Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 7, 2009

Актуалните технологии в кор поративния сектор – от кои тенденции не можете да се абстрахирате

Бързо променящата се бизнес среда в началото на 21-и век открои ключовото значение на достъпната, адекватна, качествена и своевременна информация. В днешната бизнес реалност важат нови правила – в битката за пазарен дял побеждава не по-големият, а по-бързият. Основен двигател на растежа вече е не само капиталът, а също така качеството на ресурсите – хората и … технологиите.

от , 14 юли 2009 0 21776 прочитания,
Страница 1 от 2

Надя Кръстева

Безспорно са налице съществени различия между съвременните организации и тези от близкото минало. Жизнения цикъл на продуктите и технологиите се скъсява с нарастващи темпове, глобалната икономика на знанието променя правилата на конкурентната борба (таблица 1). Финансовата криза изправи бизнеса пред нови предизвикателства. През последните месеци редица проучвания на водещи изследователски компании констатираха, че потребителското търсене в сферата на ИТ на този етап се фокусира върху решения, които могат да донесат полза в посока нормализация на финансовото състояние при ограничени кредитни ресурси. На този фон, в каква насока трябва да се фокусира развитието на корпоративната ИТ инфраструктура?


Таблица 1: Организациите в идустриалния и в информационния век

20-и век 21-и век
Национални или регионални организацииГлобални организации
Вертикална интеграцияВиртуална интеграция
Йерархични организацииЙерархични разпределени мрежи
Икономика на мащабаИкономика на гъвкавостта
Обеми и ефективни процесиБърза реакция

Източник: Saugatuck Technology


Съветът на Forrester е „ИТ потребителите да се ориентират към проекти, съдействащи за бързото повишаване на ефективността и осигуряващи импулс за развитие на техните организации”, а от Gartner препоръчват фокус върху „стратегическите технологии” - т.е. тези, които могат да окажат значително влияние върху компаниите за години напред, тези които могат да имат съществено отражение върху изпълнението на бизнес инициативите и върху върху ръста на бизнеса. Както винаги, универсална рецепта няма. Всяка организация следва да намери свой собствен подход, отчитайки глобалните тенденции и практическия опит, натрупан в средата, в която оперира. В тази статия ще се спрем на тези два аспекта.

 

България – ИТ практика през последната година

Какви инициативи за развитие на корпоративната ИКТ инфраструктура се предприемат в българските организации през последните месеци и към момента? За да отговорим на този въпрос анализирахме, информацията за 100 реализирани проекта, събрана през последните 7 месеца при провеждането на над 45 интервюта с ИТ мениджъри от различни компании, в хода на подготовката на списание CIO. Резултатите, систематизирани на схема 1 показват ясно изразен фокус към развитието на адекватна за мащабите и целите на бизнеса информационна среда, чрез автоматизация на разнообразни аспекти от дейността - управление на корпоративните ресурси (ERP), управление на взаимоотношенията с клиентите (CRM), бизнес анализи (BI). Потвърждение на тази теза е и фактът, че значителна част от реализираните през последните месеци проекти са за внедряване на специализирани приложения, разработени в съответствие със спецификата на конкретен бизнес.

Активното въвеждане на специализирани софтуерни продукти очертава и още една важна тенденция - при изграждането на своята информационна среда, българските компании все по-често се ориентират към интеграция на ERP система и различни специфични приложения. Подобна комбинация в много случаи представлява оптимално решение, даващо възможност на предприятието да си осигури необходимата информация, избягвайки сложна модификация на използваната система.

В над 80% от случаите решенията за стартиране на ИТ проект в българските организации се вземат, когато необходимостта от оптимизиране на едни или други процеси повече не може да бъде пренебрегвана, сочи анализът на 100-те инициативи, обхванати в нашето изследване. Едва 20% от тях са осъществени като част от стратегическа програма, насочена към постигането на дългосрочни цели.

Както при внедряването на приложения за целите на бизнеса, така и при проектите насочени към осигуряването на необходимото комуникационно и хардуерно осигуряване корпоративните ИТ потребители у нас се стремят към реализацията на съвременни решения, базирани на модерни, но вече достатъчно изпробвани и доказали се технологии и архитектури. Накратко, в корпоративната среда не е място за ИТ експерименти – само в 5 от 100-те реализирани проекта, разгледани в нашето изследване, могат да бъдат открити малки изключения от това правило.


Схема 1: 100 актуални проекта, реализирани в България през последната година

Проект 
Други4%
Система за съхранение на данни2%
Мениджърска информационна система (МИС)2%
Мобилно решение2%
Система за видеонаблюдение2%
Data Warehouse решение3%
GPS технологии3%
Интегрирана система за управление на информационна сигурност3%
ГИС3%
Обновяване на базов софтуер3%
Обновяване на приложен софтуер3%
Решение за антивирусна защита3%
Реализация на различни ИТ базирани услуги4%
Внедряване на CAD система4%
Интеграция на информационни системи4%
Обновяване на хардуер5%
BI решение7%
CRM решение7%
Развитие на комуникационната инфраструктура7%
Разработка и внедряване на специализирано програмно осигуряване13%
Внедряване на ERP система16%
 100%


Перспективите

Различните изследователски компании имат различни визии за технологиите, които в най-голяма степен осигуряват конкурентни предимства на своите потребители. Все пак, на фона на глобалните тенденции и интересът демонстриран от българските ИТ потребители могат да бъдат откроени няколко направления за развитие на корпоративната ИТ инфраструктура, на които се възлагат големи надежди. В този контекст списъкът на технологиите с най-голяма значимост за корпоративния сектор през 2009 г. включва:

1. Виртуализация.

Сървърната виртуализация вече има значителна популярност, като организациите констатират висока възвръщаемост на инвестициите си в подобни проекти (таблица 2). На този етап вниманието се насочва към виртуализация на десктоп машини и системи за съхранение на данни.


Таблица 2: Как определяте възвращаемостта от инвестицията в сървърна виртуализация?

Много удовлетворяваща37%
Удовлетворяваща48%
Не много удовлетворяваща6%
Неудовлетворяваща2%
Не съм сигурен8%

Източник: CIO Research


И според Gartner, и според глобално проучване на списание CIO, броят на ИТ директорите, които са реализирали или планират в краткосрочен план проект по виртуализация на десктоп машините, е относително равен на броя ИТ директори, които не възнамеряват да въвеждат тази технология изобщо. Но тъй като около 60% от мениджърите са доволни от възвращаемостта при реализацията на виртуални десктоп машини, а показателят ROI най-лесно убеждава бизнеса в необходимостта от даден проект, можем да очакваме все по-активното навлизане на технологиите за виртуализация в корпоративната ИТ среда.

2. Cloud Computing

Според Gartner, към 2012 г. „облачният” изчислителен модел ще се прилага от 80% от компаниите в класацията Fortune 1000. Това включва използването на софтуер като услуга (SaaS), използване на инфраструктура като услуга (IaaS), както и използването на разнообразни услуги предоставяни през Интернет - е-банкиране, пазаруване онлайн, уеб-базирани услуги за съхранение на данни и т.н.

1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов