“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ мениджмънт
бр. 8, 2009

»дентифицирайте Дубийците" на CAD проектите

от , 14 септември 2009 0 3969 прочитани€,
—траница 2 от 2

ѕрав€т това, за да балансират работната натовареност, да сподел€т знани€ и да унифицират умени€та на персонала си. — тази тенденци€ идват и предизвикателствата във връзка със скоростта, сподел€нето на файлове, сътрудничеството, архивирането. јко комуникаци€та не е на необходимото ниво, проектите могат много бързо да се заплетат във възли.

Ќовите членове в екипа
«нани€та за проекта се натрупват постепенно, в неговото развитие. “ези, които са работили върху дизайна, зна€т повече за модела от тези, които се присъедин€ват по-късно. Ќеобходимостта да се прехвърл€ информаци€ от служител на служител може да забави съществено реализаци€та на проекта.
ќсобено опасно е присъедин€ването на нови членове след определена повратна точка. јко попаднат в проекта на много късен етап от неговото реализиране, новите служители н€ма да са в течение с редица концепции за дизайн и други важни неща.
ƒруг проблем, свързан с персонала, е см€ната на хората, които работ€т по даден проект. “ова се случва с такива, които са включени в работата, когато имат дупка в норматива си и след това се прехвърл€т на друг проект, който има по-гол€ма нужда от т€х.

—м€на на м€стото на проекта
ѕон€кога, по различни причини проектите изц€ло се мест€т от един офис в друг. ѕри такава стъпка съвсем реален е рискът от тотален катаклизъм в работоспособността, планирането и изпълнението. —амо техническата част на местенето на всички файлове от едно м€сто на друго може да бъде трудно. –еферентните прикачени файлове могат да се разбъркат. ‘айловете, поддържащи модела, могат да се загуб€т. Ќастройките на сървъра, които може да са променени, ще повли€€т на всичко.

ѕром€на в обхвата на проекта
 огато клиентът промени мнението си и вашите файлове тр€бва да се промен€т - това може да наруши ритъма, с който работата напредва. ќбикновено е трудно да решите какво да оставите и от какво да се отървете. “р€бва ли да копирате файловете на ново м€сто? “р€бва ли да изтриете неща, след като ги архивирате? ¬секи има свои виждани€ кое си заслужава да се запази и кое не, рисковете от неправилни решени€ в тази връзка са съвсем реални, а обмисл€нето отнема време.
 огато проектът промени обхвата си, той пон€кога се измен€, за да се синхронизира с конструирането. “ози вид промени също забав€т напредъка. “р€бва да определите кога и как да разделите файловете на модела във фази. јко го направите прекалено по грешни€ начин, задачите ви ще станат по-трудни.

„”бийци" на проекти
 огато комбинирате н€колко от горните неща, определено получавате „убиец на проекти". ƒостатъчни са само две, три от горните съставки. ”бедете се, че всеки в управлението на проекта осъзнава пагубното вли€ние на споменатите проблеми. »нформирайтете екипа си за рисковете, свързани с вс€ка от разгледаните опасни ситуации - това ще помогне те да бъдат изб€гвани.

12

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов