Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини CIO+: BPM
бр. 2, 2009

BPM - с все по-съществено значение за компанните по света

Кои са необходимите качества за осъществяването на успешен BPM (Business Process Management) проект? Кои служители са с решаваща роля при избора и покупката на софтуерно решение за управление на процесите? Кои са предизвикателствата и страничните ефекти при въвеждане на този подход? Как компаниите измерват ефективността на бизнес процесите? Съвпадат ли разходите, направени във връзка с BPM инициативи, с планираните стойности? Кои са най-съществениете функции и характеристики при вземане на решение за покупка на специализиран софтуер? За да проследи тенденциите в развитието на тези и други актуални въпроси във връзка с управлението на бизнес процесите, CIO US проведе изследване сред 750 представители на ИТ мениджъмънта от цял свят. В проучването взеха участие 100 компании от Европа, Средния изток и Африка (ЕМЕА), 200 организации от различни части на Азия, Австралия и Океания (APAC) и 100 – от САЩ.

от , 11 февруари 2009 0 8612 прочитания,
Страница 3 от 3

Какви са разходите, свързани с реализацията на BPM проекти?

Мнозинството от запитаните в световен мащаб, както и в отделните региони заявяват, базирайки се на опита си, че направените разходи във връзка с отделни BPM инициативи са съвпадали с очакваните стойности (схема 9). Приблизително една четвърт от анкетираните считат, че разходите по отделните направления са били по-вискоки от очакваните, а по-малко от една четвърт - че разходите са били по-ниски от предвидените. Запитаните от EMEA твърдят най-често в сравнение с техните колеги от другите региони, че описаните видове разходи са се оказали по-ниски от планираните.


По-високи от очакваните
  EMEA ОБЩО
Лицензиране на BPM пакет 21% 22%
Обучение на персонала 25% 26%
Назначавяне на външни консултанти и асистенти 22% 29%
Административни/оперативни разходи 21% 25%
Разходи за управление на промените 23% 26%
Други 7% 7%

По-ниски от очакваните
  EMEA ОБЩО
Лицензиране на BPM пакет 19% 15%
Обучение на персонала 21% 18%
Назначавяне на външни консултанти и асистенти 25% 17%
Административни/оперативни разходи 21% 20%
Разходи за управление на промените 28% 18%
Други 7% 5%

Съвпадат с очакваните
  EMEA ОБЩО
Лицензиране на BPM пакет 48% 42%
Обучение на персонала 45% 44%
Назначавяне на външни консултанти и асистенти 41% 36%
Административни/оперативни разходи 49% 45%
Разходи за управление на промените 38% 42%
Други 7% 12%

Кой участва в избора на BPM доставчици и решения?

Според обобщените резултати от цял свят, както и според тези от EMEA и APAC, нивото директор/мениджър от ИТ управлението е най-обвързаната група служители в компаниите, когато става въпрос за препоръчването или избора на BPM решения и доставчици (схема 10). В САЩ висшият ИТ мениджмънт (CIO, CTO, VP) най-често е групата, отговаряща за предварителното проучване и изборът на BPM приложения в организациите (77%).


Какви са на-важните функции на BPM софтуера?

Както се вижда на схема 11, в световен мащаб най-съществените възможности на софтуерните продукти, които се вземат под внимание при покупката на BPM решение (оценени като изключително или много важни), са анализ на процесите (71%), конфигуриране на процесите (65%), документиране на процесите (65%), възможности за дефиниране на правила и процеси (63%), управление на човешките работни потоци (61%) и интеграция с корпоративните приложения (61%). Анкетираните от САЩ са най-склонни да определят анализа на процесите и възможностите за дефиниране на правила и процеси като съществени функции. Запитаните от APAC пък акцентират върху архитектурата, ориентирана към услугите (SOA) (66%) и мониторинга на бизнес дейностите (BAM) (65%), оценявайки ги като по-важни. Най-съществените функции на BPM решенията според анкетираните от EMEA са анализ на процесите (67%), документиране на процесите (62%), моделиране на процесите (61%) конфигуриране на процесите (59%) и интеграция с корпоративните приложения (59%).


Кои характеристики са във фокус при покупката на BPM софтуер?

Според данните за запитаните от всички региони (схема 12), най-съществените характеристики при покупката на BPM софтуер са опростеност на операциите (68%), интерфейси към други приложения (66%), възможност за обработка на голям обем информация (63%) и технологии, приспособими към стандарти (60%). Интерфейсите към други приложения са по-съществени за анкетираните от САЩ (74%) в сравнение мението на колегите им от останалия свят (59% за EMEA и 66% за APAC). Ниските хардуерни изисквания пък се оказват по-важни за EMEA (51% в сравнение с 38% за САЩ и 49% за APAC).

123
ЕТИКЕТИ:
проучване

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов