“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини √»—
бр. 8, 2009

√»— - важен инструмент за управление на риска при наводнени€

от , 14 септември 2009 0 10900 прочитани€,
—траница 1 от 3

ѕрогнозирането и навременното предупреждение е предпоставка за успешно намал€ване на щетите от неблагопри€тни природни €влени€.  арти на заливните зони при реални наводнени€ и при сценарии за оттока са много подход€щи за анализ на риска и оценка на щетите от бедствието

инж. —н. Ѕалабанова, д-р. ƒ. ƒимитров,
Ќационален »нститут по ћетеорологи€ и ’идрологи€ - ЅјЌ

Ќаводнени€та са природни €влени€. “е са се случвали и ще продължават да се случват. ¬ъпреки че са природен феномен, човешката дейност и намеса в природните процеси като изменение на естествените корита на реките свързано с урбанизаци€та, селскостопанските дейности и изсичането на горите, промен€т драстично услови€та в речните басейни.  лиматът на зем€та се промен€ бързо и веро€тността за наводнени€ се очаква да нараства.
¬ последните години (2002, 2005, 2006), наводнени€та в ≈вропа причиниха много щети - загуби на човешки живот, на собственост, посеви и т.н. ѕред л€тото на 2005 г. в гол€ма част от страната б€ха наблюдавани необичайно интензивни дъждове и наводнени€.

‘игура 1: ћрежа на Thiessen

ѕрогнозирането и навременното предупреждение е предпоставка за успешно намал€ване на щетите от наводнени€та. ќт изключително значение е да се зна€т зоните около реките, които са у€звими при заливани€, разпределението на дълбочините, продължителността на заливане и евентуално скоростите на водата. ѕоради тази причина е важно е да има хидравлично моделиране на речното течение описващо изменението на водните количества и водните нива в руслото и прилежащите тераси на тези реки. √»— технологиите могат да съдействат при решаването на тези задачи. “ук ще се спрем на т€хното приложение в работата на Ќационални€ »нститут по ћетеорологи€ и ’идрологи€ (Ќ»ћ’) към ЅјЌ.

‘игура 2: Ќапречни сечени€ получени в MIKE 11 GIS и експортирани в MIKE 11

 

1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов