“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 8, 2009

»дентифицирайте Дубийците" на CAD проектите

от , 14 септември 2009 0 3999 прочитани€,
—траница 1 от 2

Ќезависимо от това колко и какви CAD програми са внедрени във вашата организаци€ и колко потребители ги ползват, за да свърши добре сво€та работа, CAD мениджърът тр€бва да има вли€ние върху средата, ко€то управл€ва и свободата да € развива с въвеждането на адекватни нови технологии, спест€ващи време и повишаващи производителността.  акви фактори могат да попречат на ваши€ екип при реализаци€та на подобни инициативи?

ћного обсо€телства могат да изкарат един проект извън релси. Ѕезброй са предизвикателства, свързани с дизайна, с които ваши€т екип може да се сблъска. “е са специфични за вс€ка дисциплина и индустри€. ћоже да се борите с машинна част или с взаимодействието на системите или да търсите най-добри€ начин да разположите паркинг или сграда в работни€ план. “рудностите са различни във всеки проект. ¬секи път, когато позиционирате курсора на мишката върху работни€ екран, тр€бва да се преборите с дизайна, да го впишете в системата и след това в производството.
јко предизвикателствата се по€в€ват едно по едно, ще можете да ги отстран€вате навреме и ваши€т проект н€ма да излиза от правилни€ път. Ќо, ако н€колко трудности възникнат едновременно проектът може да стане неуправл€ем. Ќека разгледаме н€кои от факторите, които могат да попречат на прогреса на ваши€ екип.

Ќови служители
—лужители, които са нови потребители на софтуера, пон€кога наистина могат да причин€т щети. “е не го прав€т нарочно, просто така се случва. “е още не зна€т как правилно да използват инструментите и н€мат необходими€ опит да зна€т какво да прав€т, когато са затруднени. ќбикновено са креативни, когато тр€бва да решат проблеми или използват методи, които са им познати от друг софтуер. “ова може да доведе до ситуаци€, в ко€то файловете не работ€т според очаквани€та. Ќакратко, многократно потвърден от практиката извод е, че новите потребители имат нужда от повече време и контрол отколкото тези, които имат н€колко проекта зад гърба си.

Ћипса на планиране
ѕланирането на начина, по който ще подходите към проекта е изключително важно, за успешната реализаци€.  акво планиране е необходимо, зависи от мащабите на проекта и обхвата на използвани€ софтуер. ћоже да се наложи да обсъдите каква конвенци€ за наименоване на файловете ще следвате, какви настройки на папките ще въведете, какви правила във връзка със създаването на моделите са удачни и т.н. ћного проекти се сблъскват с трудности, защото членовете на екипите просто започват да проектират без да имат предвид цели€ процес. ѕомислите какво тр€бва да се направи в самото начало. ¬ремето, което ще отделите за тази цел, ще се компенсира от безпроблемната работа на по-късните етапи от проекта.

Ќов софтуер
¬ъвеждането на нов софтуер във фирмата превръща всеки от ваши€ екип в нов потребител. ¬ече обсъдихме проблемите, които могат да възникнат във връзка с това. —ега ги умножете по бро€ на членовете в екипа си и ще получите бро€ на непри€тностите, които могат да ви сполет€т. ¬ъвеждането на нов софтуер или дори на обновена верси€ в много случаи притесн€ва служителите - те може да се радват на новите инструменти, но същевременно да не се чувстват уверени в процеса на проектиране.  азаното до тук не означава, че не тр€бва да обнов€вате софтуера. Ќо когато предприемате такава стъпка, т€ тр€бва да е обмислена. “р€бва да отчитате, че в такава ситуаци€ при реализаци€та на първите н€колко проекта се научават много уроци - за т€х тр€бва да предвидите достатъчно време. ¬ажно е също да поддържате обм€ната на опит между потребителите и екипите, работещи с нови€ софтуер.

 

–аботата по проект от различни места
ƒнес фирмите работ€т по проекти от различни офиси.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов