Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Технологии и концепции
бр. 2, 2010

BPM - приложение и потенциал

от , 11 февруари 2010 0 7520 прочитания,
Страница 1 от 2

В глобален мащаб само 3% от организациите са постигнали най-високото ниво на зрелост при управлението на своите бизнес процеси. Все пак компаниите реализирали BPM проекти констатират безспорен положителен ефект, а 52% от тях възвръщат инвестициите си за по-малко от 3 години


Концепцията за автоматизация и мониторинг на бизнес процесите не е новост. Абревиатурата BPM се използва активно още от началото на 90-те. Независимо от това, наскоро проведено проучване на AIIM сред 345 организации, озаглавено „Коефициентът за интелигентност на пазара в областта на BPM" (Market IQ on Business Process Management) констатира, че в 48% от тях действията са недостатъчно съгласувани и липсва стратегия за управление на бизнес процесите. Едва 3% от анкетираните (сх. 1) считат, че техните организации са постигнали най-високото 5-то ниво на зрелост в сферата на BPM (виж. „Модел на зрелостта на бизнес процесите").
Въпреки че бизнес процесите представляват ядрото на всяка работеща организация и това отдавна не е тайна, изследването на AIIM сочи, че в повечето компании не са разработени документи регламетиращи реда за управление на бизнес процесите, а липсата на разбиране и поддръжка от страна на ръководството са основните пречки за внедряването на BPM системи (сх. 2).


КАКВИ СА ПОСЛЕДСТИВЯТА
ОТ ИГНОРИРАНЕТО НА BPM?

Бизнес процесите имат отражение върху развитието на всички ключови цели на компанията - обслужването на клиенти, финансовата система, продуктивността и конкурентноспособността. Успехът на организацията се определя от това колко добре протичат тези процеси. Същевременно тяхната автоматизация трябва да бъде балансирана спрямо очакванията от страна на потребителите. Автоматизираните бизнес процеси носят допълнителна стойност, осигурявайки взаимна свързаност между различни приложения и данни в организацията.
От гледна точка на ИТ, целта на BPM е да се постигне по-пълно оползотворяване на софтуерните активи. ИТ инвестициите дават възможност при реализацията на бизнес процесите информацията да се предава в електронен формат и да се автоматизира предоставянето на услуги. Според глобално проучване на списание CIO, проведено в началото на м.г. най-големите ползи за бизнеса, постигани чрез използването на BPM софтуер, включват повишаване на производителността, понижаване на оперативните разходи и подобряване на качеството на продуктите или услугите - тези предимства констатират над 50% от анкетираните.


ВЪЗВРАЩАЕМОСТ
НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Данните събрани в хода на изследването на AIIM сочат, че дори при относително ниското ниво на зрелост в управлението на бизнес процесите, на което към момента са повечето организации, въвеждането на концепцията BPM има безспорен положителен ефект. И нещо повече - този ефект има своето конкретно парично изражение. 52% от участниците в проучването на AIIM възвръщат инвестициите си (ROI) за период до 3 години, а 15% - за период от 3 до 5 години (сх. 3).
70% от анкетираните, които декларират постигната възвръщаемост на инвестициите посочват, че в организацията им са налице спестявания на разходи и конкретни ползи. На схема 4 са представени основните предимства, които организациите, въвеждащи средства за управление на бизнес процесите масово констатират - сред тях са повишена ефективност и производителност, намаляване на разходите, повишена удовлетвореност на клиентите и т.н. Други предимства, посочвани от над 30% от анкетираните са автоматизация на отчетността във връзка с производителността на служителите, подобрено взаимодействие на организацията с нейните клиенти и партньори. На този фон, не случайно 46% от анкетираните считат, че ролята на BPM за реализацията на бизнес целите на тяхната компания е значителна (сх. 5).

Модел на зрелостта на бизнес процесите
Ниво 1: Начално
В компанията се наблюдава недостатъчна съгласуваност при управлението. Действията, които се предприемат са реакции след свършен факт. BPM стратегията е на начално ниво или напълно липсва. Модернизацията на процесите в най-добрия случай се осъществява спонтанно.

Ниво 2: Управлемост
Стабилизация на локалните дейности с използване на опита на ниво подразделение, организация на контрола и определяне на необходимите параметри. Процесите са документирани и се отличават с висока степен на повтаряемост.

Ниво 3: Стандартизация
Усъвършенстване на процесите в рамките на цялото предприятие с ориентация към продукти и услуги. Стандартизация и документиране на добрите практики.


Ниво 4: Прогнозируемост
В организацията са формирани общи интегрирани активи и процеси, даващи възможност за количествени оценки и отличаващи се с предсказуемост. Процесите имат необходимата устойчивост, а колебанията в производителността са минимални.


Ниво 5: Оптимизация
Процедурите за модернизация и усъвършенстване на процесите са напълно интегрирани. Усилията са насочени към постоянно усъвършенстване.

1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов