“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ‘ирмите представ€т
бр. 9, 2009

»нтегрирана комуникаци€ за училищата от Microsoft Live@Edu

от , 06 октомври 2009 0 9199 прочитани€,

ƒвадесет български училища се включиха в пилотен проект DIGIklazzz на ћайкрософт

ѕрез учебната 2008/2009 година компани€та ћайкрософт финансира пилотен проект за внедр€ване на пакета от онлайн-услути, включени в програмата Live@Edu и насочени към средното образование . Ѕългари€ е единствената държава в ÷ентрална и »зточна ≈вропа, в ко€то пилотно се въвежда програмата за образователни институции от средното образование. ¬ пилотни€ проект се включиха 20 училища от ц€лата страна: 10 професионални гимназии и 10 —ќ”.

„јз като учител и млад човек се интересувам от нови технологии. ¬печатление ми направи новото предложение на Microsoft, насочено към училищата - Live @ edu. ѕрограмата позвол€ва на моето училище бързо и евтино да разгърне модерна комуникационна инфраструктура, чрез използването на безплатно решение от външен доставчик на услуги, като по този начин се спест€ват средства за поддържането на собствена инфраструктура и обслужването на проблеми, свързани с не€, и всички неща, случвали се до този момент на училищата, желаещи да са модерни."
 расимир Ѕожинов, учител, Ѕотевград

ѕакетът от приложени€ в Live@edu осигур€ва възможност за онлайн съвместна работа на учениците и учителите, електронна поща, инструменти и дисково пространство и дава възможност за онлайн комуникаци€ в реално време, поддържане на лични или тематични блогове на учителите и учениците, създаване на социални групи и др. ¬сички услуги могат да се интегрират и с интернет страницата на училището, а достъпът до т€х се осъществ€ва практически от вс€ко устройство, свързано с интернет.

„ќт години работ€ върху темата за проектно-базирано обучение, различни методи и технологии за on-line обучение. ќт тази година започвам да използвам LIVE@EDU. —м€там, че е изключително ефикасно обучението по този начин. ¬ случай че имам отсъстви€ по здравословни причини, е възможно и удобно записването на сесиите или запис на екраните на уроците с моите забележки и коментари, както и задачите за следващото зан€тие."
»скра √еоргиева, учител, ѕърво —ќ” - —офи€

¬ рамките на пилотни€ проект DIGIklazzz всички участващи училища създадоха сво€ базова комуникационна инфраструктура - предостав€йки лична електронна поща на учениците и преподавателите. ≈лектронната поща е и универсален идентификатор за достъп до всички останали уеб-базирани услуги, част от програмата Live@Edu.
—ъщо така училището автоматично е регистрирано и в програмата DreamSpark (www.dreamspark.com), чрез ко€то учениците могат да използват безплатно, с учебна цел н€кои от най-разпространените продукти на ћайкрософт, като ги инсталират на домашните си компютри.

„”чилището, в което уча, е партньор на Microsoft по проекта Live@edu. »мам възможността, заедно с ръководител€ на компютърните кабинети, да администрирам проекта. —ъздадохме на всички ученици и учители електронни пощи. —ега всички ученици могат да си изтегл€т безплатно софтуерни продукти от сайта DreamSpark.com. “ези продукти се изучават в училище в специализираните предмети. —ъщо така, благодарение на проекта, разширихме рекламната си кампани€ по прием на нови ученици."
ƒел€н ¬асилев, учениик, ѕ√ по ћ“≈ „ћ. ¬. Ћомоносов" - ƒобрич

ѕроектът DIGIklazzz продължава и през учебната 2009/2010 година, като е отворен за всички български училища. —ъздаден е специализиран сайт http://www.liveedu.bg/ , чрез който се предостав€ техническа информаци€ за включване в програмата, стъпка-по-стъпка указани€ за използване на приложени€та, контакти за техническа помощ. —пециално разработен е и маркетингов пакет, съдържащ банери, бланки и промоционални материали, които могат да се използват за попул€ризиране на програмата в училищата.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов