“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ светът през февруари
бр. 2, 2009

–азвитието на »“ Ц под знака на Д«елената вълнаФ

ѕрез последните години информационните технологии твърдо се движат в посока на усъвършенстване на енергийната ефективност и намал€ване на вредите за околната среда. ¬ече и в Ѕългари€ Дзелената вълнаФ е актуална тема, като почти всички производители представ€т продукти, съобразени с тази концепци€

от , 11 февруари 2009 0 12848 прочитани€,
—траница 2 от 3

≈дин от основните консуматори на електричество са охлаждащите системи на центровете за данни, ето защо те са обект на значителни иновации през последните години. ќтново следва да отбележим, че минимални като процент спест€вани€ на изразходваната за охлаждане енерги€ могат да доведат до сериозен абсолютен ефект.

¬се пак, ако става дума само за намалена консумаци€ на ресурси при сходни други параметри, съществуват и други подходи, осигур€ващи и реални оперативни предимства, заедно с намалената консумаци€ на ресурси. ¬иртуализационните технологии – софтуерни и хардуерни, влизат в тази категори€.

¬иртуализаци€та на сървъри и дискови масиви е мощно средство за уплътн€ване на работата на оборудването. ѕри не€ се постига значително намал€ване на количеството на техниката и съответно употребата на енерги€, за сметка на оптимизираното натоварване на по-малък брой машини. ќсвен това обаче, виртуализираните машини имат много предимства пред тези, работещи директно върху хардуера. —ред т€х са: мощни средства за лесна работа с виртуализирани€ хардуер, high-availability и failover решени€, лесна инсталаци€, поддръжка и боравене с виртуални сървъри, висока надеждност. ≈то защо, макар и не без недостатъци, този тип решени€ имат ефект не само върху разходите, но създават и значителни оперативни предимства.

ƒопълнителни ползи

¬сичко изброено ни води до втората група предимства на „зелените” технологии – реалните възможности в съществуващата среда, които те създават.

«елените технологии могат значително да оптимизират и м€стото, необходимо за техника. “ова може би не изглежда като очевидно предимство, ако н€мате например 2500 сървъра, които тр€бва да съберете и поддържате н€къде. ѕредвид на това, че центровете за данни често са в по-скъпи райони, разходите за наем на пространство за компютърната техника могат да бъдат много съществен фактор. “ук технологии, като виртуализаци€та, много€дрените процесори, високо капацитетните дискове, концентрираните rack сървъри, са сред съществените предимства, които „зелените »“” могат да дадат на бизнеса.

≈дин пример - ако преди сте използвали 100 едно€дрени еднопроцесорни 2U rack сървъри, върху които работ€т уеб сървър приложени€, то употребата на високо ефективни сървъри и виртуализаци€ може драстично да намали нуждата ви от м€сто – от поне шестте шкафа, които сте използвали досега, до по-малко от един. «акупуването на мощни, четири процесорни сървъри с 16 €дра и инсталирането на добър виртуализационен софтуер, върху който да се разположат логическите машини, може да ви позволи конверсионно отношение дори от 50:1 или по-високо (в зависимост от приложението), така че от 100, сървърите ви да станат 2. — добавка на една машина с цел отказоустойчивост, примерно два дискови масиви за съхран€ване на данните и н€колко LAN и SAN устройства, можете да сведете обема на техниката до по-малко от половин 42U шкаф – съществено предимство, ако н€мате достатъчно м€сто.

“ретото предимство, което дават „зелените »“”, е възможността да работите по принципно нов начин. ћоже би това звучи малко далечно, но в действителност е така - новите технологии могат да ви дадат, неподозирани преди възможности за по-добър начин на работа, ако сте готови да промените стереотипите си.

ƒнес е напълно възможно да елиминирате почти 100% печатането на документи. — технологии, като електронен подпис, подписване на файлове, онлайн фактури, EDI комуникационна платформа и др., необходимостта от печат р€зко намал€ва. Ѕлагодарение на смарт телефоните, мобилните и нет компютрите, лесно можете да носите и визуализирате нужната ви информаци€ навс€къде, така че да не ви липсва хартиени€т носител. ¬същност с онлайн конферентните технологии, може да не ви се налага да пътувате толкова често, за да работите с колеги или партньори.

12 3

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов