“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини —правочник на потребител€
бр. 9, 2009

÷ентрове за обучение по »“ и управление на проекти

от , 05 октомври 2009 0 5009 прочитани€,
—траница 1 от 3

ƒевелопа  онсулт
 омпани€та предлага следните програми за обучение:
- "Get Ready for Successful Project Management" - програмата включва 3 курса и цели овлад€ване на основни теоретични познани€, методи и подходи за ц€лостно управление на проекти, за успешно изграждане и мотивиране на проектни екипи, за изготв€не на необходимата проектна документаци€ и успешно разработване и предаване на проектните резултати.
- "Get Ready for Successful Software Development" - програмата включва 2 курса за обучение. «апознава участниците с типичните задачи и отговорност на бизнес и системни€ анализатор. ¬нимание е отделено на обектно-ориентирани€ анализ и универсални€ език за моделиране UML, както и на основните умени€ за ефективно изпълнение и тестване на  софтуерни системи и осигур€ване на нужните знани€ и умени€ на QA специалистите.

≈—» ÷ентър Ѕългари€
Ѕългарски€т филиал на ≈вропейски€ —офтуерен »нститут провежда обучение по методологи€та CMMI (Capability Maturity Model Integration), предназначена за оценка и описание на процесите, свързани с разработката на софтуер в дадена организаци€. CMMI дава възможност резултатите да се сравн€т с индустриалните стандарти и помага на организаци€та да усъвършенства своите процеси.


Hewlett-Packard
 омпани€та има повече от 30 години опит в предостав€нето на специализирани »“ обучени€. ”чебното съдържание обхваща различни по тематика курсове, свързани както с продуктите и услугите на Ќ–, така и обучени€, които допълват компетенциите на клиентите и партньорите на организаци€та.
- ”чебни€т ÷ентър на Hewlett-Packard в Ѕългари€ е единствени€т у нас, който е оторизиран да води обучени€, свързани с продуктите: HP-UX, Data Center, HP ProCurve, HP ProLiant, Tru64 UNIX, HP OpenVMS, HP Storage, NonStop.
- ќбучени€та, допълващи компетенциите на клиентите и партньорите на HP са по темите: Business Analysis, ITIL/ITSM, Project Management, Linux, Microsoft, VMWare, Citrix.


IBS Bulgaria
 омпани€та е е сертифициран център за обучение върху софтуерните технологии на IBM (Authorized Independent Training Provider for IBM Software).

»Ќ“≈ѕ–ќ
 омпани€та е сертифициран от Novell учебен център за Ѕългари€. ѕровежданите курсове са в следните направлени€:
- јдминистриране на Linux сървъри - „SUSE Linux Enterprise Server Fundamentals", „SUSE Linux Enterprise Server Advanced Administration" и др.
- Linux курсове, насочени към различни мрежови технологии, мрежова сигурност, виртуализаци€, и др.
- ”правление на работни станции в корпоративна среда - курсове по ZENworks


IPT - Intellectual Products & Technologies
—ред предлаганите от IPT курсове са: ѕрограмиране на Java; √рафични и мрежови приложени€ на JAVA; Java Web Programming: ServletsTM, JSPTM, JSF, JSTL, AJAX; Java Enterprise Technologies (Java EE 5); JavaScript за напреднали: Web 2.0 и разработка на »нтернет приложени€ с богат интерфейс (RIA) с AJAX библиотеки - jQuery & Dojo Toolkit; ”нифициран език за моделиране (UML) - графична нотаци€ и приложени€; ѕроцес на разработка на софтуер с използване на UML; Extensible Markup Language (XML) технологии и приложени€; Web design (HTML + CSS + JavaScript); јрхитектура ориентирана към услуги (SOA) и съвременни стандарти за моделиране на бизнес процеси (BPM).

ITCE
 омпани€та предостав€ обучени€ в следните направлени€:
 ато «латен —ертифициран партньор за ќбучение на Microsoft - за всички продукти от Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access), Microsoft Project;
 ато Registered Education Provider на PMI - за подходи и техники за управление на проекти;
Kато партньор на Fox IT - обучени€ за ”правление на »“ услугите (ITIL, COBIT, ISO, SOA);
обучени€ за ”правление на »“ услугите в телеком оператори (eTOM);
ќбучени€ за бизнес аналитици;
ќбучени€ за сигурност на международни€ консорциум ISC2;
ќбучени€ по поръчка за организирани групи.

1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов