“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —ъдържание
бр. 5, 2002

«ј—“–ј’ќ¬ ј Д∆»¬ќ“Ф —¬Џ–«јЌј — »Ќ¬≈—“»÷»ќЌ≈Ќ ‘ќЌƒ

от , 10 декември 2002 2 12031 прочитани€,
—траница 1 от 2

ѕродуктът е успешен в държави с развити фондови пазари. ѕървоначално печели попул€рност в —јў и ¬еликобритани€, а впоследствие и в страните от «ападна ≈вропа. ¬ Ѕългари€ се предлага от «  “ќрел живот”. «астраховката „∆ивот” свързана с инвестиционен фонд, ко€то е сравнително нова в световен мащаб, напоследък набира все по-гол€ма попул€рност в развитите страни. T€ може да се нарече „прозрачна”, тъй като инвестици€та, разходите и застрахователните елементи в полицата са €сно разграничени и достъпни за клиента. 

—¬≈“ќ¬Ќј“ј ѕ–ј “» ј 
“ози вид застраховки са най-успешни в държави със силно развити фондови пазари, като например ¬еликобритани€ и —јў ¬ъв ¬еликобритани€ за първи път т€ се по€в€ва в началото на 60-те години. ѕрез 1975 г. делът й сред индивидуалните застраховки „живот” е 26%. ѕрез следващите две десетилети€, приходите от индивидуални застраховки „∆ивот” свързани с инвестиционен фонд достигнаха до 45% от общи€ премиен приход по този вид застраховка, а по пенсионни застраховки свързани с инвестиционен фонд те нахвърл€т 50% от премийни€ приход. 

¬ —јў се предлагат реално от кра€ на 70-те години, като в момента заемат около 20% от пазара на застраховки „∆ивот” и 40% от пенсионните застраховки. «астраховките живот свързани с инвестиционен фонд б€ха обект на регулиране, което се превърна в бариера за бързото им навлизане в другите страни от «ападна ≈вропа. —лед 1997 г. попул€рността им в този регион обаче силно нарасна. ќсновните причини за това са: 
  • намал€ването на регулациите, хармонизаци€та и глобализаци€та на пазара – “ретата директива за животозастраховане на ≈вропейски€ съюз либерализира много от пазарите в съюза; високите цени на акциите на фондовите пазари – Dow Jones, Nasdaq; 
  • ниските лихвени нива и ниската допълнителна доходност на традиционните застрахователни продукти; 
  • въвеждането на еврото като единна европейска валута; 
  • намал€ване на лихвените нива в различните страни до нивото на евро валутата; 
  • изключително силни€ фондов пазар в ≈вропа за последните н€колко години; 
  • широката попул€рност на борсовите индекси напр. DAX за √ермани€ 

¬ момента най-гол€м пазарен д€л застраховките „∆ивот” свързани с инвестиционен фонд имат в Ўвеци€ - около 80% от нови€ бизнес по застраховки „∆ивот” и около 40% от пенсионните застраховки, в »тали€ - около 60%, Ѕелги€ – около 50%, ‘ранци€ –40%. Ќай-слабо е развитието на този сегмент в √ермани€ – около 12% за 1999г. Ќј ЅЏЋ√ј–— »я ѕј«ј– застраховката ∆ивот свързана с инвестиционен фонд е достъпна от 01.06.2002 г. за клиентите на «  „ќрел живот”. ¬ не€ е предвидена възможността застрахованото лице да избере между 4 възможни фонда, които представл€ват по същество 4 стратегии за инвестиране: ∆ивот-гарант – деноминиран в български лева с гарантирана доходност върху инвестиционните д€лове. 80 % от събраните средства се инвестират в първокласни дългови ценни книжа, а 20 % - в инструменти на парични€ пазар.

∆ивот-оптима - деноминиран в български лева с гарантирана доходност върху инвестиционните д€лове. 70 % от събраните средства се инвестират в първокласни дългови ценни книжа, а 30 % в корпоративни ценни книжа и инструменти на парични€ пазар. ∆ивот-оптима - деноминиран в щатски долари с гарантирана доходност върху инвестиционните д€лове. 70 % от събраните средства се инвестират в първокласни дългови ценни книжа, а 30 % в корпоративни ценни книжа и инструменти на парични€ пазар. ∆ивот-капитал – деноминиран в евро. 50% от средствата се инвестират в дългови ценни книжа, останалите 50 % - в д€лове от инвестиционен фонд Prumerica Guaranteed Euro Titans с пълна гаранци€ на Societe Generale SA. »нвестиционни€т посредник („≈врофинанс” јƒ) се грижи във всеки един момент активите на фонда да са пласирани във възможно най-високодоходни инвестиционни инструменти при минимално ниво на риск  лиентът може да получи ежедневна информаци€ за всеки фонд и стойността на инвестиционните д€лове на адрес www.orellife.com; —лед изтичане на вс€ко тримесечие той получава информаци€ за собствената си инвестиционна сметка. Ќа графиките е показана стойността на инвестиционни€ индекс на всеки един отези фондове за периода от 01.06.2002г. до 03.11.2002г.: »збирайки застраховка "∆ивот" свързана с инвестиционен фонд клиентът сам избира начина, по който да се инвестира спестовната част на застрахователната преми€, ползва приемуществата на портфейлното управление и различните инвестиционни стратегии на предлаганите инвестиционни фондове. ѕо смисъла на този продукт, инвестицонен фонд е предварително обособен портфейл от ценни книжа и/или пари. 
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов