Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Анализи и тенденции
бр. 7, 2009

ERP, CRM, BI, BPM - с ключови позиции в корпоративната информационна среда

В еволюцията на системите за управление на корпоративните ресурси се оформят 2 посоки. За взаимоотношенията с клиентите все повече се разчита на аналитичния инструментариум. Ориентацията на бизнеса към процеси става задължителна

от , 14 юли 2009 0 17004 прочитания,
Страница 1 от 2

ERP секторът е сред най-развитите сегменти в пазара на информационни технологии за корпоративния сектор. Икономическото развитие на страната през последните 10 години отправяше към българските предприятия редица сериозни изисквания. Основна цел на средни и по-крупни компании бе привличането на стратегически инвеститори, повишаване на капитализацията и свързани с това цели, инструмент за постигането на които се оказваше ERP системата. Ето защо разпространението на решенията от този клас протичаше достатъчно активно, независимо от немалките инвестиции необходими за внедряването им.

Напрактика поне от 2-3 години повечето български компании от среден и по-голям мащаб са преминали стадия на автоматизация на основните си дейности, но търсенето на софтуер за управление на бизнеса и в частност на ERP системи не намалява, тъй като се променя самия начин на използване на информационни системи. Напоследък все по-малко стават проектите, насочени към изграждането на информационна система „от нула”. В повечето случаи инициативите за въвеждане на софтуер за управление на бизнеса се предприемат поради необходимостта съществуващи компоненти в информационната среда да бъдат заменени или допълнени в отговор на конкретни бизнес потребности.

Ясно изразена тенденция в развитието на ERP пазара у нас е стремежът към внедряване на решения, които са не са от най-високия ценови клас и могат да бъдат въведени в сравнително по-кратки срокове. Този стремеж постави началото на преориентацията на потребителите от универсални решения към решения, специализирани за определен сектор.

Следващият етап в еволюцията на ERP

Най-общо казано развитието на системите за управление на корпоративните ресурси на този етап следва 2 основни посоки. Част от ERP доставчиците се ориентират към предлагането на класически тясно интегрирани системи с ограничена сложност и гъвкавост. Тези решения са предназначени за по-малки компании, за които е важно да получат гарантиран резултат в рамките на ограничен финансов ресурс и в точно определени срокове. Съществено предимство на системите от този тип е наличето на модули ориентирани към специфичните задачи в даден индустриален сектор.

Втора група решения са слабо интегрирани системи, включващи множество универсални или специализирани приложения, обединени на базата на сервизно-ориентирана архитектура (SOA). Процесът на тяхното внедряване е по-дълъг и сложен, но дава възможност да бъде реализиран напрактика всеки бизнес процес и всеки модел на данни, осигурявайки максимално съответствие с изискванията на клиента.

Разбира се остават възможни и всевъзможни комбинации на разгледаните два основни подхода за изграждане на система за управление на корпоративните ресурси.

На фона на икономическата обстановка напоследък, все по-често се обсъжда и въпросът може ли да се оптимизират разходи, с използването на софтуер с отворен код? За сега, в глобален мащаб тази идея намира последователи предимно в компании с по-малък мащаб. Същевременно, софтуерът с отворен код вече оправда доверието на потребителите в области извън приложенията за управление на бизнеса (Linux дистрибуции, популярният уеб сървър Apache и т.н.). Най-вероятно, приложението му и в ролята на система за управление на корпоративните ресурси в бъдеще все по-често ще се дискутира.

CRM & BI – прогресът не може да бъде спрян

През последната година катализатор за старта на голяма част от проектите за внедряване на софтуер за управление на бизнеса у нас бе търсенето на по-добри инструменти за контролирането на важни за конкурентоспособността параметри – себестойност на продукцията, канали за разпространение и доставки и т.н. Наред с това при необходимостта от намаляване на разходите компаниите се концентрират върху оптимизацията. Тези фактори стимулират повишен интерес към въвеждането на решения за управление на взаимоотношенията с клинти (CRM) и бизнес анализи (BI), независимо от финансовата криза, налагаща редуциране на ИТ бюджетите.

Една актуална и интересна тенденция в тази връзка е развитието на концепцията аналитичен CRM. И традиционните (оперативни) CRM системи (OCRM), и аналитичните (ACRM) си поставят едни и същи цели – различни са само пътищата за тяхното постигане. OCRM решава задачата за повишаване на клиентската лоялност в процеса на непосредствено общуване с потребителя, докато ACRM анализира натрупаната информация за клиента и помага за разработването на стратегия за по-нататъшно взаимодействие. Образно казано, OCRM е „фронтовата линия”, ACRM е „Генералният щаб”, а успехът на „битката” за клиента зависи от синхронизацията на съвместните им действия.

 

Таблица 1: Фактори, мотивиращи организациите да използват BPM системи

ФакторОценка (от 1 до 5)
Повишаване на ефективността и производителността на труда4,46
Подобряване качеството на услугите4,42
Намаляване на оперативните разходи4,23
Подобряване възможностите на организацията да се адаптира към възникнали промени4,17
Повишаване прозрачността на процесите3,68
Осигуряване на съответствие с изискванията на регулаторните органи3,32

Източник: (http://www.evaluationcentre.com)

 

АCRM решението оперира с информация от различни външни източници – техният брой е ограничен от бизнес изискванията. Това могат да бъдат счетоводни и складови програми, билинг системи, различни бази данни, в които се съдържа информация за клиента. От тези системи в хранилището за данни на ACRM постъпва информация, необходима за отчитането на различни показатели, а от ACRM към OCRM решението се подават препоръки за по-нататъшната комуникация с клиента, под формата на сегменти и причислени към тях клиенти.

За да се възползват от аналитичния CRM, корпоративните ИТ потребители трябва да разработят свои модели за хранилища за данни или да използват вече разработените от водещите доставчици референтни (pre-build) модели. Например Oracle, SAP, IBM и др. предлагат подобни модели, проектирани според потребностите на различни вертикални сегменти.

Следващата стъпка при изграждането на аналитична CRM система е осигуряването на средства за анализи, прогнози и Data Mining за решаване на формулираните бизнес задачи. В много случаи това може да стане с използването на BI система, даваща на потребителите възможност за самостоятелно създаване на отчети, чрез избиране на показатели и дименсии от предварително разработени бизнес слоеве. Такива възможности са достъпни наприемер в Business Objects, SAS, Oracle BI (Siebel Analytics), Cognos и други системи.

1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов