“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 5, 2009

√»— системите демонстрират ефективността си в управлението на инженерни инфраструктури

—ъс сво€ модел на данни и вградени средства, географските информационни системи са ценнен инструмент при решаване на редица задачи, възникващи при реалната експлоатаци€ на мрежи

от , 15 май 2009 0 12241 прочитани€,
—траница 1 от 3

Ќад€  ръстева

«а ¬и  и електроразпределителните дружества, за телекомуникационните оператори и други компании от сектора необходимостта от използване на √»— е обусловена поне от два фактора:

 • ќт самата същност на данните за поддържаните мрежи, които са типичен пример за равноправно съчетаване на графични, пространствени и описателни данни.
 • ќт комплексни€ характер на задачите, свързани с поддръжката на инфраструктура, изискващи във все по-гол€ма степен допълнителни пространствени данни – например за други мрежи в градската среда.

—ъщевременно със сво€ модел на данни и вградени средства, √»— технологиите са ценнен инструмент при прилагане на методи, свързани с анализ на графи – задача ко€то възниква често при управление на мрежи.

¬ тази стати€ предств€ме н€колко полезни приложени€ на различни √»— технологии в управлението на инженерни инфраструктури.

—ветлините на ќдеса

≈фективното управление на уличното осветление в града и функционирането му с минимални експоатационни разходи е невъзможно без актуални и пълни данни за мрежата, ко€то го осигур€ва. ќпитът на ќдеса потвърждава това. ћрежата на уличното осветление в този град през 1951 г. е била 60 км и е обхващала 2 хил. осветителни тела. ѕрез 2003 г. т€ достига вече 942 км и включва 32 хил. лампи, освет€ващи 1200 улици, алеи и площади. —тава очевидна необходимостта от информационно решение, което да предостав€ средства за пълноценна инвентаризаци€ на активите в това мащабно стопанство, както и да предостав€ данни необходими във връзка с дейностите по обслужване, проектиране, отстран€ване на аварии и т.н.

ѕрез изминалата година, компани€та Dataplus (партньор на ESRI в –уси€) завърши реализаци€та на пилотен проект “√»— за управление на осветителна мрежа”. –ешението обхваща един от районите на ќдеса и е интегрирано с н€колко информационни системи, използвани от общинската администраци€.  ато базов софтуер се използват ArcGIS 9.1 и допълнителни€ модул ArcGIS Schematics, осигур€ващ автоматизирано създаване на свързани помежу си схематично и геосхематично представени мрежови обекти, които се съхран€ват в единна база данни.

–азработената √»— система дава възможност организаци€та, поддържаща уличното осветление да плучава оперативна информаци€ за съоръжени€та, за захранващата ги мрежа и пунктовете, от които се включват осветителни тела (фиг 1).

 

‘игура 1. ќперативна информаци€ за елементите на осветителната мрежа.

 

‘игура 2. ћоделиране на осветеността на даден район и включването на осветлението само в един участък

 

√»— системата предостав€ информаци€та за състо€нието на съоръжени€та. Ќапример може да се изчисл€ва износване на лампите и съответно степента на осветеност на определена територи€ (фиг. 2). Ќа базата на данни за изтичащи гаранционни срокове системата прогнозира необходимостта от подм€на на осветителни тела, а също така извежда множество справки, необходими във връзка с техническата поддръжка. ‘ункционалността на решението обхваща още:

 • оптимално проектиране на разположението на нови светлинни източници и на нови участъци от мрежата;
 • моделиране на аварийни ситуации с цел предварително прогнозиране на участъци, в които е възможно прекъсване на осветлението;
 • оптимално планиране на ремонтите в мрежата и др.
  1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
  «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
  ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов