“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини  оментари

5 начина да намалим разходите за »“ поддръжка

ƒействи€та по оптимизирането на разходите тр€бва да се разглеждат като по-скоро като процес, а не като еднократен акт

от Ќад€  ръстева, 26 октомври 2010 4 13189 прочитани€,
—траница 1 от 4

—имеон ƒимитров, Ћидерсайд   

ƒнес, за много организации една от най-важните тема е как да намал€т разходите за »“, без да  излагат на риск нормалното функциониране на »“ системите и бизнеса си. ≈то защо тук ще очертаем основните методи и области, върху които компаниите тр€бва да се фокусират, за да бъдат успешни в това начинание.
ƒва са основните типа разходи, залегнали в »“ бюджетите на компаниите – капиталови и оперативни.

 апиталовите разходи
 за »“ най-често са насочени към закупуването на технологични решени€ или осъществ€ването на проекти, цел€щи пускане на нови услуги, добав€не или разшир€ване на функционалност или развитие на »“ системи и инфраструктура за съвсем ново бизнес направление. “ези разходи са най-предпочитани от компаниите (до колкото може да има предпочитани разходи), защото те се разглеждат като инвестиции, от които се очаква  допълнителен приход за компани€та. »ма и един друг вид капиталови разходи за »“ – така наречените структурни разходи. “ова са разходите за разшир€ване и подм€на на съществуващата »“ инфраструктура - например зам€на на остарели сървъри или разшир€ване на сторидж системи, които на пръв поглед не нос€т съществени ползи за клиентите и бизнеса, но всъщност ще видим как те могат да бъдат механизъм за ефективно намал€ване на оперативните разходи.
—ега обаче ще насочим нашето внимание към оперативните разходи в »“, които са свързани с осигур€ването на нормалното и ежедневно функциониране на »“ системите на компаниите.

ќперативните разходи
или разходите за »“ поддръжка са едни от най-непри€тните разходи за компаниите, поради следните причини:
 - те са доста високи в сравнение с останалите разходни пера (особено за компаниите с корпоративна »“ инфраструктура)
- не нос€т никаква добавена стойност за бизнеса или клиентите на тези компании.

¬ този смисъл намал€ването на разходите за »“ поддръжка, за сметка на увеличаване на печалбата или инвестирането им в области, с очаквана възвращаемост е силно предпочитано от компаниите.
«а да можем ефективно да  намалим разходите за »“ поддръжка е нужно да знаем как те се формират. “ова, което повечето компании прав€т в тази посока е да идентифицират разходите по типове и доставчици и да се опитат да предоговор€т по-добри услови€ с т€х. «а съжаление това не винаги е възможно (особено за разходите за софтуерна поддръжка) и е крайно недостатъчно.
 
¬ тази стати€ ще представим основните области, в които е нужно да се фокусират бизнеса и »“ организациите, за успешното намал€ване оперативните разходи за »“.  

1. ѕреглед на софтуерната поддръжка
¬секи комерсиален софтуерен продукт подлежи на лицензиране. —офтуерните лицензи представл€ват правото на ползване на софтуерни€ продукт, което се прехвърл€ от доставчика към клиента при закупуването на софтуера. «а съжаление, всеки отделен доставчик на софтуер има сво€ собствена политика за лицензиране, изградена по начин, по които да извлича максимална печалба за себе си, като в същото време да е конкурентен на пазара. ќбикновено разходите за лицензи имат следната структура:
- първоначално закупуване на лицензите – това е сумата, ко€то плащате за правото да ползвате софтуера за неограничено време, като в това първоначално закупуване обикновено се включва и софтуерната поддръжка за една година. ÷ената, по ко€то се закупуват тези лицензи е определ€ща за последващите разходи за поддръжката им.
- последваща софтуерна поддръжка – това е сумата, ко€то плащате след като изтече срока на първоначалната поддръжка. “ази сума е различна за различните доставчици и варира в границите средно между 15% и 25%, а пон€кога и 30% от стойността на лиценза на година.

1 234

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

 ќћ≈Ќ“ј–»

 
  
10:24, 19 май 2015 # 1
NO AVATAR
5 façons de réduire les coûts de support
http://www.irepliquemontresluxe.com
Bell & Ross
 
  
08:09, 09 октомври 2015 # 2
NO AVATAR

Prada Replica Handbags designers actualize appearance trends and tendencies for abounding years. The elegance, aloof aftertaste and top superior of Prada handbags became able-bodied accepted all over the world. Prada cast has a abundant history that started in 1913, if Mario Prada opened a baby accomplish that produced handbags and clothes from leather. Prada started with alley handbags that were beautifully busy by crystals and finewood. These handbags became acutely accepted because of their aloof elegance. They were a assurance of dignity and absolute taste. Nowadays abounding things changed, Prada handbags are accepted all over the world, but Chanel Replica Handbags triangle adumbration is still a assurance of top status.
 
  
10:10, 28 октомври 2015 # 3
 
  
10:11, 28 октомври 2015 # 4
“р€бва да сте регистриран потребител, за да коментирате стати€та
"5 начина да намалим разходите за »“ поддръжка"    

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов