“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘ирмите представ€т
бр. 8, 2009

“очни географски данни и √»— софтуер, ц€лостно решение за успешен бизнес

от , 15 септември 2009 0 8013 прочитани€,
Ќай-важното за една √еографска информационна система е да интегрира функционален и гъвкав софтуер с точни геопространствени данни. ‘ирма NAVITEQ си постав€ за цел да предложи и двете, за да бъдете конкурентни и прецизни в работата си.

NAVITEQ предлага EasyMap - софтуерно решение, което използва системата за позициониране GPS и технологи€та GIS. „рез него създавате, поддържате и актуализирате географска база данни. ѕредлагат се приложени€ за настолен и за джобен компютър. —офтуерът EasyMap позвол€ва визуализаци€, навигаци€ и работа с цифрова карта. Easy Map е с изц€ло български интуитивен интерфейс. ѕритежава модулна архитектура, ко€то предостав€ възможност гъвкаво да се конфигурира и лесно да се разшир€ва функционалността, в зависимост от вашите изисквани€.
ћодулната архитектура е базирана на плъгини (plug-in) и е съчетана с модерен интерфейс. “ова прави софтуера приложим в най-различни сфери на дейност, ползващи √»—. Ќапример лесоустройство, поддръжка и проектиране на горски територии, управление на защитени територии, управление на земеделски земи, ютилити - мониторинг на мрежи и съоръжени€, комуникации, екологи€, навигаци€ и други.
— EasyMap можете да създавате и управл€вате цифрови географски карти. ѕозвол€ва използване на данни във всички версии на CAD и ZEM формат. –аботи с картни слоеве в Shape, SQLite, DWG, KћL и такива, съхран€вани на различни типове сървъри (MS SQL, PostGIS, ORACLE). ѕоддържа всички широко разпространени координатни системи, включително 1970.
EasyMap позвол€ва работа с GPS, превръща GPS-следа в геометричен обект, работи с множество следи, предостав€ възможност за редакци€ на следи или обекти от картата. “ака вие - потребителите на EasyMap лесно и точно събирате географска информаци€ „на полето", ко€то интегрирате в единна цифрова карта.
—коро софтуерът ще притежава и допълнителна функци€ за визуална и гласова навигаци€, търсене на обекти върху картата, адресно търсене. ¬ този случай се ползват цифровите детайлни карти. Te са продукт от пълната, регул€рно актуализирана база от геопространствени данни за територи€та на Ѕългари€, предлагани от NAVITEQ.
√еопространствените данни на NAVITEQ изобраз€ват географски обекти и урбанизирани територии с графична информаци€ и описателни характеристики.
«а събиране на географската информаци€ NAVITEQ използва собствена мобилна лаборатори€, оборудвана с прецизен GPS приемник и панорамна камера.
ѕрецизни€т GPS провер€ва заснетата пътна мрежа. ѕанорамната камера събира данни за пътната обстановка - пътни възли и навигационна информаци€. јнкетьори набират информаци€ за обекти в населени места, като така NAVITEQ предлага богата база от обществено значими обекти (POIs), например офиси, складове, магазини, бензиностанции и други.
»нсталиран на устройство с камера, EasyMap дава възможност да прикачите снимка на значими обекти и/или любимо м€сто, дори със звук в цифровата карта. “ези интересни точки могат да се редактират, три€т, експортират. » това не е всичко...
Ќаред с изброените функционалности, EasyMap предлага възможност да го превърнете в уникален продукт за целите на сво€ бизнес. ¬ зависимост от желаните функции, получавате индивидуален продукт на индивидуална цена.

NAVITEQ / ≈с Ѕи √руп ≈јƒ
—офи€ 1000
ул. »ван ƒенкоглу 15ј
тел.: 02 / 923 99 60,
e-mail: office@naviteq.net

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов