Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Съдържание
бр. 7, 2003

Уникална технология на POWERWARE за паралелна работа на UPS

от , 23 юни 2003 0 6861 прочитания,
Страница 1 от 2

Нot Sync® e патентована технология за паралелно свързване на UPS, която елиминира най-уязвимата точка в системата (single-point-of-failure). По този начин UPS устройствата работят паралелно с пълна синхронизация както при резервиращите, така и при системите за увеличаване на мощността. Системата се състои от два идентични модула, организирани в паралелна резервираща конфигурация и паралелен шкаф, свързващ отделните модули към критичната шина. Общ байпас синхронизира сигнала на техните изходи, дори когато с единия или двата модула се извършва профилактика. Този тип паралелна връзка е предвиден и за повече от два паралелни модула, така че електронатоварването на мрежата може да е по-голямо от възможностите на всеки отделен модул. Технологията преодолява сериозен проблем, с който се сблъскват електроинженерите - как да бъдат свързани паралелно UPS модули, за да се осигури N+1, N+2 или по-висока степен на резервиране, без наличието на уязвима точка в системата. Тя елиминира физическите кабели между UPS-ите и има алгоритъм за постоянна проверка на изходния сигнал. Всеки UPS работи независимо, но в пълен синхрон с останалите UPS в системата. В резултат UPS-ите автоматично разпределят критичното натоварване и самостоятелно се включват или изключват при неочаквана повреда в инвертора или настъпването на друго критично събитие. Паралелните изходи, наречени критична шина, управляват натоварването. Синхронизация За да се разпределя критичното натоварване по равно между два модула, формите на техните изходни сигнали трябва да са сходни по отношение на честотата и фазовото изместване при трите фази. За разлика от традиционното кабелно свързване на паралелни системи, Hot Sync извършва синхронизацията без директна комуникация между модулите, като използва само техния изходен сигнал. Цялата необходима информация за разпределянето на товара е налична в изходния сигнал на модула. Повреди в съседния модул не нарушават нивото на изходния сигнал. Hot Sync системите се възползват от връзката между фазовото изместване при двата модула и съответната мощност на всеки модул. Например, ако формата на изходните сигнали е практически една и съща, натоварването върху двата модула ще се разпределя по равно. Ако фазата на първия модул изпреварва фазата на втория, първият ще поеме по-голяма част от товара. Тази зависимост е в основата на технологията Hot Sync. Поделянето на товара варира в големи граници дори при минимални разлики във фазовия ъгъл между двата модула. Само 1° отместване води до 50% разлика в натоварването и именно поради тази свръхчувствителност управляващите алгоритми минимизират фазовата разлика. В Hot Sync системите всеки модул извършва 3000 наблюдения в секунда върху изходния сигнал. Да означим с ?P разликата в сигнала при две последователни наблюдения. При паралелния механизъм, ако честотата на ?P на първия модул се увеличава повече, отколкото при втория, то първият пропорционално ще намали изходната си честота. Тези корекции в честотата са от порядъка на няколко mHz и са важен фактор при разпределянето на товара. По този начин всеки модул трябва да контролира единствено синхронизацията на фазовия ъгъл с другия. Подобен безжичен метод за паралелизация не зависи от обмена на информация между двата модула и елиминира необходимостта от комуникация помежду им. На практика модулите работят паралелно или самостоятелно. Когато захранването е стабилно и консумацията постоянна, двата модула не коригират изходните си честоти и ?P се приема за нула, дори при големи 100% нелинейни натоварвания. При внезапно стартиране или спиране на приложения/машини и двата модула извършват еднократна корекция на честотата, която отново е от порядъка на няколко mHz. Друг метод (selective tripping) изважда дефектирал модул от критичната шина преди още сигналът да е излязъл от нормата. Този процес има два етапа: - идентифициране на изходния сигнал, който излиза от нормата; - изключване на повредения модул от критичната шина. За да идентифицира повреда в модула, методът следи за промени в стойностите на изходните напрежение и ток по отношение на последните наблюдавани стойности.
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия | Декларация за поверителност | Политика за бисквитки |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов