“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини »“ ћениджър на годината
бр. 12, 2010

”спешни локални и регионални »“ проекти, в рамките на срока и бюджета в »Ќ√ Ѕанк

от , 17 декември 2010 0 2854 прочитани€,

ѕрез последната година Ћил€на ѕавлова изпълн€ва две ключови роли за организаци€та- проджект мениджмънт на стратегически за »Ќ√ Ѕанк проекти в ÷ентрална и »зточна ≈вропа и »“ мениджър на клона в —офи€. 
 ато CIO на »Ќ√ Ѕанк – клон —офи€, т€ координира и подсигр€ва ресурси за портфейл от 22 активни локални и регионални проекти за периода от април 2010 до октомври 2010. ќт началото на годината до сега са завършени – 10 проекта като всички са осъществени навреме и в рамките на бюджета. Ѕро€т на реализираните проекти е увеличен двойно в сравнение с 2009 г., но се осъществ€ва със същите ресурси.
 ато проджект мениджър, Ћил€на ѕавлова успешно внедр€ва нова основна банкова система първо в —офи€ през месец май 2009 г. като пилотен клон за ÷ентрална и »зточна ≈вропа. —истемата е основна за банката в региона и има между 10 и15 интерфейси в зависимост от страната, в ко€то се внедр€ва. “ези интерфейси са, както към централизирани, така и специфични за страната приложени€. ‘орматите и технологиите са различни, което налага високи критерии за работата. ќсновно се използва PRINCE2 за управление на проекти и CMMI за контрол на качеството на работата на проджект мениджъра.
–аботата по тези проекти изисва отлична организаци€ и перфектно координиране на действи€та на на екипи, работещи едновременно в Ѕългари€, —ловаки€, ”крайна, –умъни€, ’оланди€, Ѕелги€, —ингапур и »нди€. 
ѕроектитете са осъществени в първоначално планирани€ срок без нито 1 ден закъснение и със средства около 5 % по-малко от първоначални€ бюджет.
«аедно с други свои колеги, Ћил€на ѕавлова има водеща рол€ за успешно завършените и реализирани в изключително кратки срокове проекти в Ѕратислава през ноември 2009 г. и в  иев през септември 2010 г.
ѕаралелно с проекта за клоновете в —офи€ и Ѕратислава, Ћил€на ѕавлова управл€ва и внедр€ването на нова middleware система за стандартизаци€ на плащани€та и повишаване на ефективността на обработката им като една от целите е по отношение на автоматичната обработка на нареждани€ за плащане да се постигне показател над  90% за т.нар. Straight through processing. ƒруга стратегическа цел е като резултат от този проект и още н€колко, които предсто€т да се реализират през 2011 г. клиентите на »Ќ√ Ѕанк да получат качествено и единно обслужване в ≈вропа като се спазват високите стандарти на европейските платежни системи.

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов