Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини CIO+: BPM
бр. 2, 2009

BPM - с все по-съществено значение за компанните по света

Кои са необходимите качества за осъществяването на успешен BPM (Business Process Management) проект? Кои служители са с решаваща роля при избора и покупката на софтуерно решение за управление на процесите? Кои са предизвикателствата и страничните ефекти при въвеждане на този подход? Как компаниите измерват ефективността на бизнес процесите? Съвпадат ли разходите, направени във връзка с BPM инициативи, с планираните стойности? Кои са най-съществениете функции и характеристики при вземане на решение за покупка на специализиран софтуер? За да проследи тенденциите в развитието на тези и други актуални въпроси във връзка с управлението на бизнес процесите, CIO US проведе изследване сред 750 представители на ИТ мениджъмънта от цял свят. В проучването взеха участие 100 компании от Европа, Средния изток и Африка (ЕМЕА), 200 организации от различни части на Азия, Австралия и Океания (APAC) и 100 – от САЩ.

от , 11 февруари 2009 0 8612 прочитания,
Страница 2 от 3


Какви нови роли и отговорности възникват в резултат на BPM инициативите?

Мнозинството от запитаните в световен мащаб както и във всеки от регионите потвърждават развитието на нови роли и отговорности както в сферата на ИТ, таки и в тази на бизнеса като резултат от предприетите BPM инициативи (схема 4). Данните за анкетираните от САЩ показват най-високи стойности за твъреднието, че не са възникнали нови роли и отговорности в техните компанни в поради проведени BPM начинания (28% в сравнение с 16% общо, 10% в EMEA и 13% в APAC). Най-голям положителен брой отговори се наблюдава в ЕMEA, където 89% от запитаните потвърждават развитието на нови роли и отговорности.


Как се отразяват BPM инициативите в различните сфери на бизнеса?

В световен мащаб най-същественият ефект от осъществяването на BPM инициативи е в сферата на информационните технологии (69%), оперативната работа (66%) и обслужването на клиенти (59%). Проучването показва, че и за всеки отделен регион това са сферите, в които въздействието на BPM инициативите е най-силно. Анкетираните от САЩ отчитат най-малка степен на въздействие на BPM инициативите върху различните области на бизнеса. Силно повлияни от BPM инициативи в EMEA в сравнение с резултатите за останалите региони са областите логистика и доставки, продажби, покупки, маркетинг и производство (схема 5).

Какви са страничните ефекти на BPM?

Потенциалните странични ефекти от BPM (схема 6), които в световен мащаб извеждат на преден план съществени предизвикателства, са нуждата от сътрудничество между различните бизнес звена (62%), необходимостта от по-добра комуникация между ИТ и бизнеса (61%) и нуждата от инициативи в областта на управлението на промените (60%). Нуждата от развитие на набор от необходими умения е по-високо в листата с потенциални предизвикателства на анкетираните от APAC в сравнение с останалите региони. Нуждата от по-добра комуникация между ИТ и бизнесът е с най-висока оценка в EMEA, а с най-ниска в САЩ. Анкетираните американци отчитата промените в плановете и стратегиите за назначаване като най-малко вероятна причина за възникване на значими предизвикателства (35%).


Какви ползи носи на бизнеса използването на BPM софтуер?

Глобално най-големите ползи за бизнеса, постигани чрез използването на BPM софтуер, включват повишаване на производителността, понижаване на оперативните разходи и подобряване на качеството на продуктите или услугите (схема 7). Запитаните служители на компанни от САЩ са най-склонни да очакват понижаване на оперативните разходи вследствие на използването на BPM решение (63% в сравнение с 50% за EMEA и 52% за APAC). Най-малко анкетирани от ЕМЕА пък считат, че е постигната (27%) или се очаква да бъде постигната (31%) гъвкавост и подвижност на процесите в резултат на използването на BPM софтуер.

  позтигнати ползи очаквани ползи
EMEA ОБЩО EMEA ОБЩО
Повишаване на производителността 52% 46% 45% 52%
Намаляване на оперативните разходи 46% 46% 50% 54%
Подобряване на качеството на продуктите или услугите 55% 45% 42% 50%
Подобряване на прозрачността и контрола 47% 42% 40% 45%
Подобряване на гъвкавостта и подвижността на процесите 27% 38% 31% 42%
Ускоряване на кръгооборота на процесите 33% 36% 37% 43%
Понижаване на разходите за въвеждане на нов процес 37% 35% 43% 42%
По-добро напасване и проследяемост на процесите 26% 33% 30% 39%
По-висока степен на иновациите 33% 26% 39% 36%
Не съм сигурен 3% 7% 3% 4%
Никое от посочените 2% 5% 1% 2%
Друго 1% 2% 1% 1%


Доколко удовлетворени са компаниите от реализираните до момента BPM инициативи?

45% от запитаните в световен мащаб посочват, че са изключително или много доволни от резултатите на техните BPM проекти до този момент (схема 8). Най-висока степен на удовлетвореност се наблюдава в региона на EMEA с 53%, следван от APAC с 47% и САЩ с 31%. Мнозинството американци се чувстват удовлетворени в известна степен от BPM инициативите си, а над една четвърт от тях (29%) смятат, че е рано да се каже.

12 3
ЕТИКЕТИ:
проучване

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов