“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈кологи€, енергийна ефективност и »“
бр. 5, 2009

25 факта за енергийноефективните »“, които тр€бва да знаете

»звестно ли ви е кой е най-големи€т консуматор на енерги€ в информационните центрове? » защо "зелената вълна" в »“ получава все по-широка политическа поддръжка. “ук ще намерите отговорите на тези и други подобни въпроси

от , 15 май 2009 0 14662 прочитани€,
—траница 1 от 2

јко сте регистрирани във Facebook или друго социални мрежи, сигурно сте получили покана от при€тел да споделите за себе си 25 случайни неща. “ази иде€ напоследък е доста попул€рна и по всичко личи, че забавл€ва много хора. «атова нека € следваме. —лед като се запознам с 25 факта за "зелените »“", все пак ще знаем повече за т€х.

Green IT за информационни€ център

 1. ѕрез следващите 2 години около 90% от компаниите с големи информационни центрове ще тр€бва да увеличат консумаци€та на енерги€ и капацитета на своите системи си за охлаждане.
 2. ѕроучване на McKinsey констатира, че 32% (146 от всички) от общо 458 сървъра, разположени в 4 мащабни информационни центъра, са на горната граница на възможностите им за експлоатаци€. ѕодобни „зомби” сървъри следва да бъдат изведени от употреба за да се освободи пространство и същевременно да се намали нуждата от захранващи и охлаждащи системи.
 3. ¬ъв връзка с факт 2, авторитетни проучвани€ сочат, че чрез виртуализаци€ компаниите могат да намал€т бро€ на използваните сървъри средно с 65%.
 4. „рез увеличаване на температурата в информационни€ център само с един градус може да се постигне намал€ване да енергийното потребление от 4-5% (разбира се има се предвид увеличаване на температурата в определени граници).
 5. »нформационните центрове са източник на около 0,3% от емисиите на въглероден диоксид. «а сравнение, делът на авио индустри€та е 0,6%, а на металурги€та 1%.
 6. ѕроучване на Ќационалната лаборатори€ Lawrence Berkeley сочи, че системите за доставка на посто€нен ток могат да бъдат с 20% по-ефективни от сегашните системи за променлив ток, а в дългосрочен план – да бъдат оправдани и икономически.
 7. ѕрез 2006 г. јгенци€та за защита на природата (EPA) изчисли, че показател€т PUE (Power Usage Effectiveness - ефективност на използваната енерги€) за един типичен информационен център е 2 или по-висок, докато за да се избегне вредно вли€ние за околната среда е необходимо стойността на този показател да бъде по-ниска от 2. — подобр€ването на технологичната ефективност, в унисон с установените вече практики, до 2011 г. информационните центрове тр€бва да постигнат PUE = 1,9. EPA предвижда, че с помощта на най-напредналите технологии, използването на съвременни начини за пестене на енерги€ и охлаждане като например течно охлаждане и добив на енерги€ от генерираната висока температура, ефективност на използваната енерги€ може да достигне до 1,2.
 8. ѕоказател€т PUE в шестте специално устроени информационни центъра на компани€та Google е 1,21.
 9. »зчислено е, че федералните служби в —јў могат да спест€т около US$960 млн. за 5 години само благодарение на „зелени” технологии като виртуализаци€, консолидаци€та на сървъри и „интелигентни” охладителни системи.
 10. ѕо време на декемврийски€ брифинг на президента Ѕарак ќбама, —амюел ƒж. ѕалмисано, CEO на IBM, призова насто€щи€ президент да насто€ва всички федерални информационни центрове да преминат на "зелена вълна" през идните 3 години.
 11. —поред EPA устройствата за съхранение са най-енергоемкото оборудване в информационните центрове. “е изразходват 3,2 милиарда kWh - повече отколкото сървърите от висок и среден клас и мрежовите устройства. ќсвен това устройствата за съхранение на данни са първенци и по отношение на непрекъснато нарастващите им нужди от електроенерги€ (с 191%).
 12.  огато бивш подземен военен бункер в ёитикон, Ўвейцари€ (малко извън ÷юрих), е трансформиран в център за съхранение на информаци€, GIB и IBM постро€ват съоръжение за директна разм€на на топлинна енерги€ между информационни€ център и местен обществен плувен басейн. “ака, благодарение на натрупаната излишна топлина, басейнът се поддържа топъл безплатно, а междувременно на природата са спестени около 130 тона вредни емисии.
 13. ѕрез 2007 г. Google патентова плаващ информационен център, разположен на 3-7 мили от морски€ бр€г (фиг 1).
  1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов