“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини “ехнологии и концепции
бр. 8, 2009

»нтригуващите приложени€ на CAD/CAM/CAE

от , 15 септември 2009 0 7534 прочитани€,
—траница 1 от 2

»нтеграци€та на средствата за компютърно проектиране, визуализаци€ и управление на информаци€та може да бъде изключително полезна не само при конструирането на сложни издели€, но и в рекламата


«а всеки, който използва програмен продукт за проектиране, моделиране и инженерен анализ именно това е най-важни€т софтуер. ќт възникването на този клас системи през 60-те години на минали€ век те са спечелили над 25 милиона потребители. √одини наред CAD/CAM/CAE системите заемат особено м€сто в света на софтуерните приложени€, тъй като те представл€ват технологии, насочени към най-важни и мащабни области на материалното производство.
ѕризнаван от всички факт е, че вече десетилети€ създаването на сложни продукти - самолети, автомобили, кораби, танкове и промишлено оборудване без CAD/CAM/CAE е невъзможно. ѕрез последните н€колко години обаче решени€та от този клас отбел€заха истински скок в своето развитие под вли€нието на достижени€та в развитието на хардуерните технологии, възприемането и разпространението на 3D технологиите, интеграци€та на средствата за компютърно проектиране, визуализаци€ и управление на информаци€та. ¬сичко изброено даде възможност рол€та на системите за компютърно подпомагано проектиране да се предефинира и тези технологии да намер€т още много нови приложени€. ¬ тази стати€ ще се спрем на н€колко от т€х.


3D CAD софтуер проектира машина на бъдещето

Transition® е преходно превозно средство, създадено от американската компани€ Terrafugia, което е едновременно автомобил и самолет.  огато е на път€ изпълн€ва функциите на всички останали автомобили, но с натискането на един бутон се разгъват крила, превръщайки автомобила в самолет. ѕреходната машина е проектирана с помощта на 3D CAD системата на SolidWorks и симулационен софтуер.
«аради двойната си функци€ машината тр€бвало да е достатъчно лека, за да може да излети, но в същото време достатъчно тежка, за да може да се движи стабилно на път€ и да издържи правителствените норми за сигурност. »нженерите от компани€та моделирали творението си в 3D CAD програма, а чрез помощни CAD инструменти извършили необходимите прецизни изчислени€ относно теглото и формата на обекта. ќказало се, че първоначално предвиденото тегло е прекалено много. «атова с помощта на симулативен CAD софтуер инженерите успели виртуално да „изрежат" материал от точно определени зони, без да нарушават качеството на преходната машина.
ѕреди физическата изработка всеки отделен детайл на Transition® бил компютърно моделиран и по-късно проверен дали пасва с останалите. ѕрез 2008-ма са проведени първите реални тестове и демонстрации, които продължават и до днес и за сега са успешни. ќчаква се първата продажба на Transition® да се осъществи през 2011.

 

‘игура 1: ѕревозното средство, създадено от Terrafugia със софтуера на SolidWorks


CAD премества планини
ѕрез 2006 ¬ернер √рейпл, инженер, открил нов начин за изкуствено предизвикване на лавини с помощта на CAD софтуер. ƒотогава били познати два начина за предизвикване на лавини - пускане на експлозиви от хеликоптер и изстрелване на снар€ди с артилери€.  ато дългогодишен пилот, ¬ернер предпочитал първи€ начин, но осъзнавал многото рискове, които крие пренас€нето на килограми динамит и силно запалими вещества в хеликоптер.
ƒруг повод за притеснение е, че когато експлозивите достигат зем€та, н€кои не се взрив€ват, а остават на м€сто, превръщайки зимни€ пейзаж в минно поле. ј за да се гарантира сигурността на туристите, в н€кои страни изпращат екипи, които да съберат невзривените експлозиви до 24 часа след пускането им. ј тъй като това са бойни вещества, а не играчки, пон€кога се изисква специално разрешение за транспортирането им, което се бави със седмици. ћожете да си представите какво е чувството седмици да съхран€вате динамит, който всеки момент може да избухне от самосебе си.
—лед множество моменти, в които били на косъм от смъртта, ¬ернер и двама негови колеги във фирмата за хеликоптери, решили да изобрет€т устройство, което помага в разбиването на лавини, без да се налага използването на експлозиви. » тъй като ¬ернер √рейпл е инженер по образование, на него се паднала честта да проектира устройството, наречено по-късно Avalanche Blast.
»де€та била да се създаде машина, провесена с въже на безопасно разсто€ние от кабината на хеликоптера, ко€то пълни балон с кислород и водород - газове, безопасни за пренас€не, но силно избухливи когато се смес€т и достигнат определено количество и пропорции. ”стройството включвало и дистанционно възпламен€ване на балона.
¬ернер започнал проектирането със стара CAD програма, но в последствие открил съвременно CAD приложение, предлагано от компани€та Alibre Design, с което лесно и бързо усп€л да моделира както основните части на устройството, така и сложните му детайли като люлеещите се рамки например. —офтуерът му помогнал съвсем точно да пресъздаде машината, ко€то си представ€л, пресъздавайки виртуално над 300 обекта. ѕроцесът на работа бил толкова улеснен, че инженерът почти без опит в компютърното проектиране, усп€л да моделира всички отделни части на устройството само за две седмици.
—лед като приключил с дизайна на Avalanche Blast, ¬ернер √рейпл продал изобретението на френски производител.

1 2
≈“» ≈“»:
CADCAMCAD/CAM

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов