Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини CIO+: BPM
бр. 2, 2009

BPM - с все по-съществено значение за компанните по света

Кои са необходимите качества за осъществяването на успешен BPM (Business Process Management) проект? Кои служители са с решаваща роля при избора и покупката на софтуерно решение за управление на процесите? Кои са предизвикателствата и страничните ефекти при въвеждане на този подход? Как компаниите измерват ефективността на бизнес процесите? Съвпадат ли разходите, направени във връзка с BPM инициативи, с планираните стойности? Кои са най-съществениете функции и характеристики при вземане на решение за покупка на специализиран софтуер? За да проследи тенденциите в развитието на тези и други актуални въпроси във връзка с управлението на бизнес процесите, CIO US проведе изследване сред 750 представители на ИТ мениджъмънта от цял свят. В проучването взеха участие 100 компании от Европа, Средния изток и Африка (ЕМЕА), 200 организации от различни части на Азия, Австралия и Океания (APAC) и 100 – от САЩ.

от , 11 февруари 2009 0 8614 прочитания,
Страница 1 от 3


Ключови изводи:

 • Над 80% от анкетираните в световен мащаб вече са завършили различни етапи от с въвеждането на BPM стратегии или инициативи или планират да приключат реализацията им в рамките на следващите 24 месеца.
 • В глобален мащаб основните участници при вземането на решение за покупката на BPM софтуер са спонсорите на проекта (42%), оперативните мениджъри (38%) и собствениците на бизнес процесите (36%).
 • Сред служителите, които използват BPM инструменти, за да осъществяват бизнес процеси са оперативните мениджъри (31%), експертите по бизнес процеси (29%), бизнес анализаторите (29%) и разработчиците на приложения (29%).
 • Според данните от проучването най-важните способности (оценени като критични или много важни), които допринасят за осъществяването на успешен BPM проект са детайлното познаване и разбиране на потока от процеси (77%) и мениджърските умения за обобщаване - т.е. способността да се разбере транзакционното влияние върху области като финасите, дистрибуцията и доставките) (74%).
 • Глобално, най-същественото въздействие на BPM се чувства или ще се почувства в по отношение на информационните технологии (69%), оперативната дейност (66%) и обслужването на клиенти (59%). Това са и сферите, в които се констатира най-голямо влияние на BPM концепцията и във всеки от изследваните региони.
 • Потенциалните странични ефекти от BPM, които представляват най-големи предизвикателства в световен мащаб, включват необходимостта от сътрудничество между различни бизнес звена (62%), необходимостта от по-добра комуникация между ИТ и бизнеса (61%) и необходимостта от инициативи в областта на управлението на промените (60%).
 • В световен мащаб специфичните процеси или видиве процеси, върху които компаниите ще фокусират BPM инициативите си през следващите 12 месеца са: управление на информационните технологии (47%), управление на знанията и промените (43%), управление на обслужването на клиенти (42%) и управление и развитие на продуктите и услугите (41%).
 • Повече от половината от запитаните общо, както и във всеки от регионите, посочват, че техните компании оценяват общата ефективността на някои бизнес процеси. Запитаните в ЕМЕА са най-склонни да оценят ефективността на всички процеси (35% - сравнено с 28% общо, 16% в САЩ и 30% в APAC).
 • Подобряването на качеството е най-използваният измерител сперед анкетираните компанни, които провеждат мониторинг на ефективността на бизнес процесите - общо, както и по региони (57% в световен мащаб, 61 % в САЩ, 56% в EMEA и 57% в APAC).
 • Глобално най-големите ползи за бизнеса, които вече са постигнати или се очаква да бъдат постигнати чрез използването на BPM софтуер за целите на минали, настоящи или бъдещи BPM инициативи, включват повишаване на производителността, понижаване на оперативните разходи и подобряване на качеството на продуктите или услугите.
 • Ползи за бизнеса, които са произтекли от/се очаква да бъдат постигнати чрез използване на BPM софтуер
 • В световен мащаб 45% от запитаните посочват, че са изключително или много удовлетворени от резултатите от техните BPM инициативи досега, като с най-голяма степен на удовлетвореност са компаниите в EMEA – 53%, следвани от тези в APAC – 47% и САЩ – 31%.
 • Мнозинството от запитаните в световен мащаб и в отделните региони заявяват, базирайки се на досегашния си опит, че направените разходи във връзка с отделни BPM инициативи са съвпадали с очакваните стойности. Приблизително една четвърт от запитаните считат, че разходите по отделните направления са били по-вискоки от очакваните, а по-малко от една четвърт от анкетираните компанни съобщават, че разходите са били по-ниски от очакваните.
 • Натрупан опит относно разходите, свързани с BPM проекти
 • В глобален мащаб запитаните твърдят, че най-високите скрити разходи, свързани с BPM начинания, са по отношение на управлението на промените и обучението на потребителите, насочено към тяхното убеждаване да преминат от модел на работа с фокус върху събитията към такъв с акцент върху задачите (43%).
 • Типичният BPM сценарий се състои от бизнес процес, който е обхванат от пакетни и специализирани приложения. В световен мащаб средното съотношение е 57% пакетни към 43% специализирани продукти.
 • Независимо от текущото съотношение между пакетни и специализирани продукти, 44% от запитаните споделят убеждението, че при стартиране на BPM вндеряване е по-изгодно да се заложи на относително по-високия дял на пакетните приложения в информационната инфраструктура, а 39% от анкетираните препоръчват по-голям относителен дял на специализираните приложения.
 • Повече от половината от запитаните от всички региони оценяват наличието на архитектура, ориентирана към услугите (Service-Oriented Architecture или SOA) като изключително или много важнo, a най-висока оценка за значението и дават анкетираните от APAC с 68% (в сравнени с 61% общо, 53% в САЩ и 57% в EMEA).
 • В световен мащаб най-съществените функции и възможности на софтуерните продукти, които се вземат под внимание при покупката на BPM решение са анализ на процесите (71%), конфигуриране на процесите (65%), документиране на процесите (65%), възможности за дефиниране на правила и процеси (63%), управление на човешките работни потоци (61%) и интеграция с корпоративните приложения (61%).
 • Най-важните характеристики при покупката на BPM софтуер са опростеност на операциите (68%), интерфейси към други приложения (66%), възможност за обработка на голям обем информация (63%), технологии, приспособими към стандарти (60%).

Кой идентифицира и дефинира бизнес процесите?

В световен мащаб групите, които най често се занимават с идентифициране и дефиниране на бизнес процесите в организациите са бизнес анализаторите (45%), експертите по бизнес процеси (42%), оперативните мениджъри (42%), собствениците на бизнес процеси (42%) и анализаторите на бизнес процеси (41%). Анкетираните служители на компании от САЩ твърдят по-категорично в сравнение с колегите си от другите региони, че собствениците на бизнес процесите, бизнес анализаторите, анализаторите на бизнес процеси и тесните специалисти са с водеща роля при идентифицирането и дефинирането на бизнес процесите. Обратно, запитаните от EMEA са по-склонни да посочат мениджърите на знания за процесите, архитектите на процеси, разработчиците на приложения, координаторите по управление на промените, външните консултанти и техническите/инфраструктурни архитекти като най-значимите за този процес групи (схема 1).


Кой използва BPM инструменти?

Групите служители, които прилагат BPM инструменти, за да реализират бизнес процеси са: оперативните мениджъри (31%), експертите по бизнес процеси (29%), бизнес анализаторите (29%) и разработчиците на приложения (29%). Докато собствениците на бизнес процеси в САЩ играят значима роля при решението за закупуване на BPM софтуер и при идентифицирането и дефинирането на бизнес процесите, те са много по-слабо ангажирани с използването на BPM инструментариума при осъществяването на даден процес (схема 2). За компанните от EMEA важно значение в това отношение имат експертите по бизнес процеси (37%) и техническите/инфраструктурни архитекти (32%).


Какви умения допринасят за осъществяването на успешен BPM проект?

Според запитаните от всички региони най-важните умения, съдействащи за осъществяването на един успешен BPM проект са детайлното познаване и разбиране на потока от процеси (77%) и мениджърските умения за обобщаване (способността да се разбере транзакционното влиание върху области като финасите, дистрибуцията и доставките) (74%). Това са най-съществените качества и според данните по региони (САЩ, EMEA, APAC). В APAC 73% от запитаните разглеждат мениджърският опит в съвместни проекти като критично или много важно качество. Анкетираните в САЩ пък са по-склонни в сравнение с тези в останалите региони да определят техниките за намиране на информация (69%) за съществено качество, когато става дума за успешен BPM проект. Свързаността със SOA се разглежда като по-съществена в APAC (60%) спрямо другите региони. За запитаните от EMEA дълбоките познания в областта на техническите аспекти на процеса (64%) са оценени като третото най-важно качество за един успешен BPM проект (схема 3).

1 23

ЕТИКЕТИ:
проучване

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов