“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈кологи€, енергийна ефективност и »“
бр. 5, 2009

»кономическата ефективност - аргумент є1 в полза на Д«еленитеФ »“

Ќе всички, но много от инвестициите в ДGreen ITФ се отраз€ват положително върху финансовите резултати на компаниите, които ги осъществ€ват

от , 15 май 2009 0 26159 прочитани€,
—траница 1 от 2

¬ услови€та на световна икономическа криза, ко€то според аналитиците поне още година ще продължи да оказва вли€ние на всеки аспект от наши€ живот, организациите от всички сектори се стрем€т към съкращаване на разходите. ¬ъпреки това, компаниите не изостав€т плановете си за въвеждане на енергийно ефективни информационни технологии – този извод потвърждават различни авторитетни проучвани€.

√лобално изследване на Forrester, проведено в кра€ на миналата година констатира, че организациите, които увеличават бюджетите си за „зелени »“” са два пъти повече от тези, които редуцират средствата в това направление. ƒанните от мащабна анкетата на изследователската компани€ са следните – през 2009-а 38% от компаниите запазват нивата на инвестиции в енергийно ефективни »“, 10% планират да ги увеличат, а едва 5% - да ги намал€т (схема 1).

 

»зточник: Forrester


јналогично проучване на IDC, проведено в кра€ на 2008 г. сочи, че:

  • Ќад 50% от компаниите при избор на технологично оборудване разглеждат само офертите на доставчици, деклариращи ангажираност към концепци€та „Green IT”;
  • ѕочти 80% от мениджърите на компаниите считат, че реализирането на „Green IT” стратеги€ има важно значение за т€хната организаци€
  • Ќад 50% от европейските компании разполагат с план за реализаци€та на конкретни „Green IT” инициативи.
  • јргумент є1 в полза на възприемането на концепци€та Green IT е икономическата ефективност и в частност възможността за намал€ване на оперативните разходи.

јналитиците на IDC считат, че рецеси€та ще се превърне в двигател на инициативите за реализаци€ на „зелени” »“ инициативи. ќсновани€ за тази прогноза им дават данните от н€колко техни проучвани€ - например във ¬еликобритани€ крупните компании насочват към проекти, свързани с енергийната ефективност 5,5% от своите технологични бюджети, като за следващите 2 години планират да увеличат средствата за подобни инициативи до 8%. ќтделно изследване на IDC и Atos Origin, проведено в началото на 2009 г. сред 165 изпълнителни директори на европейски производствени предпри€ти€ и търговски компании констатира, че организациите възприели "зелена" »“ стратеги€ през последната година са постигнали средно 2% по-високи печалби, в сравнение с останалите компании от съответни€ сектор.

—поред Gartner, „зелената вълна” едва започва своето пътешествие в технологични€ океан – нейната скорост, както и мащабите и тепърва ще нарастват. »зследователската компани€ прогнозира, че до кра€ на 2009 г. във вс€ка трета организаци€ съображени€та, свързани с енергийна ефективност и опазване на околната среда ще са сред първите 5 критерии разглеждани при покупка на »“ продукти.

Ќа този фон, вс€ка компани€ тр€бва да се отнас€ с повишено внимание към концепци€та „Green IT”, да реализира инициативите, които е в състо€ние да осъществи сега и да планира следващите, категорични са аналитиците от Gartner.

јктуалните тенденции

Ѕезспорно е, че в световен мащаб все повече организации осъзнават необходимостта от изграждане на “зелена” »“ стратеги€. ¬ъпреки това, в насто€щата икономическа обстановка, все по-малко от т€х са склонни да инвестират в енергийна ефективност и опазване на околната среда само заради осъзнатата социална отговорност, сочи проучване на списание CIO US и компани€та Rackspace, проведено в кра€ на 2008 г. «а това говор€т резултатите, обобщени в таблици 1-6. ѕрави впечатление, че:

  • ѕроцентът на компаниите, които биха заплатили 5 до 10% по-висока цена за да работ€т с доставчик ангажиран с концепци€та „Green IT” е по-нисък, отколкото при предишно подобно проучване (41% спр€мо 52% в кра€ на 2007 г. – таблица 5);
  • 69% от анкетираните (спр€мо 62% през 2007 г.) за€в€ват, че енергийната ефективност и мерките в тази връзка са обект на повишено внимание в техните организации (таблица 1);

1.  о€ от следните формулировки отговар€ в най-гол€ма степен на позици€та на вашата компани€ по отношение на енергийната ефективност и опазването на околната среда?

 20072008
ќцен€ваме значението на опазването на околната среда и предприемаме стъпки в тази посока36%48%
ќцен€ваме значението на ефективното използване на енерги€та26%21%
ќцен€ваме значението на енергийната ефективност и опазването на околната среда, но н€маме готовност да предприемем стъпки в тези направлени€26%20%
Ќ€маме отношение към енергийната ефективност и опазването на околната среда12%11%

»зточник: Rackspace & CIO US, 2008

  • 30% от участниците в проучването (спр€мо 10% през 2007 г.) не са склонни да плат€т по-висока цена за продукти и услуги насочени към различни инициативи във връзка с опазването на околната среда (таблица 6);

6. —клонни ли сте да заплатите по-висока цена за продукти и услуги насочени към различни инициативи във връзка с опазването на околната среда?

 20072008
¬ъзобнов€ема енерги€29%20%
–ециклиране24%15%
ќпазване на природата20%19%
–едуциране на CO2 емисиите17%15%
Ќе сме склонни10%31%

»зточник: Rackspace & CIO US, 2008

  • ¬ сравнение с предишни подобни проучвани€, по-гол€м д€л имат компаниите, които не са склонни на компромиси по отношение на производителността в името на „зелената„ иде€ (таблица 5).

 

5. —клонни ли сте да се задоволите с по-ниска производителност на сървърите, ако това дава възможност за редуциране на въглеродните емисии?

 20072008
Ќе29%46%
ƒа, ако намалението на производителността е до 5%30%16%
ƒа, ако намалението на производителността е до 10%21%14%
ƒа, ако намалението на производителността е до 15%3%3%
ƒа, ако намалението на производителността е над 15%5%4%

»зточник: Rackspace & CIO US, 2008
1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов