“ози сайт използва бисквитки (cookies). јко желаете можете да научите повече тук. –азбрах

Ќовини јктуални проекти
бр. 6, 2011

ќбщина ƒобрич оползотвор€ва предимствата на √»— при управлението на подземна инфраструктура

от , 20 юни 2011 0 9581 прочитани€,

Ќово решение осигур€ва интегрирано управление на водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна и газоразпределителна мрежи на територи€та на цели€ град

¬ кра€ на април, ќбщина ƒобрич завърши реализаци€та на един от най–иновативните си проекти  - „ѕлан Ѕъдеще”. ѕроектът на стойност 302 хил. евро е насочен към подобр€ване на капацитета на човешките ресурси за по-добро градско управление, планиране и развитие. “ой се осъществ€ва с финансовата подкрепа на »сланди€, Ћихтенщайн и Ќорвеги€ чрез ‘инансови€ механизъм на ≈вропейското икономическо пространство. ѕартньори по проекта са н€колко експлоатационни дружества - ≈.ќЌ Ѕългари€ јƒ ƒобрич, ¬и  ≈ќќƒ ƒобрич, “јлкател Ћусент Ѕългари€” ≈ќќƒ и “„ерноморска технологична компани€” јƒ. 
— приключване на дейностите по проекта, ƒобрич стана първата българска община, ко€то разполага с √еографска информационна система на подземни проводи и съоръжени€ към т€х. —истемата дава възможност за интегрирано управление на водоснабдителната, канализационната, електроразпределителната, телекомуникационна и газоразпределителна мрежи на територи€та на цели€ град.
ќбхват и реализаци€
√еографската информационна система на ќбщина ƒобрич е базирана на реални данни, получени чрез геодезично заснемане на територи€та на цели€ град с площ 1401 хектара, включваща две промишлени зони – “—евер” и “«апад”, както и 16 жилищни района. «аснети са над 250 бро€ точки от работната геодезическа основа и 1100 км подземни проводи и съоръжени€, включващи водопроводна, канализационна, телекомуникационна, електроразпределителната и газопроводна мрежи, улично осветление и тролейбусна мрежа. ƒанните са дигитализирани и обработени с цел изработване на специализирана кадастрална карта и регистри на подземни проводи и съоръжени€ към т€х.  
“ехнологии
–ешението е базирано на √»— технологии на ESRI. »зползвани са системата за управление на бази данни PostgreSQL, ESRI ArcGIS Server Advanced Enterprise 10 и ArcEditor 10. 
ArcGIS Server предостав€ базовата инфраструктура за създаване на сервизно-ориентирана архитектура на √»— системата в общината. ќсигур€ва публикуване на пространствени данни в »нтернет, управление на геоданни и геопроцесинг на сървъра. »ма възможност за едновременно предаване на пространствени данни за настолни и уеб клиенти от един √»— сървър, а в бъдеще тази възможност ще се ползва и за мобилни клиенти. 

ArcGIS Server осигур€ва поддръжката на неограничен брой web клиенти, ползващи стандартен браузър – Explorer, Mozilla и др. ѕоддържа и растерни и векторни пространствени данни. ѕредостав€ стандартен набор от √»— услуги  и инструменти на сървъра за създаване и публикуване на уеб √»— приложени€. 
ArcEditor е ц€лостна √»— настолна система за редактиране и управление на геоданни. ѕродуктът дава възможност за редактиране от един потребител, а също така осигур€ва и съвместната дейност по редакции на повече потребители. 
— ArcEditor може да се създават и редактират богати интелигентни геобази данни, включващи топологи€, връзки, атрибути и правила, да се моделират комплексни, многопотребителски работни процеси, включващи редакции на данни, да се управл€ват и разглеждат геометрични мрежи и т.н. 
–езултати
–азработената географска информационна система е първото решение за подземни проводи и съоръжени€ с модул за териториално и селищно устройство у нас. “€ дава възможност да се извеждат справки, скици и да се извършват анализи, подпомагащи вземането на правилни решени€ и предостав€нето на информаци€ за граждани и инвеститори. 
¬ рамките на проекта е разработен и допълнителен интегриран модул за устройство на територи€та, който улесн€ва поддържането и актуализирането на данни за кадастъра и дейностите по поддръжката на регулационни и застроителни планове. 
ѕредставителите на общинската администраци€ са уверени, че проектът носи реални ползи за жителите на града. Ќапример, √»— системата ще даде възможност да бъде прекратена порочната практика да се копае без необходимата информаци€ за подземната инфраструктура. 
Ќа практика √»— системата дава възможност да бъде приложен нов модел за управление на подземната инфраструктура на местно ниво, осигур€ващ по-добро взаимодействие между всички институции, отговорни за управлението и поддръжката на подземната инфраструктура. –ешението, както и модулът за устройство на територи€та са предоставени за ползване на отделните експлоатационни дружества, така че  ќбщина ƒобрич, ¬и , ≈.ќЌ, „“  и јлкател Ћусент Ѕългари€” ≈ќќƒ могат да  синхронизират действи€та си при управление на територи€та. 
ѕроектът ще позволи и разшир€ване обема на електронните услуги, предостав€ни на гражданите и по-конкретно на услугите, свързани с кадастъра. 
¬ перспектива
”стойчивостта на проекта ще се гарантира с поддържане и актуализиране на новоизградената система от обучени за целта 30 експерти от общинската администраци€ и експлоатационните дружества. ќбщина ƒобрич планира да надгради и разшири обхвата на √»—. ѕредвижда се възможност за ползване на системата онлайн от потребителите. 

≈“» ≈“»:
GIS√»—

 ќћ≈Ќ“ј–» ќ“  

ѕолезни страници
    «а нас | јудитори€ | –еклама |  онтакти | ќбщи услови€ | ƒеклараци€ за поверителност | ѕолитика за бисквитки |
    ƒействителни собственици на насто€щото издание са »во √еоргиев ѕрокопиев и “еодор »ванов «ахов