“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јнализи и тенденции
бр. 9, 2009

–азвитието на »“ кадрите - отново в опасност

от , 05 октомври 2009 0 18256 прочитани€,
—траница 1 от 3

¬ услови€та на финансова криза, проблемите, свързани с недостига на »“ специалисти се игнорират. ƒефицитът на тези професионалисти ще става все по-гол€м през следващите н€колко години, тъй като организациите н€мат възможност да инвестират в развитието на кадрови€ потенциал

Ќјƒя  –Џ—“≈¬ј

¬ началото на 2009 г. стана €сно, че дори така дефицитните през последните години »“ специалисти не са застраховани от трусовете, които кризата предизвика на пазара на труда. »“ компании с международна известност една след друга об€в€ваха съкращени€, замраз€ване на заплатите, разпускане на служители в неплатен отпуск, свиване на бюджети и т.н. Ѕританската изследователска агенци€ e-skills, констатира, че в рамките на »“ сектора в ≈вропа се наблюдава спад от 10% в бро€ на предлаганите позиции. ј проучване на сайта за търсене и предлагане на работа в сферата на »“ - Dice.com, систематизира проблемите »“ специалистите по света във връзка с развитието на т€хната кариера, а именно:
- “рудности при поддържане на професионалните им умени€ на необходимото ниво (22%)
- –искове във връзка със съкращаване на заеманата длъжност (20%)
- Ќамал€ване на заплатите (14%)
- —пиране на проекти и стартиране на по-малко проекти  (12%)
- ”величаване на работното натоварване, като следствие от съкращаване на персонала (10%)
Ќесъмнено, споменатите глобални тенденции оказват своето вли€ние и в Ѕългари€. » все пак, според проучване на Investor.bg, проведно през юли т.г., към момента »“ специалистите са най-търсените кадри у нас. Ќа този фон остават все така актуални въпросите за т€хното изграждане и развитие, включени в традиционната анкета на списание CIO Ѕългари€, ко€то провеждаме за четвърта поредна година. ќтговорите на участниците и съпостав€нето им с обобщените резултати от предишните ни проучвани€ вод€т до н€кои интересни изводи.

1. ѕроблемите, сързани с недостига на »“ специалисти се задълбочават.
Ѕро€т на българските организации, срещащи трудности във връзка с липсата на специалисти по »“ продължава да нараства вече трета поредна година. ƒокато през 2007 г. 55% от анкетираните за€в€ваха, че кадровото осигур€ване на техните »“ подразделени€ е недостатъчно, през миналата година този проблем стоеше пред 62%, а през 2009 г. - пред 65% от »“ ръководителите. ѕри това, процентът на компаниите с незапълнен »“ щат у нас е по-висок от средните стойности по този показател в глобален мащаб (по данни на Gartner 60% от организациите по света имат нужда от повече »“ специалисти).
¬ тази ситуаци€ сме свидетели на поредица от парадокси. Ќапример, недостигът на »“ специалисти не изключва съкращени€ в »“ подразделени€та, независимо от факта, че през последните 2-3 години дефицитът на кадри бе сочен масово, като един изключително сериозен проблем. ¬ много организации бе осъзнато, че от »“ зависи реализаци€та на все повече проекти, а в тази връзка наличието на компетентни »“ специалисти е с ключово значение. ¬ услови€та на финансова криза обаче, проблемите, свързани с недостатъчната кадрова осигуреност на »“ подразделени€та все по-често се игнорират - в една трета от организациите с незапълнен »“ щат, се обмисл€ възможността за съкращаване на »“ персонал, сочат данните от нашето проучване (схема 1). ћного компании замразиха своите програми за наемане на специалисти или ги сведоха до минимум. „есто новите назначени€ в »“ подразделението не разшир€ват негови€ щат, а са насочени към повишаване на качеството - т.е. нови€т член на екипа, идва на м€стото на уволнен сътрудник с по-ниско ниво на компетентност.

1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов