ресурси за повторното є въвеждане. Впоследствие тя се т в различни фирмени документи, от съответни служители с предефинирани роли. Фирменият екип работи в единна база данни и по този начин естествено се обхващат всички фирмени дейности. Функционалностите обезпечават и работа на географски отдалечени фирмени клонове, което повишава ефективността на работата на екипа и пълнотата на данните.

BORA Industry Solutions – системи работещи както интегрирано, така и индивидуално за ефективно управление на конкретни фирмени дейности:

 • Проекти
 • Производство
 • Сервиз
 • Фармация

Управлението на проекти е съществен момент във всяка организация. Има възможност за планиране на широка гама фирмени дейности, съгласуването им във времето между фирмени екипи и служители, планиране и отчитане на бюджет.

За всяко производствено предприятие управлението на производството е ключов момент – планиране на поръчките, обезпечаването им, планиране във времето, реализация и отчет. Посредством функционалностите на системата това е абсолютно прозрачен за мениджмънта процес.

Използвайки системата Сервиз, се автоматизира обслужването на гаранционен и извънгаранционен сервиз на изделия, обезпечаване с резервни части и назначаване на сервизен екип. Интеграцията с останалите модули на системата позволява прегледност на процесите и точен анализ.

BORA Human Resources

 • Човешки ресурси
 • Работни заплати

Комплексно управление на цялата информация по планиране на човешките ресурси, щатно разписание, картотека на служителите и обслужване на работните заплати. Системата позволява самообслужване на персонала по отношение на отчета на оперативната дейност.

Освен че обхваща всички бизнес процеси, системата се разраства с разрастването на бизнеса – обслужване на нови процеси, дейности, географски отдалечени офиси на компанията. Централизираната работа в единна база данни осигурява гарантирана надеждност и точност на информацията, и то при контролируем достъп на потребителите. Така мениджърите разполагат със сигурна база за своите навременни управленски решения.

За оптималното управление на бизнес процесите се залага тяхното прецизно моделиране, средства за изпълнение и мониторинг на резултатите.

Екипът от висококвалифицирани професионалисти на BORA Solutions прилага ефективна методология и предварително дефинирани процеси за бързо внедряване на интегрираната информационна система. В рамките на проекта се проектира топологията на средата и се доставя комплексно решение – хардуер, софтуер от Microsoft и ERP системата. След приключване на процеса на внедряване, системата се поддържа и актуализира в съответствие с изискванията на законодателството. При потребност от специфични функционалности, потребителите могат да разчитат на специални допълнителни разработки по техните изисквания.

1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов