“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини ≈нергийна ефективност, екологи€ и IT
бр. 5, 2010

»кономика на Green »“ Q&A

от , 12 май 2010 0 13221 прочитани€,
—траница 1 от 3

Green »“ e концепци€, насочена както към опазването на околната среда, така и към търсене на енергийна ефективност в бизнеса. Ќо не се заблуждавайте - в действителност, финансовата, а не природозащитната мотиваци€ - е движещата сила в търсенето на екологични технологии. “ака че, когато се питате дали зелените технологии имат финансови измерени€, отговорът е "да", но »“ лидерите тр€бва да разберат защо и как се постига това, за да инвестират разумно времето и капиталът си.
»“ непрекъснато са изправени пред предизвикателството за намал€ване на разходите и за постигане на повече резултати с по-малко средства. “ака че, имайки предвид  чувствителни€т към разходи »“ св€т, тр€бва ли »“ лидерите дори да се замисл€т за "зелени »“"? ќтговорът е - да. ¬ допълнение към незабавното и бъдещо намал€ване на капиталовите и операционните разходи за »“, концепци€та "green »“" може да донесе и финансови постъплени€. » докато н€кои екологични проекти изискват по-значителни предварителни инвестиции (например закупуването на енергоспест€ващи »“ технологии или въвеждането на конферентни видео връзки), то други възможности като например PC power management или двустранно принтене, са напълно безплатни и не отнемат от времето ви. ј когато се вземат предвид различни програми, които правителства и други институции спонсорират с цел насърчаване на природосъобразен бизнес, зелените проекти стават още по-атрактивни във финансово отношение. —ледващите въпроси и отговори очертават финансовите ползи, които "green »“" може да донесе.

1. ‘инансовите или екологични стимули са водещи при green »“ проектите?
Ќай-новото онлайн изследване на Forrester показва, че финансовата, а не екологичната мотиваци€ е водеща, когато организациите въвеждат еко технологии. ѕример за това са Google.  акто много подобни организации, т€ съществува, за да увеличава финансовите резултати за акционерите си - този икономически императив е крайъгълен камък за зелената програма на Google, в ко€то се казва: „”стойчивото развитие е полезно както за природата, така и за бизнеса ... “о е икономическото предимство, което прави усили€та ни наистина  устойчиви".

2. ѕо-скъпи ли са "зелените" проекти от "не-зелените"?

» да, и не. Ќ€кои зелени проекти могат да изискват предварителна капиталова инвестици€, ко€то да струва повече от "не-зелена" алтернатива, но тези проекти биха могли да се изплащат във времето поради намалени оперативни разходи. ƒа не забрав€ме също така, че н€кои зелени проекти не изискват предварителна инвестици€, освен нашето време. ¬ много случаи това включва използването на възможности, които са достъпни - например изключване на неизползваеми, но енерго-консумиращи ресурси. Ќека разгледаме н€колко примера:

- Green »“ проекти с предварителна инвестици€, изплащащи се в времето.

јко нови€т ви изчислителен център е сертифициран от Leadership in Energy and Environment Design (LEED), това може да ви струва 3-4% повече, но пък за сметка на това той ще бъде 20-30% по-енергийно ефективен в бъдеще.
Barclays Bank инвестира в системата Dynamic Smart Cooling на Hewlett-Packard, като се очаква това да намали консумаци€та на енерги€ в информационни€ център с 13,4% на година.

- »нвестици€ във времето на служителите с незабавно намал€ване на разходите

General Electric например очаква да спест€ва по $2,3 млн. годишно просто използвайки енергоспест€ващите функции на Windows като standby и hibernate. Citigroup очаква да спести $860 хил. годишно, промен€йки принтерните настройки за двустранен печат.

3.  ак green »“ проектите могат да намал€т операционните и капиталовите разходи за »“?
¬ зависимост от целите ви, прилагането на зелени »“ технологии  и добри практики може да доведе до ефективно намал€ване на оперативните »“ разходи - OPEX, капиталовите разходи - CAPEX или и двете (вижте фигура 1).
1 23

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов