Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 6, 2009

Базови аспекти при изграждането на биометрични решения

Задачата за надеждната идентификация става все по-сложна и интересът към използването на биометрични характеристики за гарантиране на сигурността е обоснован

от , 10 юни 2009 0 24315 прочитания,
Страница 2 от 4

Marquis ID Systems, Trijay Technologies International (TTI), BioLink* Във всички изброени проекти се ползват технологии за идентификация на пръстови отпечатъци

Источник: BioLink, 2008

 

Същевременно в различни сфери на бизнеса и особено в компаниите, предлагащи финансови и транспортни услуги е налице повишен интерес към въвеждането на биометрични решения за контрол на физическия достъп и идентификация. Аналитиците прогнозират, че през следващите няколко години такива проекти ще се реализират много по-активно.

Какви са важните въпроси при въвеждане на биометрични технологии?

Преди да изберат конкретно технологично решение и доставчик потенциалните потребители трябва да оценят реалните възможности за реализация на проекта. Въпросите, на които трябва да си отговорят в тази връзка са:

 • Дали в нашия конкретен именно биометричната система решава по най-ефективен начин поставените задачи? Можем ли да постигнем същия ефект по друг начин, на по-ниска цена?
 • Каква биометрична технология е най-подходяща в нашия случай?
 • Необходимо ли е прилагане на комбинация от технологии за идентифициране на личностите по повече от една биометрична характеристика (например за повишаване надеждността на системата или с друга цел)?
 • Какво ниво на точност е необходимо, т.е. какъв процент грешки е приемлив за дадената система (като имаме предвид, че 100% точност не е възможна)?
 • Какво ниво на надеждност гарантира доставчикът на решението, доколко лесно е внедряването, доколко е удобна експлоатацията?
 • Приемливо ли е съотношението цена/качество при използването на конкретна система?
 • Какво можем да очакваме в перспектива по отношение на обслужване, гаранции и нови разработки? Доколко надежден е производителят на използваните в решението продукти?

Крайно рисковано би било да установите партньорски отношения и да сключите договор с доставчик на биометрични услуги преди да си отговорите на изброените въпроси. Според асоцияцията International Biometrics Group около 90% от компаниите, развиващи дейност в областта на биометричните технологии не са печеливши, т.е. няма достатъчно потребители на тяхното оборудване, чийто опит да дава реална представа за качествата на съответните продукти.

Изборът на биометрични харакактеристики

Тази задача е основна при проектирането на биометрично решение. Идеалната биометрична характеристика трябва да притежава свойствата:

 • стабилност – т.е. да не се променя във времето
 • универсалност – т.е. да няма човек, който да не притежава такава характеристика
 • събираемост – възможност да се получи такава характеристика от всеки
 • уникалност - т.е. да няма два индивида, за които стойността на характеристиката да е една и съща.

По принцип, познатите биометрични характеристики далеч не са идеални и това налага ограничения при използването им. В Таблица 2 са систематизирани оценките за тях по споменатите 4 показателя (1 е най-ниската оценка, 3 – най-високата). Вижда се, че нито една биометрична характеристика не получава максимален бал. С най-добри показатели по отношение на постиганата точност на разпознаване и разходите за реализация на проекти са биометричните решения базирани на сканиране на пръстови отпечатъци. Следва да отбележим също, че универсалността и уникалността са абсолютно задължителни за биометричните характеристики използвани в системи за сигурност.

12 34

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
  За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
  Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов