“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »нфраструктурно проектиране
бр. 8, 2009

Autodesk Civil 3D и Plateia спест€ват време на екипа на »нжконсултпроект

от , 14 септември 2009 0 4349 прочитани€,
—траница 1 от 2

—пециализираната в проектирането на пътиша фирма планира внедр€ване на нови модули и закупуването на допълнителни лицензи


инж. »ван  олелиев, групов ръководител „»нжконсултпроект" ќќƒ


‘ирма „»нжконсултпроект" ќќƒ е създадена през април 1990 г. в гр. ¬арна. ќсновен предмет на дейността и е проектиране на пътища и пътни съоръжени€, както и независим строителен надзор. ¬ъв фирмата работ€т седем инженери и шест строителни техника с дългогодишен опит. ќт самото и създаване в „»нжконсултпроект" ќќƒ се използва AutoCAD, но от три години насам се взе решение да се премине към използване на Autodesk Civil 3D и Plateia, тъй като сложността и обема на проектираните обекти нарасна значително.

»зползвани€ софтуер
Autodesk Civil 3D е програмен продукт за инфраструктурно проектиране в среда на AutoCAD. “ой ускор€ва проектирането и изработването на проектната документаци€ посредством поддържането на динамичен инженерен модел, като същевременно съкращава значително времето за отраз€ване на промени в проекта и оценката на различни варианти.
Plateia е система за пътно проектиране разработена от компани€та CGS plus, —ловени€ и разпростран€вана у нас от фирма  аниско. “€ притежава богата функционалност и е приложима за различни видове пътни проекти - нови пътища, реконструкци€ и рехабилитаци€. Ѕлагодарение на въведената стройна организаци€ на данните: стандарти, настройващи се променливи и проектни данни (чертежи и таблици) и на система за управлението им, се постига висока степен на автоматизаци€ на технологични€ процес в проектирането на всички етапи: теренни замервани€,  проектиране, изчертаване и определ€не на количества. Plateia работи в средата на AutoCAD и AutoCAD Civil 3D.
 ъм момента в „»нжконсултпроект" ќќƒ се ползват два мрежови лиценза с плаващи модули на последната верси€ на Plateia 2010 работещи върху Autodesk Civil3D 2010.


ѕредимства
¬недр€ването на тези специализирани софтуерни продукти доведе до спест€ване на време при разработването на проекти, както и се дава възможност на проектантите да опитват с повече варианти да решат даден проблем.
ƒинамичната връзка между обектите в Civil 3D дава възможност веднага да се види резултата в крайното решение, при пром€на на н€каква част от проекта. Ќе е за пренебрегване и възможността, ко€то се дава, с един софтуерен пакет да се проектира нов път, рехабилитаци€ или реконструкци€ на съществуващи пътища от горски до автомагистрали, по този начин се изб€гва прехвърл€нето на данни от един софтуер към друг.

»нж.  ольо „ервенков - един от специалистите в „»нжконсултпроект" ќќƒ, които активно използват Civil3D и Plateia

ѕроектите
Ќ€кои от по-големите обекти проектирани с помощта този софтуер са:
ѕрограма „“ранзитни пътища 5" Ћќ“ 2.2 път I-7 "—илистра-Ўумен" от км 1+773 до км 55+535 и Ћќ“ 2.3 път I-7 "—илистра - Ўумен" от км 55+535 до км 107+660;
»зработка на проект за реконструкци€ на ул. „–оза" - от ул. „ян ѕалах" до ул. „’ристо —мирненски" гр.¬арна;
“ехнически проект за реконструкци€ на кръстовище ул. „Ўипка" - бул. „ћари€ Ћуиза" гр.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов