Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Коментари
бр. 10, 2010

Как да намалим оперативните разходи за корпоративните информационни системи

от , 26 октомври 2010 0 8220 прочитания,

Прилагането на краткосрочни мерки води само до временни успехи. Необходимо е се обърне внимание на  ИТ инвестициите  в дългосрочен план. Нужен е нов поглед върху дейността на ИТ-структурите и трансформирането им от разходни центрове в центрове за полезност
Всички бизнес корпорации, фирми и институции ползват информационните си системи като опосредстващи дейността им, за обслужване на клиентите им или за вътрешно организационни мероприятия -например запазване на исторически данни, архиви, одит. Непрекъснато увеличаващата се зависимост от ИТ води и до все по-нарастващата необходимост от оптимизация на тези технологии, от търсене и тестване на нови съвременни приложения за оптимизация на методологиите и процесите. При съвременната тясна бизнес специализация на фирми и институции все по-голяма част от ИТ функциите се изпълняват от външни организации и фирми, развили своето know-how в съответната област. Процесът по намаляване на разходите започва обикновено с анализ на съществуващото състояние на бюджета за поддръжка и оперативни разходи.

Оптимизационните мероприятия идентифицират потенциални възможности за намаляване на оперативните разходи, като част от договорените дейности отпаднат или се преструктурират, като се предоговарят условия по договори според пазарната обстановка или като стари, безсрочни договори се актуализират с процедури по ЗОП.

Краткосрочните  дейности
за намаляване на оперативните разходи включват:
>> Предоговаряне на споразуменията с доставчици. 
Най-бърз ефект върху намаляването на оперативните разходи има бързото предоговаряне на договорите за поддръжка и услуги с външните изпълнители. Тенденция е цените на ИТ услугите по отношение на комуникациите да намаляват с течение на времето, а договорите за комуникационна свързаност и мобилни услуги са понякога от преди повече от 5 години. Чрез публични процедури за доставка на услуги от мобилен оператор  се очаква цената на услугите да намалее с 40 – 50%. Например договорът с даден телеком оператор може да бъде прекратен и да бъде подписан нов след процедура по ЗОП и може да се очаква чувствително намаляване на цената, независимо от включването на допълнителни услуги и допълнителни линии.  

Според условията на пазара на работната сила, възможно е част от поддръжката на системите да се поеме от служители на вътрешната ИТ-структура на фирмата или институцията, с което могат да се намалят обхвата и цените на някои от договорите.   
>> Преструктуриране на договори
С цел постигане на по голяма ценова ефективност някои от дейностите по поддръжка могат да бъдат преструктурирани. Възможно е част от дейностите да се поемат от служители на вътрешната ИТ-структурата, а  за други да се търсят по изгодни ценови варианти.

>> Промени в бизнес процесите
Намаление на оперативните разходи може да бъде постигнато и чрез промяна в някои от бизнес процесите на организацията, като те се оптимизират. Препоръчително е промените в бизнес процесите да стават с дългосрочен план, след предварителни анализи, тъй като засягат дейности, свързани с няколко дирекции и е необходимо предварително съгласуване.

Стратегически дейности 
Прилагането на краткосрочните мерки ще доведе до намаляване на оперативните разходи, но без да се обърне внимание на  ИТ инвестициите, успехът ще бъде временен. За да бъдат управлявани внимателно разходите както в оперативен така и в стратегически план е нужно да бъде преосмислен и подходът, по който се правят ИТ инвестициите. Нужен е нов поглед върху дейността на ИТ-структурите и трансформирането им от разходни центрове в центрове за полезност. От внедрители на технологии ИТ-структурите трябва да се трансформират и утвърдят като вътрешни бизнес консултанти. Схема 1 илюстрира разликата между споменатите две роли. 

Преходът
За трансформиране на ИТ-структурите към центрове за полезност е необходимо решенията да се вземат в дългосрочен план с внимателно анализирани варианти за ползи и разходи. Полезни правила в тази връзка са:
1. Задължително е да се премине към изчисляване на цена на притежание на всяка една система (TCO – Total Cost of Ownership) и решенията за развитие на системите да се взимат като се проследи дългосрочната им ценова тежест. 
2. След калкулаците на TCO следва да бъдат направени предложения за промяна и оптимизация на системите посредством методите на консолидация и виртуализация и промяна на архитектурите с цел намаляване на броя на използваните сървъри и лицензии, повишаване на тяхната надеждност и улесняване на поддръжката. 
3. Решенията за бюджетите и промените в системите трябва да бъдат вземани от подходяща структура - например от Комитет по развитие на информационните и комуникационни технологии или друга вътрешна структута с управленчески потенциал. 

В заключение
Трансформирането на ИТ-структурата от внедрител на технологии във вътрешен бизнес консултант започва със синхронизирането ИТ целите на институцията с нейните бизнес цели. За да се постигане тази синхронизация всеки проект трябва да бъде управляван и разработван от смесени екипи между бизнес звената и ИТ-структурата. За тази цел се провеждат анализи и се подготвят необходимите документи за организация на проектната работа.

Д-р Мирчо Марчев е директор на дирекция „Информационни системи” в БНБ. На тази позиция е от началото на 2007 г. Професионалният му опит включва: програмист към Оперативно управление на ГЩ на БА, н.с. системен аналитик към Института по ИТ на ГЩ на БА, помощник началник отдел към КСКИС на БА, изпълнителен директор на Информационно обслужване АД, Директор на дирекция ИС в МФ, консултант в редица институции. Докторската му дисертация по Информатика е защитена през 2004 г. Член е на комитета по Информационни системи на Европейскта централна банка (ECB - ITC), на Cenral Bankers Club, занимаващ се с ИТ проблмемите на централните банки, на АФСЕА.

ЕТИКЕТИ:
ИТ разходи

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов