“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ светът през февруари
бр. 2, 2009

–азвитието на »“ Ц под знака на Д«елената вълнаФ

ѕрез последните години информационните технологии твърдо се движат в посока на усъвършенстване на енергийната ефективност и намал€ване на вредите за околната среда. ¬ече и в Ѕългари€ Дзелената вълнаФ е актуална тема, като почти всички производители представ€т продукти, съобразени с тази концепци€

от , 11 февруари 2009 0 12852 прочитани€,
—траница 1 от 3

—тефан ћарков


 акво се крие зад пон€тието „зелени технологии” и доколко важни и смислени са те за една организаци€?

»звестно е, че решени€та в една фирма или държавна организаци€, най-често се вземат на базата на оперативна и финансова обосновка. «а добро или за лошо, при избор между алтернативни варианти основни€т фокус са техните предимства и недостатъци от гледна точка на реалната им работа, разходите и приходите, които те изискват и създават. –€дко се обръща внимание на странични от гледна точка на бизнеса теми, като доколко екологични материали са използвани, или колко вода е спестена при производството им. ≈то защо за да има успех при съществуващата бизнес конюнктура, „зеленото решение” тр€бва да има реално отражение върху оперативните и финансови показатели на организаци€та.

¬ ко€ фаза от жизнени€ цикъл са „зелените »“”?

ќбикновено за един продукт можем да определим следните фази на навлизане на пазара:

  • ѕърва фаза – продуктът се купува по чисто емоционални причини – например нов модел мобилен телефон на цена с 50% по-висока от стари€ с 10% повече възможности. —лед известтен пик в началото на тази фаза, първоначални€т тласък се изчерпва и следва спад;
  • ¬тора фаза – продуктът се купува, понеже съществува реална нужда от него, цените са по-ниски, добавената стойност е висока. ¬ кра€ на фазата – продуктът се купува и от хората, които по-рано (отново по емоционални причини) са предпочитали предишни€ остар€л и труден за поддръжка продукт.
  • “рета фаза - настъпва спад на търсенето на продукта, продиктуван от излизането на пазара на нови, по-добри продукти или ново поколение от същи€ вид продукт.

¬изуална илюстраци€ на казаното е фигура 1.

 

‘игура 1: ‘ази на навлизането на прродуктите на пазара


“рудно е да се определи точно в ко€ от тези фази са „зелените” технологии, но изглежда фазата на емоционална мотиваци€ е приключила и фокусът е към реалните оперативни предимства на продуктите, а не просто към т€хната иде€. ≈то защо » “ доставчиците, ако вече не са го направили, ще тр€бва да вложат необходимите усили€ и да ориентират своите „зелените” продукти така, че да отговар€т и на реалните нужди на бизнеса.

ј какво могат да дадат на бизнеса зелените технологии?

ѕо-ниска консумаци€ на ресурси

—ървъри, компютри и перифери€ с по-нисък разход на енерги€, процесори, изработени в съответствие с по-добър технологичен процес, операционни системи, намал€ващи потреблението на енерги€, когато не са в натоварен режим – това са все попул€рни средства за намал€ване на консумираната енерги€. ј потреблението на енерги€ от компютърна и комуникационна техника в света е значително. ѕри това колкото по-технологизирана е една наци€, толкова употребата енерги€ за »“ нужди е по-висока.

—поред едно изследване на ƒжонатан  ууми, Lawrence Berkeley National Laboratory, —јў, (http://www.iop.org/EJ/article/1748-9326/3/3/034008/erl8_3_034008.html), световното потребление на електричество само от центровете за данни е около 1% от световното производство на електроенерги€, а половината от тази енерги€ се изразходва за охлаждане. ƒ€лът на центровете на данни от общото потребление на енерги€ в развитите страни е още по-висок, превръщайки този фактор в съществен за икономиката. ≈то защо излизането на пазара на техника, ко€то реално съкращава потреблението на електричество, може да има много гол€м спест€ващ ефект.

1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов