“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘ирмите представ€т
бр. 8, 2009

≈—–» √»— платформата - световен стандарт в областта на √еографските »нформационни —истеми

от , 15 септември 2009 2 6029 прочитани€,
—траница 1 от 2

≈—–» Ѕългари€ е лидер на български€ пазар в областта на консултиране, разработване и внедр€ване на √еографски »нформационни —истеми (√»—). ¬ече близо 15 години компани€та реализира √»— проекти в национален мащаб в сфери като централна и местна власт, отбрана, кадастър, земеделие, ютилити, околна среда, регионално развитие, телекомуникации, транспорт, здравеопазване и др.

≈—–» Ѕългари€ е представител на световни€ лидер в сферата на √»— - ESRI Inc. »зползвана от милиони потребители по ц€л св€т, ESRI платформата се е превърнала в „де факто" стандарт в хил€ди организации по света.

≈—–» продуктова гама
ArcGIS е интегрирана фамили€ от продукти за създаване на ц€лостна √»—, отговар€ща на бизнес нуждите на организации както от държавни€, така и от частни€ сектор във всички сфери на икономиката.
Ќастолна √»—
ArcGIS Desktop е фамили€ от софтуерни продукти, които предостав€т средства за събиране, съхран€ване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на всички форми на географски реферирана информаци€. —офтуерната фамили€ включва продуктите ArcView, ArcEditor и ArcInfo.
‘ункционалните възможности на ArcGIS настолните продукти се допълват от сери€ от разширени€:
-ArcGIS 3D Analyst
-ArcGIS Spatial Analyst
-ArcGIS Network Analyst
-ArcScan
-Production Line Toolset
и др.
“е допълват основната функционалност на софтуера и позвол€ват триизмерно визуализиране, моделиране и анализ, пространствени √»— анализи, динамична маршрутизаци€, публикуване на карти и данни, геостатистически анализи и др.

—ървърна √»—
ArcGIS Server
ArcGIS Server е съвременна платформа за предостав€не на корпоративни √»— приложени€, които се управл€ват централизирано, предостав€т се на множество потребители, включват комплексна √»— функционалност и са изградени върху стандартите в индустри€та.
ƒопълнителна функционалност към ArcGIS Server е възможно да се добави с помощта на следните разширени€: 3D Extension, Data Interoperability Extension, Geostatistical Extension, Image Extension, Job Tracking Extension, Network Extension, Schematics Extension, Spatial Extension.
ArcGIS Server Image Extension
ArcGIS Server Image е платформа за управление, обработка и разпространение на геопространствени изображени€. ѕредостав€ бърз достъп и визуализаци€ на гол€мо количество файлово-базирани изображени€ от разнообразни източници: сателитни изображени€, аерофото филми, цифрови фотоапарати, растерни карти, цифрови модели на терен и др.

”еб и мобилни √»— решени€
≈—–» Ѕългари€ предостав€ ”еб √»— решени€ за публикуване и разпространение на географска информаци€ в »нтернет. “ова позвол€ва динамична и впечатл€ваща визи€ и графика, в съчетание с бързина
ћобилните √»— дават възможност за събиране, съхран€ване, актуализиране, анализиране и обработка на географска информаци€ в полеви услови€. —ъчетавайки мобилни устройства, GPS и безжични устройства за достъп до »нтернет, една организаци€ има възможност в реално време да актуализира своите бази данни и приложени€.
ArcPad е решение, предостав€що възможност за интеграци€ на √»—, карти и GPS при полеви услови€.
ќсновните ползи от внедр€ването на √»— се израз€ват в ефективно управление и поддържане на все по-големите по обем пространствени данни в организаци€та; повишаване ефективността на работните процеси и намал€ване на дублиращите се дейности; вземане на по-компетентни и информирани управленски решени€ и не на последно м€сто понижаване на разходите и повишаване на възвръщаемостта от направените инвестиции.

«а контакти:
≈—–» Ѕългари€, тел.: 02/806 59 69, 962 63 66, e-mail: info@esribulgaria.

1 2

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов