Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах

Новини Съдържание
бр. 2, 2004

Централен Кредитен Регистър

от , 25 ноември 2004 22 33312 прочитания,
Страница 1 от 2

Цонка Атанасова От 01.07.2004 г. влязоха в сила промените в Наредба 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР) на банките в БНБ. Изготвени след съгласуване c Асоциацията на търговските банки (АТБ), те най-общо разширяват обхвата на наблюдаваните кредити и подобряват поставят нови изисквания към работата на информационната система (по-богата функционалност, on-line достъп на потребителите от ТБ до информацията и др). Целите на регистъра са основно три: централизиране на информацията за всички отпуснати кредити и формиране на общата кредитната задлъжнялост на клиентите към банковата система; предоставяне на информация на банките за кредитната задлъжнялост на клиентите им и свързаните с тях лица; използване на обобщената информация от регистъра за нуждите на икономическия анализ в БНБ. ПЛАТФОРМАТА Предварителната оценка показа, че обемът информация, която ще се съхранява и поддържа ще е 9-10 пъти по-голям в сравнение с този в старата версия на информационната система. Новите изисквания и опитът от работата на старият вариант на ЦКР определиха и основните параметри при избора на база данни и технологична среда за разработка на приложението. В резултат за разработка на базата данни и програмното осигуряване на ЦКР са избрани средствата на системата за управление на база данни ORACLE 9I под управлението на операционна система АIX. Системата е с трислойна архитектура: сървър на базата данни – Oracle Server SE, с инсталиран HTML DB; HTTP сървър – Apache server, с настроен mod_plsql плъгин; работна станция на потребителя – web-браузър, за предпочитане Internet Explorer 6.0. СРЕДСТВА ЗА РАЗРАБОТКА Oracle HTML DB е декларативен инструмент и съвременна среда за разработка на WEB-базирани приложения, тясно свързани с базата данни на Oracle. Когато се създава едно приложение не се генерира код, а самото то се съхранява под формата на метаописание в служебните таблици на HTML DB, които са част от базата данни.Ядрото на HTML DB се състои от съхранени пакети на сървъра на базата данни. При стартиране на приложението необходимата информация се извлича от дефинициите на приложението и on-line се композират HTML страници с необходимите полета за данни и специални полета (бутони) за навигация и управление. Основните предимства на използваната технологична среда са: автоматично управление на сесии; декларативни HTML форми и гъвкаво страниране; интегрирани WEB услуги; гъвкава автентификация и оторизация. ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ на информационната система са две. От една страна, тя обезпечава зареждането и поддържането на данните (текущи и месечни) от търговските банки в базата данни на ЦКР. От друга, трябва да е в състояние да осигури on-line информация за общата кредитна задлъжнялост на даден кредитополучател на всеки кредитен инспектор от ТБ, който е оторизиран да работи със системата. Тези две основни направления във функционалността на ИС касаят различни групи потребители и имат различни технически изисквания към средствата за достъп до системата и осигуряването на надеждна защита на информацията. За тази цел са разработени две подсистеми, които в своята съвкупност отговарят на поставените нормативни и технологични изисквания. Първата обезпечава въвеждане на данни и контрол, входен интерфейс с централите на банките по защитен комуникационен канал (VPN), разнообразна справочна информация от системата за нуждите на анализа в БНБ и мениджмънта на ТБ, средства за администриране на системата. Въвеждането на пакетите входни данни в ЦКР се осъществява от работните станции на потребителите в централите на ТБ по чрез WEB-базиран потребителски интерфейс върху VPN. В БНБ се извършва контрол на подадената информация (формален, логически и за цялостност), като потребителите имат възможност да следят резултатите от него. Изчистването от грешки е изключително важно, тъй като в противен случай не би могла да се обобщи информацията и в този смисъл да се постигне целта на ЦКР. Корекции на пакет входни данни (целия или части от него) могат да се подават многократно.
1 2

КОМЕНТАРИ ОТ  

Полезни страници
    За нас | Аудитория | Реклама | Контакти | Общи условия |
    Действителни собственици на настоящото издание са Иво Георгиев Прокопиев и Теодор Иванов Захов